Fijn en veilig opgroeien

In de gemeente Assen vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren veilig opgroeien en de ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen. Soms heb je daar – naast ondersteuning door ouders, verzorgers of school – extra hulp bij nodig.

Stel makkelijk jouw vraag

De medewerkers van Vaart Welzijn gaan regelmatig op pad om met jou in gesprek te gaan. Je ziet ons bijvoorbeeld bij jou op school, op de sportclub of op straat. Zo kun je altijd makkelijk een vraag stellen als je ergens zelf niet uitkomt.

Of je nu behoefte hebt aan een gesprek, hulp wilt bij een probleem op school of thuis, wilt ontdekken welke sport bij je past, sterker in je schoenen wilt staan of een activiteit wilt organiseren; onze medewerkers helpen je graag. Met de volgende situaties kun je bijvoorbeeld bij ons terecht:
• Word je gepest?
• Heb je problemen thuis?
• Is een familielid overleden?
• Heb je ruzie met je vrienden?
• Ben je verliefd maar is het niet wederzijds?
• Wil je een feest organiseren, maar weet je niet waar je moet beginnen?

Ook als ouder(s) of verzorger(s) kun je bij het buurtteam van Vaart Welzijn terecht voor ondersteuning en advies als je even niet weet hoe je jouw kind kunt helpen.
Neem contact op met het buurtteam in jouw wijk:
www.vaartwelzijn.nl/buurtteams.


_BT Clear

Scheiden: een kinderleven op zijn kop

Een scheiding brengt grote veranderingen met zich mee. Het zet niet alleen je eigen leven op zijn kop, maar ook dat van je kind. Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat veilig, vertrouwd en vanzelfsprekend voor ze was, wordt ineens anders. Als ouder wil je dat je kind zo min mogelijk last heeft van een echtscheiding. Maar hoe begeleid je kinderen in deze lastige tijd?

“Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee.”

Kinderen kunnen erg verward raken van een scheiding. Schuldgevoel is hier vaak een onderdeel van. Maar ook boosheid en verdriet zijn normale reacties.

Duidelijkheid

Vertel samen aan je kind dat jullie uit elkaar gaan. Geef elkaar daarbij niet de schuld. Schep zoveel mogelijk duidelijkheid. De reden van de scheiding is op dat moment minder belangrijk, benadruk vooral dat het iets is tussen jou en je partner en het niet ligt aan je kind. Dit kan je niet vaak genoeg zeggen. Geef je kind zoveel mogelijk tijd en ruimte om zijn of haar gevoel te uiten en erover te praten.

Hulp en luisterend oor

Het is heel normaal dat je het in deze situatie niet allemaal in je eentje kan. Praten met familie en vrienden kan helpen, maar je kunt voor steun en hulp ook terecht bij de buurtteams. Zij denken graag mee, geven deskundig advies en kunnen ondersteunen bij problemen door de juiste handvatten te geven voor eventuele extra ondersteuning.

Tips

  • Blijf je kinderen vertellen dat zij er niets aan kunnen doen.
  • Maak de andere ouder op geen enkele manier zwart tegenover de kinderen.
  • Geef je kind positieve aandacht. Geef complimenten voor de dingen die je kind goed doet.
  • Maak geen ruzie zodra de kinderen in de buurt zijn.
  • Probeer als ouders de zorg voor het kind te blijven delen. Ga bijvoorbeeld samen naar ouderavonden.
  • Gebruik je kinderen niet als boodschappers tussen jou en je ex-partner.
  • Herinner jezelf er voortdurend aan dat het belang van je kinderen bovenaan staat.


_BT Clear

Zorg Advies Teams Assen bundelen expertise

De basisschoolperiode is voor kinderen een belangrijke, vormende periode. De basisschool is één van de weinige plekken, naast het gezin, waar een kind bijna elke dag is. Kinderen in de basisschool leeftijd komen veel nieuwe dingen tegen en ontdekken de wereld steeds meer. Niet alleen kinderen krijgen in deze periode van hun leven veel vragen, maar ook de ouders of verzorgers. Daarom is het fijn dat kinderen en ouders makkelijk en snel een (hulp)vraag kunnen stellen op school.

De onderwerpen van de vragen of zorgen die ouders, kinderen of leerkrachten hebben, liggen soms buiten het expertisegebied van een school en vragen om aanvullende expertise. Daar bieden de Zorg Advies Teams (ZAT) uitkomst. Deze teams, die elke basisschool in Assen heeft, bestaan uit: een intern begeleider van de betreffende school, een jeugdarts van de GGD, een jeugdverpleegkundige van de GGD en een jeugdmaatschappelijk werker van Vaart Welzijn. In sommige teams schuift ook de Yorneo Ondersteuning Onderwijs Professional (YOOP) medewerker aan.

Anne Marie Koster, intern begeleider van een basisschool in Assen:

“De vragen die ouders aan mij stellen of de zorgen die ouders/verzorgers uiten over een kind, zijn soms breder dan de expertise die wij hier op school in huis hebben. Doordat het ZAT er is, hoef ik niet tegen een ouder te zeggen ‘daar gaan wij niet over’. Ik kan het bespreken in het ZAT, zodat ik vervolgens zelf

antwoord kan geven op de vraag van een ouder. Indien nodig breng ik hun in direct contact met de juiste hulpverlener.

Ik kan er dus zijn voor kinderen en ouders, omdat ik een enorme kring professionals om mij heen heb. Hierdoor signaleer je vroeg en kan het werk van het ZAT ook preventief werken.’’

Elke school in Assen heeft een Zorg Advies Team en ook interne begeleiders. Heb je een vraag of een zorg? Geef dit dan aan bij de intern begeleider van de basisschool van jouw kind.

Een voorbeeld: een leerkracht merkte dat een leerling snel boos is. De leerkracht en de intern begeleider bespraken dit met de ouder/verzorger, legden hierbij uit wat het ZAT is en kregen vervolgens toestemming om het gedrag van de leerling te bespreken in het ZAT. Het ZAT concludeerde dat de leerling anders moest leren omgaan met emoties. De buurtwerker sport heeft de leerling hier wekelijks onder schooltijd bij geholpen. Een medewerker van YOOP diende als coach voor de leerkracht. Want ook hij moest leren omgaan met de emoties van de leerling. De aanpak was in dit geval geslaagd. Vanuit het ZAT kon er een laagdrempelige oplossing geboden worden, voordat de problemen erger waren geworden.


_BT Clear

_BT Clear