In de gemeente Smallingerland

Beste Inwoner,

Iedereen wil mee kunnen doen in de samenleving. Dat doen mensen vaak op hun eigen manier. Door bijvoorbeeld te werken, door naar school te gaan of door actief te zijn in het verenigingsleven. Soms lukt het niet om mee te doen. Omdat er gezondheidsproblemen zijn, zorgen over geld of moeilijke situaties binnen het gezin.

_BT Clear

In Smallingerland vinden wij het belangrijk dat iedereen mee doet en kan blijven doen in de samenleving. Maar hoe doet u dat? We willen het zo simpel en overzichtelijk mogelijk voor u houden en hopen daar met deze krant een bijdrage aan te leveren.

Ondersteuning

In de gemeente Smallingerland zijn er diverse organisaties die hulp kunnen bieden. U vindt in de Zorgkrant informatie over mogelijkheden die er zijn om u te ondersteunen, als meedoen lastig is. Deze mogelijkheden zijn er op gebied van zorg, welzijn of bijvoorbeeld inkomen. Ook leest u voorbeelden van inwoners die zelf hun zorg organiseren, maar ook van mensen die hier ondersteuning bij krijgen. Naast inwoners zijn er ook professionals aan het woord over wat zij te bieden hebben.

Stel uw vraag

Na het lezen van de Zorgkrant weet u waar u heen kunt wanneer u hulp of ondersteuning nodig heeft. We hopen dat deze krant u goed wegwijs maakt in de verschillende mogelijkheden. Mocht u toch nog een vraag hebben waar u niet alleen uitkomt? Twijfel dan niet en neem contact op, voor uzelf of voor een ander.

Met vriendelijke groet,
Pieter van der Zwan
Wethouder Sociaal Domein

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Smallingerland en Carins.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Januari 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear