Foto: Sake Elzinga

De juiste zorg op de juiste plek

Om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te bieden, werkt het WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen) nauw samen met andere zorginstellingen, gemeenten én technologiebedrijven. “Het ziekenhuis van de toekomst is een netwerkorganisatie”, zegt Tanje Zwanenburg, adviseur Transmurale samenwerking in het WZA.

Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat was het lange tijd niet: écht samenwerken in de zorg. Verschillende zorgverleners hebben dan wel met elkaar te maken, maar toch werkt iedereen met zijn eigen (computer)systemen, eigen protocollen en eigen richtlijnen. Gelukkig is dit langzamerhand aan het veranderen. In de regio Assen is het WZA een van de aanjagers om meer samen te werken. Niet voor niets heeft het WZA in zijn toekomstplan voor de komende vier jaar beschreven dat het een ‘netwerkziekenhuis’ moet worden. Dat betekent dat het ziekenhuis veel intensiever zal samenwerken met diverse zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten maar ook met aanbieders van technologie. “Alleen zo kunnen we de komende jaren ‘de juiste zorg op de juiste plek’ bieden”, zegt Tanje Zwanenburg, adviseur Transmurale samenwerking in het WZA.

Kwetsbare ouderen

Eind 2018 stond het WZA aan de wieg van Samen Zorg Assen, een samenwerkingsverband tussen een groot aantal zorginstellingen, huisartsen, gemeenten, ambulancedienst en geestelijke gezondheidszorg. Binnen Samen Zorg Assen doen de partners meerdere concrete verbeterprojecten om met elkaar de zorg voor kwetsbare ouderen in Assen te verbeteren. Tanje heeft Samen Zorg Assen in haar portefeuille en is trots op dit project:

“Het is voor het eerst dat we met zo veel verschillende partijen naar één en hetzelfde vraagstuk kijken.”

Weg met de muurtjes

Een mooie ontwikkeling is bijvoorbeeld de nachtzorg. De vier thuiszorgorganisaties die verbonden zijn aan Samen Zorg Assen onderzoeken of hun professionals die ’s nachts zorg verlenen slimmer ingezet kunnen worden. Tanje: “In Beilen en Westerbork is nu een experiment gaande waarin hulpverleners in de nachtzorg met elkaar samenwerken en alarmmeldingen in een bepaald gebied van elkaar overnemen. Dit zorgt ervoor dat ze veel minder heen en weer hoeven te rijden, waardoor ze meer tijd aan de zorg kunnen besteden.”

Het initiatief van Samen Zorg Assen staat niet op zichzelf. In heel Nederland zie je dergelijke samenwerkingsverbanden ontstaan, vooral bedoeld om effectievere zorg te leveren waar de patiënt echt iets aan heeft. ‘Ontschotten’, noemt de minister dat. Weg met de muurtjes tussen de zorginstellingen!

Digitale zorg

‘De juiste zorg op de juiste plek’ betekent voor het WZA ook: inzetten op digitale zorg, ook wel e-health genoemd. “In de toekomst zal e-health een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de gezondheidszorg en dus ook in het WZA”, vertelt

Tanje. “Zo heeft het WZA onlangs het online patiëntenportaal geïntroduceerd, MijnWZA. Daar kunnen patiënten in een beveiligde omgeving onderdelen van hun patiëntendossier inzien. Verder werkt het WZA met thuismonitoring voor hartpatiënten. Dit houdt in dat patiënten thuis hun bloeddruk, hartslag en gewicht meten en via een app doorgeven aan het ziekenhuis. Patiënten en zorgverleners zijn heel enthousiast over deze zorg op afstand. Een derde ontwikkeling is de app BeterDichtbij, waarmee patiënten veilig kunnen appen met hun behandelend arts. Heel handig als je even een korte vraag wilt stellen over je behandeling of bijvoorbeeld een herhaalrecept wilt aanvragen. Vanaf 1 januari 2020 zijn alle poliklinieken van het WZA via de BeterDichtbij-app te bereiken.”

Kortom: het Wilhelmina Ziekenhuis Assen beweegt volop mee met alle ontwikkelingen in zorgland. Het ziekenhuis zet vol in op innovatie en verbetering, met maar één doel: goede en veilige zorg blijven aanbieden in ons mooie Drenthe.

Infoplein Digitale Zorg in het WZA

Het WZA zet steeds meer stappen op het gebied van digitale zorg. “Het is logisch dat patiënten en medewerkers vragen hebben”, vertelt Saskia Carli, adviseur e-health in het WZA. “Daarom hebben we het Infoplein Digitale Zorg opgericht. Dit is bedoeld om patiënten en medewerkers te helpen en te leren omgaan met de technologische ontwikkelingen in de zorg.”

Kom langs, bel of mail!
Het Infoplein Digitale Zorg bestaat uit een telefoonnummer (0592-32 55 44), een e-mailadres ([email protected]) en een fysieke plaats in de centrale hal van het ziekenhuis om alle vragen van patiënten en medewerkers op te vangen en te beantwoorden, en om hulp te bieden bij technische problemen. Langskomen kan op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. Bellen kan op werkdagen van 12.30 tot 14.30 uur.

_BT Clear

_BT Clear