Samen pakken we het aan
Participatiesamenleving ‘landt’ in Oranjebuurt

Sies Liebrand: “De jeugd kan nu lekker voetballen. De buurt kijkt het een jaartje aan.”

Buurtbewoners van de Oranjebuurt in Venray gaan zelf actief aan de slag als ze iets geregeld of gerealiseerd willen zien in hun buurt.

“De participatiesamenleving begint hier te landen. Wat vroeger normaal was, en is verdwenen door de professionalisering van zorg en hulp, komt hier nu weer terug.” Aan het woord is Sies Liebrand, een van de vrijwilligers van de stichting Oranjebuurt Venray. De groep buurtbewoners wil echter nadrukkelijk geen ‘organisatie’ zijn. “Dat buurtgevoel willen we vooral via een natuurlijk proces laten ontstaan. Wat we wel doen is daarin faciliteren”, legt Sies uit. “De stichting ondersteunt waar mogelijk initiatieven vanuit wijk.”

Elkaar ontmoeten

Dat begon drie jaar geleden met de vraag van een mevrouw die aangaf dat ze het fijn zou vinden om wat vaker buurtbewoners te treffen. Dat leidde tot het verzamelen van een clubje mensen die wilden meedenken en een bijeenkomst organiseerden. Daar bleek wel dat er van alles leefde en speelde in de wijk. “De wens voor een ontmoetingsplek, de parkeerproblemen die speelden. Met een paar mensen hebben we toen de stichting opgericht. Want dan ben je niet alleen een formele gesprekspartner, maar kun je ook middelen aanvragen”, legt Lambert Manders, bestuurslid van de stichting uit. Inmiddels zijn er al dertien werkgroepen actief in de buurt. Ze houden zich bezig met onder andere veiligheid, communicatie, parkeren, groen, burenhulp, jeugd of het organiseren van de nieuwjaarsborrel. “Daar waren de laatste keer 175 mensen aanwezig”, vertelt Sies. “Een prima gelegenheid natuurlijk om nog een keer goed uit te leggen wat de bedoeling is. En inmiddels zijn al heel wat buurtbewoners actief.”

Burenhulp

Zo is er behalve de nieuwjaarsborrel ook een St.-Maartensfeest georganiseerd. Ontmoeten buurtbewoners elkaar elke vrijdagmiddag en leggen een kaartje in ontmoetingscentrum EVA. En kunnen ze een keer per maand samen eten, ook bij EVA. Inmiddels is er ook een website, met nieuws en informatie over de buurt en de activiteiten van de werkgroepen. De werkgroep Burenhulp heeft in kaart gebracht welke burenhulp er nodig is en wie die zou kunnen bieden. “Zo bleek dat een mevrouw graag naar de ont- moetingsmiddag zou willen, maar daar zelf niet naartoe kon. Zij wordt er nu door een buurtbewoner naartoe gebracht, “vertelt Sies. “Is iemand geïnteresseerd in een keer samen koffie drinken, kaarten of winkelen? De werkgroep matcht. Het gaat nadrukkelijk niet om professionele hulp, en is ook incidenteel. Gewoon ‘noaberplicht’, zoals burenhulp vroeger heette.” Momenteel bezoekt de werkgroep mensen in de buurt die alleen wonen persoonlijk. “Om te kijken of zij zich eenzaam voelen, en of we met de buurt iets voor hen kunnen betekenen.”

Verbinding zoeken

“Onlangs gaf iemand aan graag een stratentoernooi te willen organiseren voor jeugd”, vervolgt Lambert. “Leuk! Dan zeggen wij op onze beurt: wat kunnen wij voor je betekenen in de communicatie? De werkgroep Communicatie is weer druk bezig met het verzamelen van e-mailadressen van buurt- bewoners. Letterlijk deur voor deur.” Sies: “We zoeken nadrukkelijk verbinding in de buurt. Zo bleek uit een enquête van de werkgroep Jeugd dat kinderen graag wat goaltjes wilden op het pleintje, om lekker te kunnen voetballen. Die staan er nu. Maar daarvóór hebben we eerst overal rond het plein aangebeld. Sommige mensen waren namelijk bang voor overlast. We hebben nu afgesproken dat we het een jaar aanzien. Door zo’n gesprek zijn mensen veel eerder bereid om mee te bewegen. En als er tóch iets is, kunnen de omwonenden de werkgroep bellen.”

Weten wat er speelt

Het project loopt nu twee, bijna drie jaar. “Dat is de tijd die ervoor nodig is om iets neer te zetten”, weet Sies Liebrand. “En we blijven inventariseren wat nodig is. Zo blijkt bijvoorbeeld dat op sommige plekken mensen af en toe wateroverlast hebben na een stortbui, sinds de afvoer is losgekoppeld van de riolering. Daar ondernemen wij als vereniging geen actie in. Wat we wél doen is het aankaarten in de buurt, deze mensen helpen om medestanders te vinden. Overleggen, in gesprek blijven, weten van elkaar wat er speelt. We zijn er nog niet. We zoeken nog steeds naar goede manieren om elkaar te bereiken. Maar het begin is gemaakt.” De participatiesamenleving begint te landen.

Meer weten?
Aanmelden voor de nieuwsbrief? Kijk op www.oranjebuurtvenray.nl

Venray, focus op mensen
 
_BT Clear