INFORMATIEKRANT Brummen

_BT Clear

Praktijkondersteuner helpt jongeren snel en gericht

Sinds september 2019 werkt Eline Velner als Praktijkondersteuner Jeugd bij de zes huisartsenpraktijken in de gemeente Brummen. Hier biedt ze hulp aan jongeren van 0 tot 18 jaar. Een mooie aanvulling op het werk van de huisartsen en van Team voor Elkaar.

De inzet van de praktijkondersteuner is een initiatief van de gemeente Brummen, Team voor Elkaar en de huisartsen. Samen werken we aan goede en laagdrempelige jeugdhulp en jeugdzorg. “De praktijkondersteuner kan kinderen en jongeren sneller en dichtbij helpen,” zegt wethouder Ingrid Timmer. Zo hoeven problemen niet verder op te lopen en kunnen kinderen en jongeren goede hulp krijgen op de juiste plek.”

Luisterend oor

Ook de huisartsen zijn tevreden. Eline Velner werkt voor elke praktijk een dagdeel per week. In Brummen is haar werkplek in Gezondheidscentrum De Toren. In Eerbeek is ze tot de zomer van 2021 nog in iedere praktijk een dagdeel werkzaam. Daarna werkt ze ook in Eerbeek vanuit één centrale plek. Maar overduidelijk is dat de praktijkondersteuner Jeugd echt deel uitmaakt van het team dat werkzaam is in de huisartspraktijk. Zo zijn de lijnen kort en kunnen huisarts en ondersteuner snel samen overleggen als het nodig is. Eline: “Als praktijkondersteuner bied ik jongeren een luisterend oor. Ik geef advies over allerlei dingen waar je tegenaan loopt als je opgroeit. Waar nodig kan ik jongeren gericht doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. Daarnaast zorg ik voor een goede afstemming tussen de huisartsen en Team voor Elkaar.”

Advies en ondersteuning

Die samenwerking is heel belangrijk. Team voor Elkaar biedt kortdurende ondersteuning en is een belangrijke verwijzer naar jeugdhulp. Maar ook via de huisarts komen problemen bij jongeren en hun gezin in beeld. De huisarts is immers een vertrouwd persoon en je stapt er makkelijk naar toe. De praktijkondersteuner maakt dit nog eenvoudiger. “Meer nog dan de huisarts kan ik tijd vrijmaken om de hulpvraag goed in beeld te krijgen”, legt Eline Velner uit. “Ik geef informatie en advies en beantwoord opvoed- en opgroeivragen. Ook kan ik zelf kortdurend hulp of begeleiding geven aan jongeren met psychische of psychosociale problemen. Wanneer ik kies om een jongere door te verwijzen zorg ik altijd voor een goede afstemming en overdracht en kan ik wanneer nodig de zorg overbruggen.

Schakel in de keten

In het eerste jaar heeft Eline Velner al veel kinderen én ouders gesproken. In veel gevallen kon zij zelf advies of hulp bieden en was een verwijzing niet nodig. De gemeente gaat de komende jaren dan ook verder met de inzet van de praktijkondersteuner.

Wil je weten wanneer Eline Velner aanwezig is bij jouw huisarts? Kijk dan op de website van de huisartsenpraktijk. Natuurlijk kun je met je vragen ook altijd terecht bij Team voor Elkaar.

Vanaf 18 november is Eline Velner met zwangerschapsverlof. In die periode is Nicky de Waal haar vervanger."

Margriet Molenaar helpt je bij het keukentafelgesprek

Heb jij een keukentafelgesprek met een medewerker van Team voor Elkaar? Een eerste afspraak bij WerkFit Brummen? Of ga je een uitkering aanvragen bij het UWV? Dan is het vaak fijn als iemand het gesprek met je voorbereidt. Je kunt hiervoor gratis terecht bij onafhankelijk cliëntondersteuner Margriet Molenaar. Sinds 1 december vervult zij deze rol in onze gemeente. Ze volgt Annemieke Spijker op, die een andere baan heeft gevonden.

In gesprek bij Team voor Elkaar, WerkFit Brummen of het UWV is natuurlijk erg belangrijk”, weet Margriet Molenaar. “En vaak ook best spannend. Het is dan prettig als je van tevoren jouw situatie, vragen en mogelijkheden goed in beeld hebt. Sommige mensen doen dat met een familielid of een goede bekende. Maar ik help je ook graag!”

Samen voorbereiden

Margriet werkt als cliëntondersteuner bij Adviespunt Zorgbelang. De gemeente Brummen heeft Zorgbelang ingeschakeld om cliënten onafhankelijke ondersteuning te bieden. Deze hulp is voor jou helemaal gratis. Want iedereen heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Margriet Molenaar: “In het gesprek met Team voor Elkaar of een andere professional staan jouw vraag en situatie centraal. Ik help je om deze vooraf alvast helder in kaart te brengen. Samen bekijken we wat er speelt bij jou. Ik denk mee over de mogelijkheden en over wat je nodig hebt om verder te kunnen. Als je wilt, ben ik ook bij het gesprek. Want soms is het lastig om op zo’n moment de juiste woorden te vinden. Ik kan je dan bijstaan.”

Contact

Bij een afspraak houdt Margriet natuurlijk rekening met alle corona-maatregelen. “Tijdens de lockdown begin 2020 heeft mijn voorganger Annemieke Spijker veel contact gehouden via videobellen. Toch is het fijn als we elkaar echt kunnen ontmoeten. Maar als een van ons verkoudheidsklachten heeft, gaat dat niet. Dan spreken we elkaar ook nu via de telefoon. Of een collega neemt het gesprek over.”

Je kunt Margriet Molenaar benaderen via de medewerkers van Team voor Elkaar of WerkFit Brummen. Maar je mag ook zelf rechtstreeks met haar contact opnemen. Zij is bereikbaar op haar mobiele telefoonnummer 06-53885801. Je kunt ook een WhatsApp bericht sturen.
Mailen kan ook: [email protected]

Meer weten?

In het folderrek in het gemeentehuis vind je een folder met alle informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuning. Die folder kun je ook vinden op onze website www.brummen.nl/samengoedvoorelkaar.

_BT Clear