In de gemeente Smallingerland

_BT Clear

_BT Clear

Carins: nieuw adres, dezelfde dienstverlening

In de gemeente Smallingerland is Carins de plek waar je terecht kunt met vragen over wonen, welzijn & meedoen, opvoeden & opgroeien en schulden & financiën. Sinds 12 december is Carins verhuisd naar een nieuwe locatie aan het Moleneind NZ 56 in Drachten. Onze taak blijft hetzelfde: jou op weg helpen wanneer het zelf even niet lukt.

_BT Clear

Meedenken wanneer het even tegenzit

Carins voert in de gemeente Smallingerland de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de schulphulpverlening uit. Oftewel, wij ondersteunen bij vragen over wonen, welzijn & meedoen, opvoeden & opgroeien, schulden & financiën. Bijvoorbeeld wanneer de deur uitgaan, om wat voor reden dan ook, niet meer vanzelfsprekend is. Of wanneer het door de stijgende energiekosten niet meer lukt om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Want ook al gaat prettig wonen, actief zijn en meedoen in de maatschappij of opvoeden de meesten goed af, soms doen er zich problemen voor. Wanneer het niet lukt om deze op eigen kracht of met vrienden of familie op te lossen, dan ben je bij Carins van harte welkom.

Voor grote en kleine vragen

Carins is er voor alle inwoners van Smallingerland in de leeftijd van 0 tot 100 jaar die informatie, hulp of ondersteuning nodig hebben op een of meerdere leefgebieden.

Het maakt niet uit of je een grote of kleine vraag hebt. Betrokken en deskundige medewerkers luisteren naar je verhaal, ondersteunen waar nodig of wijzen je de weg naar instanties die jou beter kunnen helpen. Wij zijn er ook voor inwoners die zorgen hebben om een ander.

Is er iemand in je omgeving die zichzelf verwaarloost, psychische problemen heeft of vereenzaamt en geen hulp zoekt? Neem dan contact op met Carins.

Hoe helpen wij?

Wanneer je je telefonisch of online bij ons hebt gemeld, gaan wij eerst telefonisch in gesprek om duidelijk te krijgen of en hoe wij kunnen helpen. Als het nodig is, maken we een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek bekijken we samen wat er aan de hand is en hoe dit opgelost kan worden. Hierin denken we mee en vinden samen overzicht. Stap één is altijd dat we onderzoeken wat je zelf kunt doen, samen met familie, vrienden of buren. Als het passender is, schakelen we de hulp van anderen in. We maken hiervoor samen een plan. In dit plan komt te staan waarvoor je hulp krijgt, wie deze hulp het best kan leveren en voor hoelang je ondersteuning krijgt. Het doel van dit ondersteuningsplan is altijd dat je zo snel mogelijk weer zelf de touwtjes in handen kunt nemen. In de tussentijd loopt Carins met je mee.

Carins ook op scholen en bij huisartsen

Carins is er ook voor jou en je kind. We bieden ondersteuning bij de opvoeding van je kind (0 tot 18 jaar) vanuit drie verschillende velden. Zo werkt praktijkondersteuner GGZ Jeugd van Carins (kortweg POH GGZ Jeugd) vanuit de praktijk van de huisarts.

De POH GGZ Jeugd kan jou snel en laagdrempelig helpen bij vragen over het opvoeden en opgroeien van je kind. Daarnaast ondersteunen we kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar bij psychosociale problemen. De pedagogen van Carins komen desgewenst bij je thuis als er vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling van je kind. Samen proberen jullie te ontdekken hoe je het gedrag van je kind kan veranderen. Daarnaast zijn er de schoolconsulenten die samenwerken met de scholen in de gemeente Smallingerland. Zij ondersteunen onderwijspersoneel bij het vroegtijdig signaleren van problemen bij schoolgaande kinderen. Ook ouders kunnen bij de schoolcontactpersonen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.

Eerst zelf oplossen?

Via een aantal websites kun je zelf al veel informatie vinden. Op opvoeden.nl vind je deskundige opvoedadviezen. De website regelhulp.nl is een wegwijzer van de overheid. Daar lees je welke mogelijkheden er zijn en waar je naartoe kunt wanneer je hulp of zorg nodig hebt. Op geldwijzer.nl vind je handige hulpmidtdelen en tips om je geldzaken op orde te krijgen. Zit het antwoord op je vraag er niet bij? Neem dan contact op met Carins.

_BT Clear

Nieuw bezoekadres

Carins heeft een nieuw adres: Moleneind NZ 56, 9203 ZR in Drachten. Je bent van harte welkom. Je kunt op verschillende manier contact met Carins opnemen. Kijk hier om online het webformulier in te vullen. Een medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met je op. Bellen doe je via telefoonnummer 088 - 50 65 400.

Fotograaf: Johan Brouwer

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear