Jeugd-, dorpen- en participatieteams samen verder in gebiedsteams

Soms komt u er zelf even niet uit en heeft u ondersteuning nodig. Afhankelijk van uw vraag heeft u hierover contact met het dorpenteam, participatieteam of jeugdteam van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Vanaf dit najaar gaat dit anders, want dan kunt u bij een gebiedsteam terecht met al uw vragen. De gebiedsteams zijn er voor alle inwoners in de beide gemeenten van jong tot oud.

Voor alle leeftijden

De medewerkers van de gebiedsteams werken voor het welzijn van onze inwoners. Zij werken in vier teams verdeeld over beide gemeenten. De teams zijn er voor alle inwoners in de gemeente om te helpen met vragen of kwesties op allerhande terreinen. “Samen komen we er vaak wel uit.”
De gebiedsteams bieden begeleiding of ondersteuning op het gebied van:

 • Opvoeding en ontwikkelen
 • Geld
 • Daginvulling (werk, school, vrijwilligerswerk etc.)
 • Mobiliteit
 • Omgaan met elkaar (sociale relaties)
 • Wonen
 • Huishouden
 • Lichamelijke gezondheid
 • Psychische gezondheid
 • Enzovoorts.

Waarom zou u bellen?

Als u zelf niet meer tot een passende oplossing kunt komen, neemt u contact op met het gebiedsteam bij u in de buurt. Samen met u en uw netwerk wordt gezocht naar de beste oplossing met de middelen die u samen hebt, dichtbij huis aansluitend op uw situatie. Als het nodig is, wordt passende hulp ingeschakeld. De gebiedsteams werken nauw samen met allerlei organisaties. Er is direct persoonlijk contact en alles wat wordt besproken is vertrouwelijk.

Hoe kunt u hen bereiken?

Wilt u weten wat medewerkers van het gebiedsteam voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met hen op voor het maken van een afspraak bij u thuis of op kantoor bij het gebiedsteam. Had u al contact met een medewerker in het dorpen-, jeugd- en participatieteam? Dan houdt u uw eigen contactpersoon.

Wij werken aan onze huisvesting en bereikbaarheid!

Er wordt hard gewerkt aan de huisvesting en bereikbaarheid van de gebiedsteams in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. U wordt hierover op een later tijdstip nog geïnformeerd. Op dit moment zijn de medewerkers nog te bereiken via de volgende nummers van de jeugd-, dorpen- en participatieteams:

 • Dorpenteams Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
  Telefoon: 0511 – 460 767
 • Jeugdteam Achtkarspelen
  Telefoon: 088 – 533 53 88
 • Jeugdteam Tytsjerksteradiel
  Telefoon: 088 – 533 53 33
 • Participatieteam
  Telefoon: 140511
_BT Clear

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de websites van de gemeenten www.achtkarspelen.nl en
www.tytsjerksteradiel.nl of op www.tichtbyelkoar.nl.


Het houdt niet op, niet vanzelf

Spotjes op televisie en op de radio roepen op om huiselijk geweld te melden bij politie of bij Veilig Thuis. Daar komen alle meldingen van huiselijk geweld binnen. Bij Veilig Thuis vindt een beoordeling plaats over de ernst van de situatie. Als door bemiddeling een veilige situatie kan ontstaan, komen de sociaal werkers in actie.

Sociaal werkers

Binnen de gebiedsteams zijn sociaal werkers aangesteld die zich specifiek bezighouden met huiselijk geweld en kindermishandeling. Na een melding van huiselijk geweld nemen zij rechtstreeks contact op met de direct betrokkenen.

Er volgen gesprekken waarin gekeken wordt naar hoe huiselijk geweld voorkomen kan worden en wat hiervoor nodig is om tot een goede oplossing te komen en erger te voorkomen.
Er kan daarnaast altijd contact opgenomen worden met Veilig Thuis, hetzij voor advies of voor verwijzing.

Melden

Een vermoeden van huiselijk geweld, kinder- of ouder- mishandeling kun je melden bij verschillende instanties: Gebiedsteams gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel tel: 140511.
Veilig Thuis, tel: 0800-2000 of 058 – 2333777
Bel Veilig Thuis als je vermoedt dat iemand in je omgeving wordt mishandeld.
Politie, tel: 0900 – 8844
Vraag de politie om advies over bescherming van een persoon. Veilig Thuis, de politie en andere partners werken nauw samen. Bij acuut gevaar voor kinderen grijpt de politie direct in.

_BT Clear

Tegen laaggeletterdheid is heel goed wat te doen

Stapje voor stapje werken aan beter lezen en schrijven

Het lijkt heel gemakkelijk. Een whatsappje met je mobiel versturen en een verhaal uit de krant of op internet lezen. Of voorlezen aan (klein)kinderen of een (verjaardags)kaart schrijven. Maar voor veel mensen in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is dit lastig. Wie moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden kan laaggeletterd zijn. Laaggeletterdheid heeft een grote invloed op het leven van mensen en kan veel stress veroorzaken. Wie moeite heeft met lezen en schrijven, voelt zich minder prettig en is minder actief in de maatschappij. Dat is heel erg jammer en kan worden voorkomen.

Jezelf redden

Het toenemende gebruik van computers en robots maakt het er voor laaggeletterden allemaal niet eenvoudiger op. ‘Eenvoudig werk’ wordt ingewikkelder. Veel overheidsinstanties gaan helemaal digitaal. Afspraken bij de kapper maken we via een app op onze smartphone. En dus komt het er op neer dat mensen zich steeds meer zelf moeten redden en hun (digitale) vaardigheden voor elkaar moeten hebben. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat er een groot risico om de aansluiting écht te verliezen en geïsoleerd te raken. Daar zit niemand op te wachten.

Uitvluchten

In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is een grote groep mensen die door laaggeletterdheid tegen allerhande problemen aanlopen. Mensen die niet goed kunnen lezen, schamen zich daar soms voor. Ze hebben uitvluchten aangeleerd zoals: ‘Ik ben mijn bril vergeten of ik lees het thuis wel na’.’ Laaggeletterden kunnen ook moeite hebben met op tijd komen. Ook vinden zij het soms moeilijk om veel vragen te beantwoorden en te benoemen wat er aan de hand is.

Wat is er aan te doen?

Op diverse manieren kan er iets tegen - het verborgen probleem - laaggeletterdheid worden gedaan. Medewerkers van de gebiedsteams in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan graag samen de uitdaging aan om een aantal basisvaardigheden onder de knie te krijgen. ,,Het is zaak om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en stapsgewijs aan het verbeteren van de vaardigheden te werken.”

DigiTaalhuise

In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt er een cursus aangeboden door het DigiTaalhuis. Dat gebeurt in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven, bibliotheken en het Friesland College. In het DigiTaalhuis kan iedereen terecht die aan de slag wil met basisvaardigheden. Er is informatie verkrijgbaar over een passende (digi)taalcursus en er zijn vaak computers om op te oefenen. Door deze cursus in het DigiTaalhuis kan er stapsgewijs gewerkt worden aan laaggeletterdheid.

Voor deelname aan de cursus in Surhuisterveen en Buitenpost kunt u bellen met 088-1656123 of mailen naar [email protected]. Kijk voor meer informatie op www.ontdekdebieb.nl onder het kopje leren en doen.

Voor deelname aan de cursus in Burgum kunt u bellen met 058- 2347777 of mail na naar [email protected]. Kijk voor meer informatie op www.dbieb.nl/digitaalhuis.

_BT Clear