_BT Clear

Inkomensbeheer voor financiële rust

Veel mensen hebben moeite met het op tijd betalen van hun rekeningen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een tekort aan geld een grote invloed heeft op de werking van ons brein. Een gebrek aan geld maakt ons in eerste instantie alerter en creatiever. Zo worden veel mensen met een tekort aan geld een expert in het aan elkaar knopen van de eindjes. Maar lukt het mensen niet om het tekort aan geld op te lossen, dan ontstaat er zo veel stress dat dit gevolgen heeft voor hoe ons brein werkt. Mensen krijgen bijvoorbeeld meer moeite met plannen en het maken van goede financiële keuzes.

Kitty Zomer, inkomensbeheerder bij de Gemeentelijke Kredietbank, herkent de invloed die geldproblemen hebben op mensen. “Ik zie vaak dat er bij klanten door geldstress geen ruimte is in het hoofd om een goed geldplan te maken. En ik begrijp dit ook heel goed! Zie maar eens een gezin te runnen als je vaak geld tekort komt” Klanten van de GKB geven aan dat zij erg blij zijn dat zij weer overzicht hebben en weten dat hun problemen opgelost kunnen worden.

De GKB ondersteunt mensen die te maken hebben met financiële problemen. Zij doet dit met Inkomensbeheer, dat er voor zorgt dat de vaste lasten

altijd op tijd worden betaald. Zo weet de klant zeker dat hij geen extra kosten (meer) heeft door te laat betalen. Samen met de klant wordt een budgetplan opgesteld. Als er schulden zijn, zijn er verschillende mogelijkheden om deze op te lossen. In een gesprek met de klant verkennen wij de mogelijkheden om de problemen op te lossen.

Daarnaast werken wij samen met andere organisaties zoals Vaart Welzijn en Humanitas om samen met de klant goede oplossingen te vinden voor hun problemen met de juiste ondersteuning.

(www.degkb.nl).

De hulpkaart vertelt wat iemand niet kan vertellen

Een huilende vrouw, volledig in haar eigen wereld gekeerd, op de rand van de stoep. Een verwarde puber, zichtbaar in paniek, midden in de supermarkt. Of een dwalende oudere in het park… Hoe kun je hen helpen als ze dat zelf niet kunnen uitleggen? Dat staat op de Hulpkaart die steeds meer mensen met een verhoogd risico op verwardheid bij zich hebben.

De inhoud van de Hulpkaart

Door dementie, een verslaving, een verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid kunnen mensen soms letterlijk of figuurlijk de weg kwijt zijn. Om hen snel de hulp te kunnen bieden die zij op dat moment nodig hebben, is er de Hulpkaart. Op de kaart staat waar de persoon moeite mee heeft. En wat je als omstander kunt doen om de situatie voor hem of haar beter te maken. Op de Hulpkaart kan bijvoorbeeld staan welke medicijnen de kaarthouder gebruikt en of er speciale afspraken met een huisarts of begeleider zijn. Daarnaast staat er vaak een telefoonnummer op van iemand die de persoon goed kent en vertrouwt. Doordat je snel weet hoe je iemand kunt helpen, help je escalatie voorkomen en vermijd je dat de hulpvrager in een nog vervelender situatie belandt.

Het aanvragen van een hulpkaart

Ken of ben je iemand voor wie het hebben van een Hulpkaart veel rust kan brengen of wil je meer weten over de kaart? Ga dan naar www.hulpkaart.nl of neem contact op met Antje Los ([email protected] 06-11306979) of Tabitha Roosenbrand ([email protected] 06-46235186). Als Hulpkaart-coaches van MEE Drenthe, kunnen zij je helpen bij het opstellen van de kaart. Zo maak je samen een Hulpkaart die vertelt wat jij voelt, bedoelt en wilt op momenten dat je dat zelf niet goed kunt uitleggen.

_BT Clear

_BT Clear