WijDeventer: voor, door en met bewoners

Bewoners werken voor en met elkaar aan goed samenleven in hun buurt, daar gaat het om bij WijDeventer. Of het nu gaat om een plannetje voor groen in uw straat, een feestelijke of leerzame activiteit voor uw buurt of een plan om elkaar als buren te helpen, WijDeventer is het adres!

Door alle landelijke ontwikkelingen komt de aandacht meer te liggen op hoe mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wat kunt u daarbij als buurtgenoten voor elkaar betekenen? Het gaat om de kleine dingen die u voor en met elkaar kunt doen en die het leven een stuk aangenamer maken. De wijkmanager, of iemand van het sociaal team in uw wijk, ondersteunt u bij ideeën om zelf aan de slag te gaan in uw buurt, wijk of dorp.

Website

Kijk voor meer informatie op de website www.wijdeventer.nl.

Wijkmanagers

Wil je een van de wijkmanagers spreken, dan vind je hieronder de contactgegevens:

Binnenstad/de Hoven
Joris Hendriks
([email protected], 06 51554132)
Borgele/Platvoet
Aike Neuteboom
([email protected], 06-12438500)
Colmschate Noord/Vijfhoek
Esther Lagendijk
([email protected], 06 51578277)
Colmschate Zuid
Robert Saris
([email protected], 06 53773644)
Deventer Buiten
Johannes Vermeulen
([email protected], 06-51339906)

Keizerslanden
Nelleke Hage
([email protected], 06 30466231)
Rivierenwijk
Carolien Harkema
([email protected], 06 51556423)
Voorstad
Merel Arink
([email protected], 06 51584631)
Zandweerd
Carolien Harkema
([email protected], 06 51556423)

_BT Clear
ZorginBeeld Frank Muller

Participatiewet

Voor iedereen passend werk

 

De gemeente is verantwoordelijk voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en/of uitvoeren van werk. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) samen. Voor jongeren die nu al een Wajonguitkering krijgen is er niets veranderd; zij blijven bij het UWV. Nieuwe Wajongers met arbeidsvermogen krijgen wel met de Participatiewet te maken. Iedereen werkt naar vermogen: dat is de visie van de Participatiewet.

De gemeente biedt dezelfde ondersteuning als voor mensen met een bijstandsuitkering: arbeidsinschakeling en waar nodig inkomensondersteuning. Denk aan reïntegratiehulp, passend vrijwilligerswerk, een leer-werktraject en beschutte werkplekken. Ook zijn er binnen de Participatiewet tegemoetkomende regelingen, zoals de individuele inkomenstoeslag (extra jaarlijkse uitkering) en de bijzondere bijstand (sociaal participatiefonds en aanvullende zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen).

_BT Clear