Jeugd en veiligheid

_BT Clear

Rond de 40% van de Hilversummers geeft aan dat er rondhang- ende jongeren zijn in de buurt. 13% van de bewoners voelt zich vaak onveilig op plaatsen waar jongeren rondhangen. In 2017 waren er 816 meldingen jongerenoverlast bij de meldkamer van de politie.

Het gaat vaak om jongerenoverlast zoals intimiderend aanwezig zijn, geluidsoverlast, zwerfvuil en om vernielingen en andere vormen van kleine criminaliteit. Sommige jeugdgroepen zijn goed aanspreekbaar en corrigeerbaar door de omgeving. Het helpt om deze jongeren aan te spreken op hun gedrag om zo de overlast te verminderen. Bij de zwaardere vormen is er meer ‘eigen systeem’ in de groepen en zijn ze lastiger te corrigeren. Ook is er veelal criminaliteit in het spel.

Aanpak

Uit een enquête die in 2017 onder Hilversummers is gehouden, kwam naar voren dat bewoners de oplossing voor jeugdoverlast vooral zoeken in meer politie, hardere straffen, meer camera’s, meer toezicht en hogere boetes. Het oplossen van jeugdoverlast gaat echter verder dan alleen hard straffen. Vaak spelen bij deze jongeren achterliggende zorgkwesties een belangrijke rol. Er is gebleken dat het bij jeugdoverlast vaak gaat om personen met problemen op verschillende leefgebieden zoals zorg, scholing, integratie, gezinssituatie en werk- en dagbesteding. Zorg en veiligheid zijn met elkaar verbonden. De gemeente zet daarom niet alleen harde straffen in om jeugdoverlast aan te pakken, maar kijkt ook of er zorg of andere maatregelen nodig zijn: dit valt onder de integrale aanpak jeugd.

Acties

Sinds oktober 2016 worden jeugdboa ingezet in Hilversum. Een jeugdboa’s is een handhaver, maar tegelijkertijd ook specialist als het gaat om jeugdoverlast. De jeugdboa vormt een belangrijke schakel tussen jongerenwerk, de politie (wijkagent en jeugdagent) en de buurtcoördinator. De politie heeft veel contact met jongeren en spreekt jongeren waar nodig aan op hun gedrag. Daarnaast zetten we jongerenwerkers in. De taak van het jongerenwerk bestaat uit het laagdrempelig contact zoeken met moeilijk bereikbare jongeren om hen eventueel waar nodig door te kunnen verwijzen naar hulpverlening en/of zorg.

Aanspreken helpt

Heeft u last van jongeren? Het werkt meestal averechts om direct te schelden of de politie te bellen. Heeft u al eens geprobeerd met de jongeren te praten?

Dat lijkt soms best eng, zeker als ze in een groepje bij elkaar staan. Of misschien denkt u juist ‘wat een soft gedoe’. Toch is het de beste methode. Spreek de jongere respectvol aan en wees duidelijk over uw grenzen. Behandel de jongere zoals u zelf behandeld wilt worden. Ga niet schelden, foto’s maken of ballen leksteken. Dat is vragen om ruzie. Wacht niet tot u barst van frustraties; jongeren zijn geen helderzienden en weten niet wat u denkt. Als u niet zegt wat u dwarszit, kunnen zij zich niet aanpassen. Bovendien gaat een gesprek veel beter als u slechts licht geïrriteerd bent. Zeg waar u last van hebt. Vráág om medewerking. Gebruik ik-taal: ‘ik ervaar overlast’ en dergelijke.

Wanneer belt u de politie?

Het is niet verboden om op straat rond te hangen. Maar overlast veroorzaken is wel strafbaar. Onder overlast wordt dan verstaan; vernieling, troep achterlaten en alcohol en drugs gebruiken op openbare plekken. Als jongeren de regels overtreden , dan riskeren zij een boete. In sommige gevallen worden jongeren doorverwezen naar Halt. Veroorzaken de jongeren ook schade, dan moeten ze dit ook vergoeden. Uw overlastmelding kunt u doen bij de politie, via 0900 – 8844.

_BT Clear

Jeugd en gezin:

veilig opgroeien in Hilversum

Opvoeden is voor elke ouder een uitdagende en inspirerende opdracht. Soms roept het vragen op en loopt niet alles even makkelijk. Dan kunt u altijd bij Jeugd en Gezin terecht. Praat gerust met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of gezins- en opvoedcoach over uw gevoelens, gedachten en moeilijke situaties. Als u dat wilt, denken we met u mee. We kunnen tips en ondersteuning geven met behulp van Positief Opvoeden. Ook bieden we regelmatig opvoedcursussen waar samen met andere ouders kan worden gepraat over de opvoeding en eigen ervaringen kunnen worden gedeeld.

Jeugd en Gezin zet zich in voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen in de Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, en gezins- en opvoedcoaches. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Opvoedinformatie

Als u op zoek bent naar betrouw- bare opvoedinformatie, neem dan een kijkje op de landelijke website www.opvoeden.nl. Daar vindt u informatie over elke fase van het ouderschap, van kinderwens tot jongvolwassene. Een aanrader!

Contact

Voor telefonisch contact met Jeugd en Gezin belt u van maandag tot en met vrijdag naar: (035) 692 63 50. Tussen 8.00 en 13.00 uur kunt u bellen om een afspraak te maken of te wijzigen. Tussen 8.30 en 16.30 uur kunt u bellen als u een vraag hebt over uw kind. U kunt hiervoor ook een mail sturen naar [email protected]. Neem bij spoedeisende zaken, zoals koorts of ernstige diarree, direct contact op met de huisarts!

Locaties Hilversum

  • Edisonstraat 47, 1221 ET, Hilversum. Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige: dinsdag en vrijdag 12.00-12.45 uur
  • Frederik van Eedenlaan 13b, 1215 EK, Hilversum. Wegen en meten: maandag t/m donderdag 09.00-11.00 uur
  • Hoge Naarderweg 7F, 1217 AB, Hilversum. Wegen en meten: maandag, dinsdag, donderdag 09.00-11.30 uur
_BT Clear

_BT Clear