In de gemeente Hollands kroon

Het Scheidingsplein:

omdat jullie altijd de ouders van jullie kinderen blijven

_BT Clear

Het Scheidingsplein is een website met informatie, advies en ondersteuning voor mensen die gaan scheiden en voor mensen die betrokken zijn bij een scheiding. 

In Hollands Kroon bieden we aan ouders die gaan scheiden de volgende hulp: 

  • Ondersteuning Wijkteam: Je kunt bij het wijkteam terecht met hulpvragen over je scheiding, bijvoorbeeld over de opvoeding van jullie kinderen, of voor praktische ondersteuning. Op werkdagen kun je tussen 9.00 en 13.00 uur contact opnemen met het wijkteam Jeugd via 088 – 321 5000.  

  • Echtscheidingsspreekuur met het Juridisch Loket: Hebben jullie ondersteuning nodig bij het regelen van zaken rondom de scheiding? Of heb je andere praktische, juridische vragen? Dan kun je terecht bij het gratis spreekuur van het Juridisch Loket, in Wieringerwerf. Je kunt via het wijkteam Jeugd een afspraak maken. 
  • Ouderbijeenkomst met Villa Pinedo: Vier keer per jaar kun je meedoen aan een bijeenkomst voor ouders en betrokkenen. Twee jongeren met gescheiden ouders delen hun persoonlijke verhaal. Zo krijg je als aanwezige een inkijkje in het hoofd en hart van kinderen die betrokken zijn bij een scheiding. Aanmelden kan via het Scheidingsplein. 
  • Online-training van Villa Pinedo: Deze training biedt handvatten om jezelf en jullie kind(eren) zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na het scheidingsproces. De training is voor inwoners van Hollands Kroon gratis. Je kunt je aanmelden via het Scheidingsplein. 

Lees meer of neem contact met ons op via www.scheidingsplein.nl/hollandskroon 

_BT Clear

Positieve gezondheid binnen Hollands Kroon 

_BT Clear

Wie heeft er wel eens gehoord van de zogenaamde ‘blue zones’? Blue zones zijn plekken op de wereld waar mensen een leefstijl hebben die aantoonbaar duidelijk maakt dat zij ouder worden dan de rest van de mensen op de wereld.

Op dit moment zijn er vijf blue zones op de wereld:

  • Sardinië (Italië) 
  • Okinawa (Japan) 
  • Loma Linda (Californië) 
  • Nicoya (Costa Rica) 
  • Ikaria (Griekenland) 

Wat deze plaatsen met elkaar gemeen hebben is het feit dat mensen leven in een omgeving waar beweging normaal is (bergen, verre afstanden lopen). Ze weten waarvoor ze in de ochtend opstaan, ze hebben weinig stress, eten 20% minder calorieën dan nodig en de voeding is voornamelijk plantaardig. Tot slot komen inwoners van deze gemeenten veel samen met gelijkgestemden, familie en vrienden. 

Kijkend naar Nederland

In de gemeente Noordenveld in Drenthe is er een blue zone dorado gebouwd. Een nieuw concept voor zorgneutraal wonen. Bewoners regelen hun eigen zorg, kunnen samen oud worden en hebben aandacht voor elkaar en een gezonde levensstijl. Zij wonen in een parkachtige setting die uitnodigt tot beweging en ontspanning. 

Zou het ons lukken in de gemeente Hollands Kroon een blue zone te maken?

De eerste stap die we als gemeente aan het zetten zijn is het werken met de visie van positieve gezondheid. Vandaar dat ik jullie, onze inwoners, hier nu over informeer. Bij positieve gezondheid wordt gezondheid niet meer gezien als wel of niet ziek zijn, maar als het vermogen om met lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en hierin zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Bij positieve gezondheid wordt het welzijn van iemand ‘gemeten’ aan de hand van zes dimensies. Wellicht herken je er een paar uit de toelichting van de blue zones.

Hieronder zien jullie deze dimensies in een spinnenweb staan. Deze kun je zelf invullen, maar dit kan bijvoorbeeld ook een huisarts, fysiotherapeut, werkcoach etc. samen met jou doen. Wat het duidelijk maakt is dat bijvoorbeeld iemand die een ernstige ziekte heeft (1) wel heel hoog kan scoren op de kwaliteit van leven (2) of dat iemand fysiek prima in orde is, maar de kwaliteit van leven laag scoort door bijvoorbeeld veel (financiële) zorgen. 

Door vanuit deze visie te kijken naar gezondheid, wordt snel duidelijk wat je zou kunnen doen om gelukkiger en gezonder te worden.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear