Participatieraad Eén voor allen, allen voor één.

De taak van de Participatieraad Assen is om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de gemeenteraad en het college van B&W over het sociaal domein. De raad is als het ware een waakhond, de leden van de raad bekijken het beleid van de gemeente door de ogen van inwoners van Assen. Hoe doet de Participatieraad dit? Enkele leden van de raad lichten dit toe in een kort gesprek.

Hoe gaan jullie te werk?

“We verdiepen ons uiteraard in de beleidsontwikkelingen van de gemeenten en we gaan er op uit om ons te oriënteren. We brengen werkbezoeken aan organisaties zoals Humanitas, Vaart Welzijn, MEE etc. Daarnaast gaan we naar conferenties en spreken we individuele inwoners. Het mooiste is het wanneer we ook betrokken worden in het proces van beleid maken. Dan kunnen we vanaf het begin al meedenken en adviseren. Als het nieuwe beleid er dan eenmaal is, dan kan het zijn dat het voor ons een hamerstuk is. Gelukkig is dat vaak het geval.”

De Participatieraad heeft vier duidelijke pijlers waarmee ze het beleid van de gemeente Assen beoordelen:
• Inwoners moeten voldoende en vroegtijdig geïnformeerd worden over (nieuw) beleid.
• De gemeente moet echt toegankelijk zijn voor alle inwoners.

• Communicatie van de gemeente moet klantvriendelijk zijn.
• De gemeente moet (online) makkelijk vindbaar en bereikbaar zijn.

Diversiteit

De Participatieraad kijkt dus naar beleid van de gemeente binnen het sociaal domein. Dit houdt in dat ze advies geven op het gebied van werk & inkomen, wonen, welzijn en zorg, diversiteit en de multiculturele samenleving. “We zijn een hele mooie afspiegeling van de samenleving en een zeer diverse groep. Dit betekent ook dat we elkaar aanvullen. Iedereen brengt iets anders mee, heeft een ander aandachtsgebied en expertise. Ook als we naar beleid kijken van de gemeente dan vinden we diversiteit en inclusie heel belangrijke aspecten. Zo zit bijvoorbeeld een lid van de raad op persoonlijke titel ook in de werkgroep van het VN Verdrag Diversiteit en Inclusie.”

“We vormen een brug tussen (kwetsbare) inwoners en de overheid. Het motto uit het boek “De Drie Musketiers” is wel toepasselijk voor hoe we naar die brugfunctie kijken: Eén voor allen, allen voor één. De gemeente Assen is er voor iedereen en als individu kun je ook kijken naar hoe je kunt meedenken en meedoen met je mede inwoners van Assen.”

Inbreng inwoners

De Participatieraad vindt de mening van inwoners over het sociaal beleid van de gemeente belangrijk. Daarnaast zijn er momenteel enkele vacatures binnen de raad. Aarzel daarom niet om contact op te nemen via [email protected].


_BT Clear

Raad voor de Cliëntenparticipatie

Voor elke organisatie geldt dat een frisse, kritische blik van buiten naar binnen nuttig is. Voor een gemeente geldt dat ook. Het is nuttig en noodzakelijk dat het beleid dat de gemeente ontwikkelt, kritisch wordt bekeken. Voor de gemeente Assen doet de Raad voor de Cliëntenparticipatie dat. Wat doet die raad nu precies?

_BT Clear

Wat doet de Raad voor de Cliëntenparticipatie?

Ada Gorter, voorzitter: “We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over beleid dat de gemeente ontwikkelt binnen het sociaal domein. Wij kijken dan echt naar wat het beleid betekent voor een individu.

Hoe kom je erachter wat individuen vinden van de zorg?

Ada Gorter: “Mensen kunnen zelf contact met ons opnemen, maar we gaan nu ook steeds meer zelf naar mensen toe. Eén van onze leden reist bijvoorbeeld af en toe bewust mee met het Wmo vervoer zodat we zelf goed een beeld kunnen vormen. We gaan dus echt naar buiten, ook om te voorkomen dat we alleen maar stukken zitten te lezen. Want dat is natuurlijk wel onderdeel van onze taak. De beleidsstukken lezen waarop de gemeente graag onze feedback wil. Die verhalen ophalen werkt goed. Blijkbaar is er soms toch een drempel voor mensen om ons actief op te zoeken en om ons hun verhaal te vertellen. Het gaat soms natuurlijk ook om heftige verhalen.”

Waar let de raad precies op?

Ada Gorter: “Waar we bij beleid op letten is: houd het simpel. Kunnen mensen dit nog snappen. Daar hebben we bijvoorbeeld naar gekeken bij het Preventiefonds en bij advies over inkoop. We zijn eigenlijk een stem voor mensen die zelf minder goed hun mening of stem kunnen laten horen bij de gemeente. Mensen die minder makkelijk of snel een brief zullen schrijven aan de gemeente of die vergaderingen bezoeken etc.

Contactinformatie

De Raad voor de Cliëntenparticipatie hoort dus graag jouw verhaal. Je wordt door de raad dan ook van harte uitgenodigd om contact op te nemen of om vergaderingen bij te wonen. Meer informatie vind je op www.rcp-assen.nl. Je kunt ook mailen met [email protected].

Ada Gorter, voorzitter Raad voor Cliëntenparticipatie Assen

_BT Clear

_BT Clear