Samen pakken we het aan
Beste inwoners van de gemeente Venray,
Op gebied van zorg en welzijn wordt binnen het gemeentehuis continu gewerkt aan het verder ontwikkelen en optimaliseren van de ondersteuning van onze inwoners. Kwaliteit en maatwerk staan daarbij voorop. Zo is in de afgelopen maanden de jeugdhulp binnen onze gemeente anders ingericht. Voor vragen en advies over of lichte ondersteuning bij opvoeding of gezondheid kunt u altijd terecht bij de gezinscoaches. Is maatwerk of specialisme nodig, dan staan onze jeugdconsulenten voor u klaar. Dat geldt ook voor onze wijkteams. Bij hen kunt u terecht met vragen en advies over leefbaarheid, welzijn en de veiligheid in de wijken en dorpen. U leest er verderop in deze krant meer over.
Echter niet alleen in het gemeentehuis, maar vooral ook in de dorpen en wijken worden veel initiatieven voor en door inwoners ontwikkeld. In deze editie van ‘Samen pakken we het aan in Venray’ worden weer enkele mooie verhalen verteld. Zoals dat van inwoners van Heide, die de handen ineenslaan om het dorp leefbaar te houden en daarvoor een dorpscoöperatie oprichtten. Ook in de Oranjebuurt is de participatiesamenleving aan het landen, zo geven de buurtbewoners aan. Samen geven ze een nieuwe vorm aan wat vroeger de vanzelfsprekende burenhulp was.

Het GehandicaptenPlatform Venray spant zich in om in onze gemeente mede handen en voeten te geven aan het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. En in ontmoetingscentrum De Tol verzorgen Venrayse vrijwilligers tal van activiteiten voor andere – kwetsbare en mindervalide – inwoners van onze gemeente. Mooie voorbeelden van hoe inwoners, waar nodig samen met of met hulp van de gemeente, vorm geven aan een plezierige leefomgeving.

Als extraatje vindt u in deze krant ook nog enkele pagina’s met tips en adviezen voor het voeren van een gezonde financiële huishouding. Ook hier is voorkomen immers beter dan genezen. Heeft u toch problemen met geld of schulden? Vraag dan onze medewerkers van Schuldhulpverlening gerust om advies en hulp.

Ik hoop dat deze krant u weer veel informatie en vooral ook inspiratie geeft door wat er zich in onze mooie gemeente afspeelt. En u weet, voor vragen en adviezen over zorg, welzijn en participatie staat mijn deur altijd open.

Lucien Peeters
Wethouder Leven, gemeente Venray

Colofon

Uitgave van Gemeente Venray
I: www.venray.nl
T: (0478) 52 33 33

Verzorgd door
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie
Gemeente Venray
Tekst
procommunicatie - Toos van Ool
Foto’s
Laurens Eggen
Saskia Hoedemaekers

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Venray hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente Venray zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.
Venray, focus op mensen
 
_BT Clear