In de gemeente Smallingerland

Andere keuzes door stijgende prijzen

_BT Clear

Ruim twee op de drie Nederlanders maakt als gevolg van de inflatie en stijgende energieprijzen andere keuzes. Soms lukt het niet om alle rekeningen te betalen. De woonlasten zijn te hoog geworden of het inkomen is omlaag gegaan. Veel mensen kiezen ervoor om minder lang te douchen, producten te kopen in de aanbieding en minder vaak de auto te pakken. Ook de verwarming gaat minder vaak aan en op een lagere temperatuur. Er zijn genoeg redenen waarom het soms niet meer lukt om financieel rond te komen. Veel mensen ervaren stress. Bijvoorbeeld door ernstige geldproblemen door de gestegen kosten. Omdat er geen buffer meer is voor onverwachte aankopen of geen geld meer is voor sporten en uitjes.

Energietoeslag

Landelijk zijn er regelingen getroffen om Nederlanders te compenseren, zoals bijvoorbeeld een energietoeslag. Dit is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten. De energietoeslag wordt ook in 2023 weer aangeboden. Op www.smallingerland.nl kun je kijken of je in aanmerking komt voor een toeslag en eventueel een aanvraag indienen. Als het niet lukt om de aanvraag te doen, dan kun je terecht bij het formulierenspreekuur in de Bibliotheek. Je kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek, of bellen via telefoonnummer: 0512 - 512 680.

Iedereen kan meedoen: Budgetgids Smallingerland

We willen in Smallingerland dat inwoners ertoe doen, erbij horen, zich goed voelen en een zeker bestaan hebben.

Daarom biedt de gemeente regelingen en extra’s aan. Hiermee komt de gemeente inwoners financieel tegemoet. In hun inkomen of de dagelijkse kosten. Om financiële problemen te voorkomen en zo veel mogelijk inwoners mee te laten doen. In een speciale budgetgids, voorheen de Minimagids, vind je een overzicht van alle regelingen en extra’s die de gemeente Smallingerland en de landelijke overheid aanbieden voor mensen met een laag inkomen. Ook staan de organisaties genoemd waar je terecht kunt voor hulp.

Wil je naast de Budgetgids persoonlijke hulp? Wil je weten waar je recht op hebt? Of heb je hulp nodig bij het aanvragen van regelingen of toeslagen? Ga dan naar het Ping-loket Drachten. Je kunt er terecht voor hulp bij betalingsproblemen of schulden.

Toeslagenaffaire Kinderopvang

Bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag is in het verleden veel niet goed gegaan. Er is een hulpaanbod gekomen om dit te herstellen. Bij Carins weten we welke regelingen en mogelijkheden er zijn binnen gemeente Smallingerland. Samen kunnen we kijken of jullie gezin iets nodig heeft. Zo kunnen we helpen bij financiële vragen, maar ook op gebied van gezondheid, werk, gezin, relaties, opvoeding of wonen. Bel of mail ons gerust, ook als je vragen of twijfels hebt. We helpen je graag en dat kost niets. We zijn bereikbaar op werkdagen via tel. 088 – 50 65 400. Of stuur een mail naar: [email protected].

Sam& voor alle kinderen

Sam& voor alle kinderen, voorheen het Kindpakket, is er om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Ook als ouders dit zelf niet kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan het schoolreisje, de sportclub of muziekles. Vanuit Sam& voor alle kinderen zijn vergoedingen mogelijk voor contributie voor de sportvereniging, muziek-, dans-, of toneellessen, voor sportkleding en sportmaterialen. Maar ook voor zwemles A-diploma, schoolreis of -excursie, een fiets (vanaf 6 jaar) of een verjaardagsbox van stichting Jarige Job. Kijk op de website voor alle mogelijkheden en het aanvragen van een vergoeding: www.samenvoorallekinderen.nl.

_BT Clear

Ping-loket voor persoonlijke hulp (Carins)

Het Ping-loket helpt en ondersteunt inwoners en ondernemers bij schulden en geldproblemen. Wij informeren en adviseren je bij financiële geldzaken. We helpen je bij het zoeken van oplossingen bij betalingsproblemen en/of achterstanden. Samen met jou maken we een financieel plan waarmee je weer lucht en vertrouwen krijgt. We kijken samen met jou naar de regelingen van gemeente Smallingerland en van de overheid om je (tijdelijk) financieel te ondersteunen. Je hoeft het niet allemaal zelf uit te zoeken. We helpen je bij het aanvragen van toeslagen, kwijtschelding, brieven van de belastingdienst en aanvragen van uitkeringen.

Het Ping-loket is iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Je kunt bellen naar het algemene nummer van Carins: 088 - 50 65 400. Of mailen via e-mailadres: [email protected]. Kijk voor meer informatie op www.carins.nl.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear