Opvoeden en opgroeien in Deventer

Jeugd

_BT Clear

Opvoeden en veilig opgroeien is lang niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen ouders en jongeren binnen Deventer voor vragen, informatie en advies terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Deventer en de gezinscoaches. Zij helpen je graag verder.

CJG Deventer: vragen en advies over opvoeden

Mijn kind is zo druk in huis en op school. Wat kan ik doen?
Hoeveel uur per dag mag mijn kind achter de computer?
Ik denk dat mijn kind spijbelt. Wat kan ik doen?

Het CJG Deventer geeft ouders informatie en advies over kinderen van 0 tot 23 jaar, maar ook bij een kinderwens of zwangerschap. De consultatiebureaus van GGD IJsselland, een partner van het CJG, zijn inlooppunten van het CJG. Het CJG richt zich op vragen over één probleem of situatie. Wanneer er sprake lijkt te zijn van een combinatie van ernstige problemen op het gebied van opvoeden of opgroeien, dan schakelt het CJG de gezinscoach in.

Gezinscoach: ernstige problemen bij opvoeden en opgroeien

Is je kind tussen de 0 en 18 jaar en maak jij je zorgen over zijn/haar ontwikkeling?
Leven er binnen het gezin meerdere of zelfs ernstige problemen waardoor je kind niet veilig kan opgroeien?
Heb jij als jongere een probleem met je ouders en wil je hierover praten?

De gezinscoach is er voor ouders en kinderen tot 18 jaar met meerdere en ernstige problemen bij het opvoeden of opgroeien. Bijvoorbeeld bij schooluitval, schulden, huiselijk geweld en/of verslaving(en). Ook jongeren die moeilijkheden hebben bij het contact met hun ouders of opvoeders kunnen bij de gezinscoach terecht. Als het gaat om één probleem of zorgen over bijvoorbeeld bedplassen, slecht eten of groeiproblemen, dan verwijst de gezinscoach door naar het Centrum voor Jeugd en Gezin in Deventer.

Wees er vroeg bij

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het goed om bij problemen of dreigende problemen zo snel mogelijk contact te zoeken met een professional. Zo voorkomt u dat problemen steeds groter worden.

Huiselijk geweld of kindermishandeling?

Bij (het vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling: neem dan contact op met Veilig Thuis
IJsselland, tel. 0800 2000.

Contact

Gezinscoaches:
• Bel 14 0570 (netnummer niet nodig)
• Mail: [email protected]
www.gezinscoachdeventer.nl

Centrum voor jeugd en gezin (CJG) Deventer:
• Bel 088 - 003 00 66
www.cjgdeventer.nl
• Bezoek een van de inlooppunten (adressen op www.cjgdeventer.nl/contact)
• Crisissituaties rondom een kind dat in behandeling is:
• Bel uw zorginstelling (van 09.00 tot 17.00 uur).
• Bel 0800 2000, Veilig Thuis IJsselland (buiten kantooruren).

Crisissituaties rondom een kind dat niet in behandeling is:
• Bel 0800 2000, Veilig Thuis IJsselland (binnen- en buiten kantooruren).

De Wijkwinkel:
• Bel met 0570 – 675704
www.wijkwinkeldeventer.nl

Kinderen helpen door ouders te helpen

“Wat wij veel meemaken is dat kinderen de dupe zijn van de problemen van hun ouders”, geeft een gezinscoach aan. “De aanmeldingen komen binnen vanuit onder andere huisartsen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, Deventer ziekenhuis en GGD. Wij krijgen bijvoorbeeld een melding dat een kind achterblijft in de ontwikkeling of geheel ander gedrag vertoont. Bij een thuisbezoek blijkt er vaak veel meer aan de hand te zijn. Financiële problemen, overspannenheid, ziekte, vechtscheidingen, drugs, noem maar op. Samen met de ouders splitsen we de problemen op in hulpvragen en kijken we per hulpvraag wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Hebben de ouders even tijd voor elkaar nodig? Misschien kunnen de kinderen een nachtje logeren bij familieleden. Is de administratie onoverzichtelijk? Wellicht kan een vrijwilliger hulp bieden. Is er sprake van ziekte? Misschien kan er tijdelijk hulp komen of bieden hulpmiddelen uitkomst. Zo bieden we een weg uit de problemen en is er weer ruimte om op te voeden en een veilige haven voor het kind te bieden. En daarmee is het kind het meest geholpen.”

_BT Clear