Start campagne ‘Lang zult u wonen’

De gemeente Lelystad gaat van start met de campagne ‘Lang zult u wonen’. Het is een bewustwordingscampagne om inwoners te stimuleren op tijd te beginnen met het veiliger en comfortabeler maken van hun woning.

De campagne speelt in op de toenemende vergrijzing en het rijksbeleid dat inzet op het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De gemeente Lelystad heeft net als andere gemeenten in Nederland te maken met vergrijzing.

In 2016 was 16% van de inwoners van Lelystad ouder dan 65. In 2032 is dat percentage opgelopen naar 22. In totaal zijn dat 17.650 mensen. Voor zulke grote aantallen inwoners is het onmogelijk nieuwe levensloopbestendige woningen te bouwen. “De oplossing moet vooral gevonden worden in het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Zodat onze inwoners ook in de toekomst op een plezierige manier zelfstandig kunnen blijven wonen en daarbij de ondersteuning krijgen die nodig is. Maar daar moeten we onze samenleving en onze huizen wel op gaan inrichten,” aldus wethouder Sparreboom.

Met de campagne Lang zult u wonen gaat de gemeente inwoners informeren over maatregelen die mensen zelf al kunnen nemen om te zorgen dat hun huis geschikt is voor de oude dag.

Wethouder Janneke Sparreboom: “We zien dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn over hun woning en woonomgeving. Ze kennen de mensen in de buurt en willen om die reden vaak niet verhuizen. Maar we zien tegelijkertijd dat mensen onnodig lang wachten met het levensloopbestendig maken van hun huis. Ze komen pas in actie als het echt niet meer gaat of als er ongelukken gebeuren. Dat moeten we met z’n allen zien te voorkomen. Door tijdig en adequaat in te spelen op veranderende woonbehoeften voorkomen we persoonlijk leed, hogere zorgkosten en vergroten we het woon- en leefplezier van onze inwoners.” De gemeente Lelystad gaat zo veel mogelijk partners en organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg betrekken bij de campagne., “Het is belangrijk voor de inwoners zelf om hier mee aan de slag te gaan, maar het is minstens zo belangrijk voor de zorgverleners en mantelzorgers die in de toekomst steeds vaker in thuissituaties hulp gaan bieden,’ aldus wethouder Sparreboom.

_BT Clear

Een huis waar u oud in wilt én kunt worden

_BT Clear

Woont u met veel plezier in het huis en de wijk waar u nu woont? En zou u graag nog heel lang in uw vertrouwde omgeving willen blijven wonen? Dan kan het een goed idee zijn om nu al rekening te houden met de toekomst.

Denk na over verbouwen of verhuizen

Tine en Maarten Nijkamp wilden een woning waar ze straks beneden kunnen baden en slapen. “We worden een dagje ouder, zijn nu nog kerngezond, maar wilden al wel vast beneden gaan wonen. We dachten, we gaan verhuizen.” Na het inwinnen van advies bij een architect besloten niet te verhuizen, maar te gaan verbouwen. Tine: “Het was een hele stap voor ons om naar een architect te stappen, want heb je zo’n architect nu echt wel nodig?” Inmiddels hebben Tine en Maarten Nijkamp de verbouwing achter de rug. De woning waar ze al jaren wonen heeft nu een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Er is op verschillende punten rekening gehouden met de toekomst. Antisliptegels in de badkamer, verhoogde toiletten, geen drempels meer, verlichting die automatisch aangaat, en de wasmachine staat op hoogte waardoor Maarten en Tine niet onnodig hoeven te bukken. “We hebben geen seconde spijt gehad. We zijn ontzettend blij dat we ons huis alvast hebben aangepakt”, zegt Tine.

Overheid stimuleert met Blijverslening

Langer zelfstandig thuis wonen is niet alleen de wens van de meeste mensen zelf, ook de overheid stimuleert dat. Woningeigenaren in Lelystad die hun huis levensloopbestendig willen maken, kunnen hiervoor een zogenaamde Blijverslening aanvragen bij de gemeente Lelystad. Hiermee kunnen bewoners geld lenen om bijvoorbeeld het verplaatsen van een slaapkamer of badkamer te financieren. Elders in deze Woonkrant leest u daar meer over.

