_BT Clear

Voorwoord

Iedereen kan voor zichzelf bepalen hoe die met andere mensen omgaat, of met spullen, en of je daar gelukkig van wordt, zegt Alex Chiodo op pagina 7. “Toen ik dat besefte, besefte ik ook dat ik aan het roer sta van mijn duurzame wereld.”

Chiodo’s uitspraak kwam binnen. We gaan er echt allemaal over, hoe we met ons en onze omgeving omgaan. Dat besef is belangrijk, want de gedachte, wie ben ik om een verschil te maken, bekruipt velen van ons. Met alle gevolgen van dien. We kunnen cynisch worden, of willen wegduiken, zegt Riquette van de Pol op pagina 15. “De verduurzaming is zo’n grote transitie dat je de neiging krijgt om weg te duiken of allerlei beren op de weg te zetten.” Maar Van de Pol kijkt anders. “Als iedereen op de wereld vandaag één duurzame stap zet, dan is dat opgeteld samen heel groot.”

Chiodo en Van de Pol zijn maar twee van de Bredase duurzame helden in deze krant. De stad zit er vol mee. En wij van PakhuisB vinden het tijd om ze in de schijnwerpers te zetten. Om hun stem te laten klinken. Om ze te laten vertellen hoe ze dat doen, duurzaam leven of ondernemen.

We willen jullie ook laten zien dat duurzaamheid veel meer is dan klimaat en energietransitie. We begrijpen maar al te goed dat door hierop te focussen veel mensen die wel willen, maar geen mogelijkheden of middelen hebben, zich buitengesloten kunnen gaan voelen. En dat je daarmee de bestaande kloof mogelijk vergroot. “De energietransitie is superbelangrijk, maar met zeer beperkte financiële middelen en een huurhuis ben je wel erg beperkt,” licht een deelnemer aan de energietransitie enquête toe, die we hielden samen met BredaVandaag (pagina 11). In deze mensen zitten evengoed duurzame helden. Omdat ze hun kleding steevast tweedehands kopen bijvoorbeeld, of altijd de fiets pakken. Het is belangrijk dat we ook deze helden blijven horen, en gaan begrijpen waarom ze terughoudend zijn of zelfs weerstand hebben op de energietransitie.

Wat wij met duurzaamheid bedoelen vonden we bij de Verenigde Naties. Die hebben de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vastgesteld, een ontwikkelingsagenda voor 2015-2030. Ze heten ook wel de SDG’s, van Sustainable Development Goals.

Het zijn er 17 in totaal, je ziet ze hiernaast en hieronder. Op nummer één, geen armoede. Op nummer vier kwaliteit van onderwijs en op zeven, betaalbare en schone energie. Ze zeggen, steek energie in ons allemaal, het een kan niet zonder het andere. En ook, kies de doelen uit waarop je wilt focussen, maar werk goed samen met de andere. Onder ieder stuk in de krant vind je de doelen terug waarop het betrekking heeft. Een soort leeswijzer dus.

De komende tijd gaan wij van PakhuisB mensen en organisaties helpen ook stappen te zetten met deze doelen, ze te verbinden met elkaar en ze in de spotlights te zetten. Zodat ze kunnen laten zien hoe ze samen, met elkaar de stad Breda verduurzamen. We doen dat samen met Stadslab Breda en Urban Living Lab van Avans Hogeschool. Beginnen kan altijd en iedere dag. Weet je niet waar, of hoe je een volgende stap moet zetten, meld je dan bij ons. We beloven je dat we je in iedere geval één stap verder helpen.

Stefanie Vermeulen
[email protected]

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Hieronder zijn de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) – Duurzame Ontwikkelingsdoelen – weergegeven. Een toelichting per doel lees je hiernaast. Welke doelen zet jij bovenaan? Knip de doelen uit, leg ze op volgorde van meest naar minst belangrijk, maak er een foto van en post ze in je socials met #mijnduurzamestadbreda.

Beëindig armoede overal en in al haar vormen
Einde aan honger voor 2030
Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
Verzeker toegang tot betaalbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen
Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen, verzeker toegang tot justitie voor iedereen
Revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling
_BT Clear

Colofon

Verzorgd door
ETT Media
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Hoofdredactie & artikelen
Stefanie Vermeulen
PakhuisB

Cover foto
Tim Eshuis Fotografie

Cover model
Kim Vergouwen

Spotprent
Geert Rutten
Creative Flavours

Artikel pagina 13
Claire Dekkers

Artikelen bouwschool en architect pagina 19
Sterre Kramer
ETT Media

Met dank aan
Robbert Paul Ferket
Nick Matulessey
Nellie Caron
Henk Schol
Monique van Winkel
BredaVandaag

Concept en vormgeving
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

_BT Clear

_BT Clear