Colofon

Concept en realisatie:
I: www.ettmedia.nl 
T: 050 313 76 00

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91
@EttMedia

Teksten: ETT Media in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving: Skitter

Februari 2016

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Beste lezer,

Voor u ligt de Sociaal Domeinkrant Deventer. Deze krant is een uitgave van ETT Media, specialist in overheidscommunicatie. Wij merkten dat er behoefte is aan informatie over de veranderingen op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en participatie. In deze krant leest u daarom alles over de decentralisaties in het sociaal domein en hoe lokale instanties u kunnen helpen indien dat nodig is.

Net als alle andere gemeenten in Nederland, heeft Deventer per 1 januari 2015 de taken op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen overgenomen van het rijk. Nu een jaar later is de transitie voorbij, maar de transformatie is nog in volle gang. Maar wat betekent dat voor u? Waar kunt u terecht? Aan de hand van interviews, achtergrondartikelen en praktijkvoorbeelden komt u erachter wat zorg- en welzijnsinstellingen en andere organisaties voor u kunnen betekenen.

In deze krant leest u onder meer over de Wijkwinkels en hun activiteiten. Ook is er aandacht voor de negen sociale teams in de gemeente Deventer.

Zij bieden een professioneel steuntje in de rug om mensen er weer bovenop te helpen. Karla Hofman en Netty van de Grootevheen zijn casemanagers dementie bij Zorggroep Solis en vertellen over hun werk. Met alle vragen over opvoeden en opgroeien kunnen ouders, verzorgers, kinderen en jongeren in Deventer bij het CJG terecht. Naast deze artikelen behandelen we een grote diversiteit aan onderwerpen binnen het sociaal domein.

Veel leesplezier!

Redactie ETT Media

_BT Clear