Lelystad bereidt zich voor op gasloos wonen

We gaan van het gas af!

Het wordt steeds duidelijker, in 2050 is de energievoorziening in Nederland vrij van aardgas. Daarvoor zijn verschillende redenen. Aardgas is een fossiele brandstof die bij verbranding bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De aardgasvoorraden zijn eindig en met alle gebeurtenissen in Groningen is de noodzaak om over te stappen op een andere vorm van energie alleen maar groter geworden.
Daar gaat wel een enorm proces van voorbereiding aan vooraf. Er zijn nu al alternatieven voor de vertrouwde CV-ketel maar die zijn vaak nog kostbaar of niet geschikt voor alle woningen. En moeten we oplossingen zoeken voor elke woning of is het verstandiger en goedkoper om per blok of wijk een oplossing aan te bieden? Dat zijn vragen waar de gemeente de komende tijd mee aan de slag gaat.

Dat is pas over 30 jaar…

2050 lijkt nog heel ver weg. Maar het is in feite nog maar iets meer dan 30 jaar. De opgave is groot (in Lelystad moeten tussen de 25.000 en 30.000 woningen over naar een andere energievoorziening) en daarmee is de tijd hard nodig.

Wat kunt u nu al doen? Welke technische oplossing er ook gaat komen, al deze oplossingen hebben het
zelfde gevolg voor de bestaande woningen. Na-isoleren en kierdichting zijn dé eerste stappen om uw woning voor te bereiden op de overgang naar een aardgasvrije samenleving. Hoewel veel woningeigenaren kiezen voor zonnepanelen is het met het oog op de toekomst slimmer eerst te investeren in isolatie van de woning en pas daarna na te denken over zonnepanelen.

Isoleren, isoleren, isoleren…

Veel woningen in Lelystad zijn voorzien van radiatoren die alleen goed werken bij een hoge watertemperatuur (minstens 70°C). Terwijl alle nieuwe technieken werken met een watertemperatuur van 35°C. Dat laatste levert alleen een prettig comfort als een woning goed geïsoleerd is. Daarom is isoleren van de woning dé eerste stap voordat u naar andere maatregelen kijkt. Dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie en HR++ glas (of liever nog driedubbel glas) zijn verbeteringen aan de woning die én comfort opleveren en de woning meteen voorbereiden op de toekomst.

En.. vergeet de voordeur niet. U zult er van staan te kijken hoeveel warmte daardoor verloren gaat. Wordt de deur wat slechter, denk dan eens na om deze te vervangen door een geïsoleerde deur. Isoleren verdient zich snel terug. Wist u dat de gemeente een duurzaamheidslening aanbiedt waarmee u deze maatregelen kunt financieren?

Zijn uw radiatoren geschikt?

Is uw woning al goed geïsoleerd? Dan kunt u nadenken over radiatoren, vloer- of wandverwarming die op een lagere temperatuur kunnen werken. Dat heeft al voordelen, ook als u nu nog een goede HR-ketel heeft. Die werkt namelijk bij lage watertemperaturen op een hoger rendement en gebruikt dan minder gas. Radiatoren die op een lagere temperatuur werken brengen ook een comfortverbetering met zich mee. Meer comfort, minder gasverbruik en beter voorbereid op de toekomst. De ideale combinatie!

Ook belangrijk…

Tot slot: is uw gasfornuis aan vervanging toe of gaat u de keuken verbouwen, denk dan na over aanschaf van een elektrisch fornuis, bijvoorbeeld inductie. Daarmee komt de overstap naar een andere energiebron steeds dichterbij!

Nieuwbouw zonder aardgas

Binnenkort verandert de wetgeving die gaat over het verplicht aanleggen van een gasnet bij nieuw te bouwen woningen.

Waar de netbeheerder nu nog verplicht is een aardgasaansluiting aan te leggen vervalt straks die verplichting. Dat maakt het mogelijk om nieuwbouwprojecten nu al zonder aardgasaansluiting uit te voeren. Lelystad doet dat nu al waar mogelijk.

Zo krijgt Parkwijk geen aardgas, deze woningen worden toekomstbestendig gebouwd. Bij Warande is destijds al voor een warmtenet gekozen, zodat deze woningen zonder inspanning van de woning- eigenaar al duurzaam en voorbereid zijn op de aardgasloze energievoorziening.

De gemeente Lelystad werkt op dit moment aan een plan hoe de overgang naar gasloos wonen vorm moet krijgen.

_BT Clear

Bouw biomassacentrale sorteert voor op het gasloze tijdperk

_BT Clear

In Lelystad wordt nu al voorgesorteerd op het gebruik van andere warmtebronnen dan gas. Het warmtenet in Lelystad, dat nu nog voor het grootste deel op gas wordt verwarmd, wordt binnenkort uitgebreid met een tweede biomassacentrale. Deze warmtecentrale van Be Green komt naast de biomassacentrale van de Nuon grenzend aan de wijk Warande.

De duurzame houtgestookte verbrandingsinstallatie van Be Green gaat warmte leveren aan warmteleveranciers Nuon en Ennatuurlijk en is daarmee een duurzaam alternatief voor verwarming met gas. De houtsnippers zijn afkomstig uit duurzaam bosonderhoud in de omgeving, waardoor de CO2 uitstoot voor het transport beperkt blijft. Tijdens dit noodzakelijke onderhoud aan de natuur komen houtsnippers vrij die heel goed kunnen worden gebruikt als brandstof. Omdat de CO2 die bij de verbranding vrij komt eerder door de boom is opgenomen om te groeien, is er sprake van een duurzame en CO2 neutrale warmtevoorziening.

Gasloos tijdperk

De twee biomassacentrales leveren straks aan heel de wijk Warande duurzame warmte. Woningen in deze wijk worden nu al gebouwd en aangesloten op stadsverwarming, waarmee ze klaar zijn voor het aanstaande gasloze tijdperk.

Voordelen

Naast duurzame bron heeft het warmtenet voor de bewoners ook nog andere voordelen. Zo hoeven er veel minder dure vierkante meters gebruikt te worden voor technische installaties, hoeven er geen onderhoudsmonteurs over de vloer te komen en is er nooit zorg over het vervangen van techniek.

Grote stap in CO2 besparing

De CO2-uitstoot van een houtwarmtestation is minstens 90% lager dan die van een gasgestookte installatie. De biomassacentrales dragen daarmee bij aan de ambitie van de gemeente Lelystad om in 2025 energieneutraal te zijn.

Impressie van de 2e  biomassacentrale die nu in aanbouw is (foto linksboven).

 

_BT Clear

_BT Clear