In de gemeente Hollands kroon

Beste inwoner van Hollands Kroon,

We leven in bijzondere tijden. We hebben de coronacrisis nog vers in het geheugen en we zitten midden in een energie- en klimaatcrisis. De wereld is in hoog tempo aan het veranderen. Dat vraagt veel van ons allemaal.

_BT Clear

Ook als het om zorg gaat. Veel zaken zullen niet meer zo vanzelfsprekend zijn zoals ze misschien ooit waren. De zorgvraag gaat de komende jaren fors stijgen, terwijl personeel moeilijker te vinden zal zijn. Sterker nog, de instroom van personeel in de zorg daalt en het aantal mantelzorgers neemt af. Dat alles vraagt om verandering, vooruitkijken, zorgvuldige afwegingen en om solidariteit.  

Hollands Kroon wil ervoor blijven zorgen dat de mensen die de zorg het hardste nodig hebben, dat ook krijgen. En daar gaan we ook voor zorgen door te anticiperen op de toekomst met slimme oplossingen zoals een combinatie tussen fysieke en digitale zorg, door het inzetten van domotica, het helpen van mensen in groepsverband en ook door in gesprek te gaan met inwoners. Bijvoorbeeld over de vraag: welke hulp in huis is voor u echt nodig? Wat zou u, of een goede bekende, zelf kunnen doen of bijdragen? We moeten het samen doen en hebben elkaar hard nodig: voor elkaar en met elkaar. Hier ligt de focus de komende jaren op en zult u meer over horen.  

Daar staat tegenover dat we ontzettend veel te bieden hebben aan de inwoners van Hollands Kroon. Dat is terug te zien in deze zorgkrant. Hij staat vol met informatie over zorg, welzijn en ondersteuning bij een laag inkomen.   

Want we doen in Hollands Kroon ontzettend veel mooie dingen om te zorgen dat iedereen erbij hoort en mee kan doen. Van Meedoen Hollands Kroon tot hulp en advies bij opvoeden en van Welzijn op Recept tot schulddienstverlening. Maar ook de Doet- en Ontmoetgroepen en het Scheidingsplein zijn waardevolle en belangrijke initiatieven. Het zijn maar een paar voorbeelden.

Hollands Kroon doet dit natuurlijk niet alleen. Samen met Incluzio Hollands Kroon en hun onderaannemers zijn we dichtbij waar de zorg nodig is. Met de wortels in de samenleving. En met wijkteams die goed benaderbaar en altijd nabij zijn. Zo zijn er tal van maatschappelijke organisaties die klaar staan voor u. Schroom vooral ook niet om aan te kloppen bij vragen, of als u hulp nodig heeft. Daar zijn we per slot van rekening voor.  

Deze krant is gemaakt door de gemeente Hollands Kroon, de wijkteams en natuurlijk de maatschappelijke organisaties. In de achtergrondartikelen en praktijkvoorbeelden kunt u lezen wat al deze organisaties voor u kunnen betekenen.   

Ik wens u veel leesplezier!  
Mary van Gent  
Wethouder Hollands Kroon

Mary van Gent

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Hollands Kroon.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Januari 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear