_BT Clear

Buurtbemiddeling lost problemen op tussen buren

Fijn wonen is belangrijk voor iedereen. Je wilt je thuis voelen in je straat, buurt en wijk. Het gedrag van buren kan er soms toe leiden dat je niet prettig woont. Bijvoorbeeld door rommel in het trappenhuis, harde muziek of stankoverlast. Kleine ergernissen kunnen leiden tot pesterijen of zelfs ruzie. Wanneer het contact met buren verslechtert of escaleert, kan je de hulp inschakelen van de buurtbemiddelaars van Vaart Welzijn.

Wie zijn onze buurtbemiddelaars?

Onze buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die speciaal getraind zijn om conflicten op te lossen. Ze zijn onafhankelijk, kunnen goed luisteren en hebben geheimhoudingsplicht. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal en kiezen geen partij. Zij helpen jou en je buren om een oplossing te vinden.

Buurtbemiddeling inzetten?

Neem dan contact met ons op om de situatie uit te leggen. Wij beoordelen of jouw situatie in aanmerking komt voor buurtbemiddeling. Als dat zo is, komt een bemiddelaar bij je thuis om jouw verhaal te horen. In een gesprek met jouw buren horen we daarna de andere kant van het verhaal.

Willen jullie allebei samen in gesprek? Dan regelen en begeleiden we een afspraak op neutraal terrein. De bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt en dat jullie duidelijke afspraken maken. Deze afspraken zetten we op papier, zodat je beide weet wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Na enkele weken nemen we contact op om

te horen hoe het gaat. Als het nodig is, maken we een nieuwe afspraak.

Aanmelden of meer informatie?

Buurtbemiddeling is vrijwillig en gratis. Wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ans Veldhuis via 06 511 772 25 of mail naar [email protected]. Wil je zelf buurtbemiddelaar worden? We informeren je graag over de mogelijkheden.

“Bijna 70% van de conflicten tussen buren wordt opgelost door buurtbemiddeling.”

Heb je ideeën om anderen te helpen?

Het Preventiefonds Assen is gestart. Heb je een initiatief om bij te dragen aan sociale voorzieningen in Assen? Dan is het Preventiefonds wellicht iets voor jou.

Het fonds is bedoeld als aanvulling op het reguliere aanbod van hulp en ondersteuning. Inwoners, instellingen en organisaties die ideeën hebben om hulp en ondersteuning net wat beter of slimmer te regelen, kunnen financieel ondersteund worden om hun ideeën in praktijk te brengen. Activiteiten die bijdragen aan het aanbod in hulp en ondersteuning waar geen indicatie voor nodig is komen hiervoor in aanmerking.

Aan wat voor soort activiteiten kun je denken?

  • Het organiseren van activiteiten die geschikt zijn voor vrijwilligers met dementie, zoals activiteiten van DemenTalent (landschapsbeheer, winkelwerkzaamheden, kluswerkzaamheden, ondersteuning musea, gastheer/-vrouw).
  • Ervaringsdeskundige maatjes voor jonge mantelzorgers en andere soorten lotgenotencontact (zie bijvoorbeeld projecten van Evenmens: www.evenmens.nl).
  • Scholen die samen met ouders of andere vrijwilligers een training, workshop of thema-avond organiseren voor specifieke (opvoedkundige) problemen die actueel zijn.

Waar kan ik terecht?
De Stichting Stimuleringsfonds Leefbaarheid Assen (STILA) beoordeelt de aanvragen van inwoners en kent de financiële bijdrage toe. Meer informatie vind je op: www.stila-assen.nl. Je kunt ook mailen met [email protected].

_BT Clear

Mijn Buurt Assen

Mijn Buurt Assen is een samenwerking tussen gemeente Assen, welzijnsorganisatie Vaart Welzijn en woningcorporatie Actium. Mijn Buurt Assen stimuleert en ondersteunt inwoners in Assen om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een sterkere binding in de buurt. Van de speeltuin opknappen tot een buurtfeest, inloopochtend of buurtmarkt: samen maken we de buurt!

Op www.mijnbuurtassen.nl vind je alle initiatieven en activiteiten die bijdragen aan een sterk Assen. Je kunt hier ook zelf een bestaande of nieuwe activiteit in jouw wijk plaatsen. Daarnaast vind je tips over bijvoorbeeld te gebruiken materialen en ruimtes. Heb je een vraag over Mijn Buurt Assen? Dan kun je terecht bij de buurtteams van Vaart Welzijn. Kijk op www.vaartwelzijn.nl/buurtteams voor de contactgegevens.

_BT Clear

_BT Clear