_BT Clear

De stem van de jeugd telt mee in Breda

...en niet zo’n beetje ook

“Geen stinkende auto’s of vieze fabrieken. Wat we elke dag in en uit ademen is natuurlijk schoon.” De kinderen van Breda zijn er duidelijk over. Een schone stad, dat is wat ze willen. Niet straks, maar nu graag, want “de toekomst bestaat.”

In de tweede editie van de jaarlijkse KinderTrendrede kregen kinderen van Breda opnieuw de gelegenheid om hun stem te laten horen aan de wethouder en andere beslissers en beleidsmakers van de stad. “De natuur, die moet vooraan komen te staan. Daar zijn we immers hartstikke afhankelijk van,” droegen ze voor.

Toekomstkijken is van nu

De KinderTrendrede is het jonge zusje van de succesvolle nationale Trendrede, een belangrijk trenddocument voor landelijke politieke partijen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een soort alternatieve troonrede dus. Omdat kinderen de toekomst zijn werd het na acht jaar Trendrede ook weleens tijd voor een kinderversie, vonden TeachtheFuture, PakhuisB en Extend Limits. Ze ontwikkelden de KinderTrendrede, een programma van toekomstlessen, een serie workshops voor de scholieren en de jaarlijkse plechtige voordracht. “Scholen richten zich op gisteren en vandaag, maar niet op de toekomst. Het is belangrijk dat we daarover nadenken en dat stimuleren we met lesmateriaal,” zegt Erica Bol, een van de initiatiefnemers en oprichter van Teach the Future.

De jeugd telt sinds een jaar of twee serieus mee in Breda. Naast de KinderTrendrede werd in 2018 de eerste Kindercultuurnacht burgemeester benoemd. Kiek Masclee tekende een manifest, bezocht culturele events en praatte mee op de Dutch Design Week. “Het was heel tof om als enig kind tussen allemaal volwassen mensen aan tafel te zitten,” blikt Masclee terug. Ook gaf ze advies aan de wethouder. “Ik vond het belangrijk dat kinderen die niet veel geld hebben ook mee kunnen doen, en bijvoorbeeld pianoles kunnen krijgen.”

Kinderen als serieuze gesprekspartner

Vanaf dit jaar trekt de Gemeente zelf ook de stad in, op zoek naar de stem van de kinderen. De Toekomststoel, een idee van Jan Terlouw, toert nu rond in Breda. Die staat symbool voor het in gesprek gaan met kinderen en jongeren over hun eigen toekomst en de toekomst van de stad. “Duurzaamheid is bij uitstek een onderwerp dat de jeugd enorm raakt, maar tegelijkertijd ook heel groot is. Daarom is het des te belangrijker dat we daar met hun over praten,” zegt Marianne de Bie, wethouder Jeugd en Onderwijs, die wil dat alle volwassenen de jeugd als serieuze gesprekspartner gaan zien. “Dat is niet alleen goed voor de jeugd zelf, maar simpelweg ook omdat ons beleid er beter van wordt.”

Verantwoording afleggen

Toch zijn al deze initiatieven volgens Arlynn de Vries, deelnemer aan de KinderTrendrede, nog niet genoeg. Wat haar betreft moet naar nog veel meer kinderen worden geluisterd. “Er zijn veel kinderen die ideeën hebben en niet de kans krijgen om mee te doen. Het is belangrijk om naar ons te luisteren, want wij zijn de inwoners van Breda van de toekomst.” Vertrouwen dat er ook echt wat wordt gedaan met de adviezen van de kinderen heeft ze wel. “De plannen worden echt gebruikt, want ze gaan naar de wethouder.” Daar hebben de kinderen wel voor gezorgd. Voor de zomervakantie vroegen de kinderen van de KinderTrendrede de raadsleden hun stem voortaan officieel mee te laten tellen in de stad. Dat werd vervolgens vastgelegd in een motie en door alle fractievoorzitters ondertekend. De wethouder moet nu jaarlijks verantwoording afleggen over wat het college met de adviezen uit de KinderTrendrede heeft gedaan. Dus dat de stem van de kinderen meetelt, dat staat vast.

_BT Clear

_BT Clear