“We horen vaak: had ik het maar eerder gedaan”

Tine en Maarten Nijkamp zijn op tijd met hun woning aan de slag gegaan. “Maar in de praktijk zien we dat veel mensen nog niet nadenken over de vraag of het huis waarin ze nu met zoveel plezier wonen ook over 10 of 20 jaar nog geschikt is voor ze”, constateert Maria Walters van Lang zult u wonen. “We komen ontzettend vaak mensen tegen die zeggen: had ik het maar eerder gedaan.

Nu ben ik 85 en zie ik op tegen een verhuizing of verbouwing.” De ervaring leert dat hoe ouder we zijn, hoe minder graag we willen verhuizen.
“Dat is ook logisch”, vindt Walters. “Als je ergens je hele leven hebt gewoond, dan wil je niet weg van de plek waar je iedereen kent.”

Als het huis te groot is geworden

Het beeld dat Maria Walters van Lang zult u wonen schetst herkent Lydia Jonker. Haar vader overleed drie jaar geleden. “Het huis waarin mijn moeder woont is eigenlijk veel te groot voor haar alleen. Ze is nu 71 en ze piekert er niet over om te verhuizen. Ze heeft het namelijk prima naar haar zin in de buurt. De buurvrouw komt regelmatig koffie drinken en de achterbuurman snoeit de bomen en struiken voor haar.” Verhuizen is ook beslist geen noodzaak, benadrukt Maria Walters. “Het is goed om met andere ogen naar je huidige woning te kijken: waar kan het het veiliger, hoe kan het comfortabeler? Veel aanpassingen zijn relatief snel en goedkoop te realiseren. Denk aan een extra trapleuning voor meer houvast of meer en betere verlichting om val- en struikelpartijen te voorkomen.”

_BT Clear

Vijf eenvoudige aanpassingen in uw huis

_BT Clear

Ingrijpende verbouwingen zijn niet altijd nodig om uw woning veiliger en comfortabeler te maken. Deze 5 tips zijn snel en goedkoop te realiseren.

 1. Verbeter de verlichting
  Goed zicht is belangrijk om te voorkomen dat u valt. Zorg dat routes in en om het huis die u ‘s avonds aflegt beter verlicht zijn. Denk hiervoor aan goed licht op de trap, naar uw voor- of achterdeur of naar het toilet. Dit kan verlichting zijn met een bewegingsmelder, zodat het licht automatisch aangaat.
 2. Verwijder losliggende kleedjes
  Losliggende badmatten, kleedjes in uw slaap- of woonkamer en losliggende snoeren kunnen het risico op vallen vergroten. Kijk eens kritisch rond in uw huis of er veel risico’s zijn om te vallen of struikelen. En verwijder eventueel de kleedjes of zorg dat alles goed vast komt te liggen.
 3. Bekijk uw inrichting
  Uw woning verandert niet, maar u zelf? Kunt u overal nog goed bij? Bekijk of u uw keukenkastjes bijvoorbeeld anders kunt indelen, zodat u niet ver hoeft te reiken of bukken voor de dingen die u veel gebruikt.
  U kunt de wasmachine of droger hoger (laten) plaatsen, en er zijn zelfs handige postopvangers voor onder uw brievenbus.
 4. Zorg voor extra houvast
  Het kan prettig zijn om extra steun en houvast te hebben op sommige plekken in uw huis. Denk aan een tweede trapleuning, zodat u links en rechts houvast heeft. Ook zijn er vrij goedkoop beugels voor op uw toilet of in uw badkamer verkrijgbaar.
 5. Plaats rook- en koolmonoxidemelders
  Plaats op iedere verdieping in uw woning rookmelders. Als er brand of rook ontstaat, dan kunt u zo snel mogelijk het huis verlaten. Vergeet ook zeker niet een koolmonoxidemelder te plaatsen. Heeft u deze melders al in huis? Check dan regelmatig de batterijen.

Kijk voor meer tips en adviezen op www.langzultuwonen.nl

_BT Clear

_BT Clear