ZorginBeeld Frank Muller
_BT Clear

Zorg

Wlz, Zvw en Wmo

Op 1 januari 2015 verdween de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze wet zorgde voor de vergoeding van ziektekosten die zo hoog zijn dat ze niet verzekerbaar zijn bij de gewone zorgverzekering. Hoe zijn de regelingen nu en wat is er allemaal veranderd?

Wat eerder onder de AWBZ viel, valt nu onder een aantal andere wetten: de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wet langdurige zorg

Zorg wordt nu zo veel mogelijk thuis geleverd. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat u tijdig uw woning levensloopbestendig maakt. Onder meer op deze manier kan de gemeente Deventer de kosten voor de zorg in de hand houden. De kosten voor opname in een zorginstelling worden voortaan vergoed vanuit de Wlz. Dit is alleen bedoeld voor de meest kwetsbare mensen die niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld minder mobiele ouderen of mensen met een beperking.

Zorgverzekeringswet

De jeugdzorg is eveneens een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. De intensieve kindzorg die eerst in de AWBZ was ondergebracht, is naar de Zorgverzekeringswet gegaan. Dit geldt voor alle zorgvormen en beslaat ook verblijf, pedagogische begeleiding en vervoer. De kosten voor de medische zorg worden vergoed vanuit de Zvw.

Verpleging aan huis, persoonlijke verzorging, en de geestelijke gezondheidszorg worden geregeld via de Zvw. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor alle verpleging thuis.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Samen zorgen voor elkaar: daar gaat het om bij de Wmo. We zorgen er samen voor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De gemeente vraagt een grote betrokkenheid van inwoners. Stel uzelf de vraag: ‘Wat kan ik voor mijzelf en mijn omgeving betekenen?’ Gelijkwaardigheid is een sleutelwoord in de nieuwe Wmo; niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Begeleiding en ondersteuning worden, waar nodig, georganiseerd en gefinancierd door de gemeente, vanuit de Wmo. Het gaat dan om ondersteuning aan huis, zoals hulp bij aan- en uitkleden en haren wassen. Ook valt hieronder de ondersteuning van mantelzorgers, dagopvang en beschermd wonen.

_BT Clear

Humanitas

Een bijzondere vriendschap

_BT Clear

De heer Hendrik van Dam is net 82 jaar geworden. “Ik blaak nog steeds van gezondheid”, lacht hij. “Over het algemeen red ik mij prima, maar ik ken hier niet veel mensen. Dat zat me dwars.” Sinds een jaar bezoekt Martin Nieuwkoop, vrijwilliger bij Humanitas, hem wekelijks. Een mooie vriendschap is ontstaan.

Martin (27): “Ik wilde al langer vrijwilligerswerk doen en het was makkelijk te combineren met mijn flexibele baan. Voorheen praatte ik uren met mijn opa over ‘vroeger’. Hij is er helaas niet meer en ik miste die gesprekken. Nu praat ik met Hendrik over van alles en nog wat. We hebben meer gemeen dan ik had verwacht.”

Het onderwerp wandelen komt vaak aan bod. “Dan praten we over de mooiste locaties om te ‘hiken’, zoals ze tegenwoordig zeggen”, zegt meneer Van Dam. “Uiteraard doen we dat terwijl we een rondje lopen. Ik liep altijd graag in de bergen: de frisse lucht, de stilte, het uitzicht… En de Nijmeegse Vierdaagse”, voegt Martin toe. “Hendrik heeft de Vierdaagse wel twintig keer gelopen, net als mijn opa!” De volgende editie moet Martin er ook aan geloven.

“Vijftig kilometer per dag: ik moest er niet aan denken, maar Hendrik heeft me overgehaald. Als ik word ingeloot, ga ik ervoor.”

Fit en zelfstandig blijven

De vrienden bespreken ook de toekomst. Over hoe meneer Van Dam zo lang mogelijk fit en zelfstandig kan blijven. “Martin wees mij op een nieuw woon-zorgcomplex in deze regio. Daar moest ik weinig van weten, maar hij drong erop aan dat ik daarover na zou denken. Daarop heb ik besloten om te verhuizen.” Een compromis werd gesloten: “Hij de Vierdaagse lopen, ik verhuizen.” Straks zijn zorgverleners en allerlei voorzieningen dichtbij, zoals een winkel, ontmoetingsplek en kapsalon. “Zo ben ik alvast voorbereid. Ook is het prettig om meer met leeftijdsgenoten te kunnen ondernemen. Martin blijft daarnaast wekelijks langskomen.” Martin: “Uiteraard! Ik heb zijn hulp nodig om te trainen voor de Vierdaagse.”

_BT Clear