Samen sterker

Assen is een prachtige stad. Daar zijn wethouder Harmke Vlieg en Vaart Welzijn directeur Henny Luppes het over eens. Assenaren kunnen hier met veel plezier wonen. Maar soms zit je met een vraag waar je zelf niet uit komt. Misschien heb je vragen of ideeën over gezondheid, financiën, de leefbaarheid in jouw buurt of wijk, opvoeden, (vrijwilligers)werk of mantelzorg. Waar kun je dan terecht?

Meedoen

Harmke Vlieg: “Iedereen in de samenleving van Assen doet naar eigen kunnen mee. Meedoen aan activiteiten, gezond leven en gezond opgroeien. Veel mensen kunnen dit prima zelf, maar soms lukt dit even niet. Dan kun je terecht bij de gemeente, Vaart Welzijn en bij andere organisaties.” Henny Luppes: “We kijken naar wat er nodig is om jouw vraag op te lossen. Natuurlijk kijken we ook naar wat je zelf kunt doen, dat is vaak meer dan je denkt. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we jou kortdurend begeleiden om je weer op weg te helpen. Wanneer wij het antwoord niet weten, dan brengen we je in contact met een andere organisatie die jou begrijpt en verder helpt.”

“Samen zetten we de belangen van alle inwoners in Assen voorop!”

Elkaar helpen

We zijn er niet alleen voor het beantwoorden van (hulp)vragen. Ook voor (het organiseren van) activiteiten in de wijk en het ontmoeten van andere inwoners kun je bij ons terecht. Onder de vlag ‘Mijn Buurt Assen’ werken de gemeente, Vaart Welzijn en woningcorporatie Actium samen met Assenaren aan mooie, veilige en sterke buurten in Assen.

Door het uitbrengen van deze krant hopen wij dat je een idee krijgt van wat er allemaal mogelijk is in de stad. Dat je weet waar je hulp kunt vinden, wanneer je er zelf (even) niet uitkomt. En ook wat je kunt doen voor een ander om samen te zorgen voor een fijne stad waarin iedereen kan meedoen.

_BT Clear

Colofon

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Assen en Vaart Welzijn

Tekst- en beeldredactie
Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

Oktober 2019

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear
_BT Clear