Sociale teams Deventer

Samen oplossingen vinden

_BT Clear

Iedereen wil graag grip houden op zijn eigen leven. Maar wat als dat door omstandigheden even niet meer lukt? De sociale teams denken mee en ondersteunen waar nodig. Zij bieden een professioneel steuntje in de rug om mensen er weer bovenop te helpen. Hebben mensen een goed idee om de buurt veiliger of prettiger te maken? Ook dan denken de sociale teams graag mee zodat het idee werkelijkheid kan worden.

De sociale teams zijn er voor alle Deventenaren die problemen hebben waar zij zelf niet (meer) uitkomen. Bijvoorbeeld op het gebied van huishoudelijke hulp of vervoer, maar ook bij schulden, eenzaamheid, dementie of verslaving. Soms zijn er zoveel zorgen en problemen dat mensen de grip op hun leven dreigen te verliezen. Het sociaal team helpt en denkt mee om samen oplossingen te vinden, die bij de persoon of het gezin passen. Ook kunnen Deventenaren bij de sociale teams terecht als zij een goed idee hebben om de buurt gezelliger of veiliger te maken.

“Het idee achter de sociale teams is dat mensen zelf weer verder kunnen”

Grip op eigen leven

Het idee achter de sociale teams is dat mensen met hulp of advies zelf weer verder kunnen. “Wij vragen altijd wat mensen zelf en met hun omgeving kunnen”, leggen teamleiders Marieke Stork en Nicole Teuwsen uit. “Problemen los je namelijk niet op door ze over te nemen. Het gaat erom dat mensen leren wat ze moeten doen als ze opnieuw in de problemen komen.”

Mensen verbinden

Iedereen die een vraag heeft, een luisterend oor nodig heeft of een goed idee voor de buurt wil delen kan het sociaal team benaderen. Er volgt dan altijd een persoonlijk gesprek, meestal bij de inwoner thuis. “In zo’n gesprek zie en hoor je veel meer dan wanneer je een formuliertje achter een bureau invult”, legt Marieke uit. “Onze medewerkers helpen mensen om hun problemen te benoemen en de zaken op een rijtje te zetten. In het persoonlijk gesprek vragen we wat iemand zelf wil en nodig heeft, maar ook naar wat hij/zij nog kan en graag doet. Met dat in het achterhoofd ontstaan regelmatig creatieve oplossingen. Zo wisten we van een mevrouw dat ze eenzaam was en van een andere mevrouw dat ze graag wandelde, maar dat niet meer alleen wilde doen. Samen maken ze nu wekelijks hun vaste ommetje. Zo verbinden wij inwoners en helpen ze elkaar.”

Vaste contactpersoon

Iedereen die aanklopt bij het sociaal team krijgt een vaste contactpersoon. Ook als er verschillende problemen spelen. Nicole: “We vinden het belangrijk dat één medewerker het overzicht houdt, de ondersteuning regelt en deze op elkaar afstemt, uiteraard in nauw overleg met de inwoner. Als er professionele hulp nodig is, denk aan schuldsanering, dagbesteding of hulp bij het huishouden, dan adviseren we dat in overleg met de inwoner aan de gemeente. De gemeente beslist uiteindelijk over de inzet van zorg, maar volgt meestal ons advies.”

Ideeën welkom

Het sociaal team is er niet alleen voor Deventenaren die hulp nodig hebben. Ook inwoners die iemand anders willen helpen of van betekenis willen zijn voor de buurt,

kunnen terecht bij de sociale teams. Nicole: “We zijn altijd blij met mensen uit de buurt die zich willen inzetten als vrijwilliger in de wijk. Samen kunnen we de buurt beter maken.”

Wilt u meer weten?

Tel 14 0570 (netnummer niet nodig)
www.socialeteamsdeventer.nl

Professionele hulpverleners

In de gemeente Deventer zijn negen sociale teams, verdeeld over de wijken en dorpen. Bij deze teams werken verschillende professionele hulpverleners,op het gebied van maatschappelijk werk, buurtwerk, financiën, wijkverpleging en Wmo-consulenten. Gaat de vraag over kinderen tot 18 jaar, dan verwijst het sociaal team door naar de gezinscoaches of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Waarvoor kunt u bij het sociaal team terecht? 

  • Als u gewoon eens een gesprek wilt over zaken die u bezighouden
  • Als u zorgen heeft over iemand in uw omgeving
  • Als u een idee of suggestie heeft om de buurt veiliger of gezelliger te maken
  • Bij problemen met het huishouden, bijvoorbeeld door ziekte
  • Bij eenzaamheid
  • Als u moeite heeft met het betalen van rekeningen
  • Voor informatie over gezond leven en aanpassingen in uw huis
  • Bij vragen over werk
  • Bij emotionele problemen, bijvoorbeeld na een echtscheiding of overlijden
  • Bij problemen bij het zelfstandig blijven wonen

Vrijwilliger worden?
Wilt u graag iets voor anderen in uw buurt doen? De sociale teams zoeken regelmatig vrijwilligers, bijvoorbeeld als vrijwillige coach of maatje. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

_BT Clear