Risicobestrijding:

wees voorbereid op een ramp

Gevaarlijke stoffen in het water, een vuurwerkramp of de uitbraak van een ernstig virus. Het zijn rampen waar we liever niet aan denken, maar die wel kunnen voorkomen. Uiteraard houdt de overheid rekening met de mogelijke risico’s. In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn deze risico’s in kaart gebracht. De gemeenten en hulpverleningsdiensten oefenen regelmatig om zich voor te bereiden op de meest waarschijnlijke rampscenario’s. Het is verstandig dat u zich ook goed voorbereidt. Weet u welke risico’s u loopt in uw omgeving en wat u moet doen als zich een ramp voordoet?

_BT Clear

Het transport van gevaarlijke stoffen gaat veelal via het spoor. De reden is dat de omstandigheden voor vervoer daar het beste te beheersen zijn. Liefst zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk transport plaatsvindt. Maar waar toch vervoerd moet worden, zetten overheid , vervoerders, fabrikanten en de spoorwegbeheerder zich in om de risico’s tot een minimum te beperken. Er gelden strenge veiligheidseisen voor opslag en transport. Op www.risicokaart.nl vindt u de opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen en andere risico’s in Hilversum.

Wat doet de overheid

De hulpdiensten en gemeente stellen plannen op om rampen te voorkomen en te bestrijden. Deze plannen worden regelmatig geoefend. Daarnaast zorgt de overheid voor de alarmering en informeert zij inwoners over wat zij het beste kunnen doen als zich een ramp voordoet. Een algemene waarschuwing bij een calamiteit in een bepaald gebied wordt gegeven met waarschuwingssirenes. Nadere informatie volgt daarna via de regionale rampenzender. Steeds vaker wordt NL-Alert ingezet. Hierbij ontvangt u specifieke informatie over de ramp en instructies over wat u moet doen via uw mobiele telefoon. Voor meer informatie over NL-Alert kunt u terecht op de website: www.nederlandveilig.nl/nl-alert

Wat kunt u zelf doen

Het is belangrijk dat u altijd een noodpakket in huis heeft voor als u langdurig binnen moet blijven. Stel de frequentie van de rampenzender in op uw (nood)radio en/of televisie (ether FM 88,7 MHz of kabel FM 93,3 MHz). Deze zender geeft tijdens een noodsituatie informatie van de overheid. Zorg ook dat u weet waar en hoe u thuis het gas, de elektriciteit en de ventilatie kunt uitschakelen

Stappenplan

Een aantal zaken zijn van belang wanneer u uzelf en anderen in veiligheid wilt brengen bij een ramp.

  • Denk bijvoorbeeld altijd eerst om uw eigen veiligheid. Als er een explosie kan plaatsvinden, neem dan minstens een paar honderd meter afstand. Heeft u onv oldoende tijd om weg te komen, probeer dan te schuilen, bijvoorbeeld achter een dikke muur. Als er brand ontstaan is, ga dan nooit in de rook staan. Sluit verder ramen en deuren als u binnen bent en verlaat de directe omgeving als u buiten bent.
  • Beoordeel de situatie en probeer te achterhalen waar de explosie heeft plaatsgevonden. Zijn er slachtoffers? Houd er rekening mee dat er nog brand kan ontstaan en er eventueel een explosie kan volgen. Mochten er gebouwen in de omgeving staan, dan zijn deze mogelijk verzwakt. Pas ook op voor losliggend glas en puin.
  • Na een inschatting van de situatie informeert u de hulpdiensten (via 112). Vraag naar de brandweer en geef uw exacte locatie. Beschrijf de situatie en de ontstane schade aan de brandweer en vermeld, als dat mogelijk is, het aantal slachtoffers.
  • Verleen hulp waar het kan en verzamel aanwezigen op een veilige plek. Probeer eerste hulp te verlenen aan mensen die gewond zijn geraakt. Is er brand ontstaan, probeer dan zo veel mogelijk mensen te waarschuwen. Geef aan dat ze ramen en deuren gesloten moeten houden en uit de rook moeten gaan.
_BT Clear

_BT Clear