In de gemeente Hollands kroon

_BT Clear

Hoge prijzen, dure boodschappen! Team Schulddienstverlening helpt!

Het kan niemand ontgaan zijn: alles wordt duurder. Dit voelen we in onze portemonnee. Boodschappen zijn duurder en ook de energierekening vliegt omhoog. Voorheen lukte het misschien om te sparen of wat vaker leuke dingen te doen. Wie weet is dit nu lastiger.

Wij helpen je graag! We kunnen een keer meekijken met je inkomsten en uitgaven. Aan de hand van je inkomsten en uitgaven kijken we of je alle inkomsten hebt waar je recht op hebt en of je nog kan besparen. Heb je achterstanden? Dan kunnen wij je helpen een afspraak te maken over de betaling. 

Vind je het lastig om hulp te vragen en ga je liever zelf aan de slag? Kijk dan naar onze geldplannen.

Je kunt deze anoniem invullen voor tips. Zo kan je bijvoorbeeld inzicht krijgen in hoe je beter kan rondkomen, maar ook wanneer er iets verandert in jouw leven denk hierbij aan een scheiding of bij het verliezen van werk. 

Heb je zorgen of wil je graag wat informatie over een bepaald onderwerp, neem contact met ons op. Liever een vraag te veel, dan te weinig!

Je kunt ons bellen op 088 - 321 5000. Een email sturen kan ook altijd, doe dit naar schulddienstverlening@­hollandskroon.nl. Op onze website vind je ook veel informatie over de verschillende hulp die wij kunnen bieden.

_BT Clear

Wmo-adviesraad Hollands Kroon 

De Wmo-adviesraad kijkt, als een onafhankelijk adviesorgaan, naar wat de Wmo voor de inwoners van de gemeente Hollands Kroon betekent. De adviesraad is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingesteld door het college van burgemeester en wethouders. De Wmo-adviesraad geeft het college gevraagd en ongevraagd advies bij de voorbereiding, vaststelling, voortgang en evaluatie van het beleid voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdwet en participatiewet. Communicatie met de gemeente en uitwisseling van informatie verloopt via een vaste ambtenaar. De Wmo-adviesraad heeft tenminste tweemaal per jaar overleg met de verantwoordelijke wethouder.

De Wmo-adviesraad is samengesteld uit betrokken inwoners die onafhankelijk kunnen adviseren. Zij bestaat uit tenminste 10 en maximaal 15 leden en heeft momenteel 10 leden. De leden vertegenwoordigen zoveel mogelijk de verschillende sociale domeinen van de Wmo en de vele dorpskernen van Hollands Kroon. De adviesraad vergadert in principe iedere maand.

De Wmo-adviesraad werft regelmatig gegadigden belangstellenden voor vacatures en kan nog nieuwe leden gebruiken. Vooral mensen met kennis en ervaring op de aandachtsgebieden van het Sociaal Domein. Momenteel willen we graag met gegadigden uit de regio Anna Paulowna/Breezand in contact komen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secretaris Huub Hermans via [email protected].

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in: 
De Meerbaak 
Prof. ter Veenweg 4 
Middenmeer

De vergadering is iedere tweede woensdag van de maand vanaf 19.30.

U kunt meer informatie vinden op: wmo-adviesraadhollandskroon.nl 

Start extra groepen, voel je goed!

Wist je dat 1 op de 6 volwassen Nederlanders moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen of over onvoldoende digitale vaardigheden beschikt? En realiseer je je dat dit vaak samengaat met een ongezonde leefstijl, simpelweg omdat het veel moeite kost om recepten en etiketten te lezen?

Speciaal voor deze doelgroep is het programma Voel je goed! ontwikkeld. Een leefstijlcursus in makkelijke taal. In 20 lessen leren de deelnemers wat gezonde voeding is, wat bewegen voor je doet en hoe je je weg vindt tussen alle verleidingen in de supermarkt.     

Naast de bijeenkomsten in kleine groepjes, krijgen alle deelnemers drie uur advies van de diëtist. Het traject wordt afgesloten met een supermarktsafari.  

Het programma kan dankzij de financiering door gemeente Hollands Kroon en de inzet van vrijwilligers van de Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer en de Cultuurschuur volledig kosteloos worden aangeboden. We starten met nieuwe groepen in het begin van het nieuwe jaar op verschillende locaties.

Ken je of ben je iemand die moeite heeft met lezen en schrijven én zich fitter en gezonder wil voelen, meld je dan aan via: [email protected]. Neem contact op met Mirjam Bus op telefoonnummer 06 - 11 19 03 24 voor meer informatie.   

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear