Voorwoord

“Veiligheid dichtbij”

_BT Clear

Geachte inwoner,

Hilversummers moeten zich veilig voelen in hun eigen huis, straat en buurt. Daar zet ik me voor in. Het gaat om veiligheid dichtbij. Dat geldt voor wie overlast ervaart van hangjongeren, drugsdealers of verkeershufters, maar ook voor wie onbedoeld zich zelf of zijn omgeving in gevaar brengt.

Samen met de politie en veel andere partijen werken we aan uw veiligheid. Ik vraag ook uw hulp daarbij. In deze krant leest u wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen om de veiligheid in uw wijk te vergroten. Verder leest u waar u terecht kunt als u overlast ervaart of het gevoel heeft dat er iets niet pluis is in uw buurt of ergens anders in Hilversum.

Veiligheidsplan

De gemeente maakt iedere vier jaar een veiligheidsplan waarin bewoners, politie, gemeente, justitie, ondernemers en welzijnsinstellingen een rol hebben. In het plan staat hoe de gemeente onveilige situaties wil voorkomen, maar ook hoe we optreden tegen criminaliteit en overlast. Zo zorgt de gemeente ervoor dat Hilversum steeds veiliger wordt. Het gaat om veiligheid dichtbij. Nieuwe maatregelen in het veiligheidsplan zijn onder andere de inzet van extra handhavers, het opleggen van dwangsommen aan drugsdealers en het aanpakken van verkeersknelpunten. Om de veiligheid verder te verbeteren, zijn voor de komende periode vijf speerpunten benoemd: Jeugd en veiligheid, Drugsoverlast, Ondermijning, Personen met verward gedrag en Verkeersveiligheid. Naast deze prioriteiten, blijft de gemeente zich inzetten voor het verbeteren van brandveiligheid, inbraakpreventie, veilig uitgaan en de aanpak van radicalisering.

Help mee

Bewoners, ondernemers en bezoekers van Hilversum kunnen de gemeente helpen zichtbaar de veiligheid te versterken. Heeft u hulp nodig? Als elke seconde telt, belt u het alarmnummer 112 en voor zaken die minder spoed vragen, belt u 0900-8844. Wilt u liever anoniem informatie doorgeven? Dat kan gratis via de tiplijn Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Ik maak me sterk voor veiligheid dichtbij! Samen houden we Hilversum prettig en veilig. Helpt u mee?

Hartelijke groet,

Pieter Broertjes
Burgemeester

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Uitgave van
Gemeente Hilversum
www.hilversum.nl
T: 14 035

Tekst- en beeldredactie
Gemeente Hilversum, &Teksten

Vormgeving
ETT Media en Skitter, Groningen

Maart 2019

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Hilversum hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente Hilversum zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear