Hoarding:

een respectvolle aanpak

_BT Clear

LIMOR heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een obsessieve verzamelstoornis, ofwel hoarding.

Vervuiling en onhygiënische situaties.

Hoarding is een psychiatrische aandoening, waarbij een persoon de chronische behoefte heeft om spullen te verzamelen en om zich heen te hebben. Van alles wordt bewaard; weggooien is geen optie want alles heeft waarde. Zo wordt elke kubieke meter in huis gestaag opgeofferd aan alsmaar groeiende verzamelingen. Naast vervuiling en onhygiënische situaties zijn de gevolgen vaak een ongezonde, soms gevaarlijke leefomgeving in en om het huis en overlast voor de omgeving.

Een uitweg vinden

Mensen die lijden aan hoarding en/of waarbij sprake is van vervuiling zijn vaak moeilijk te bewegen tot opruimen in huis. Ze weten donders goed dat het anders moet, maar ze weten vaak niet hoe. De eerste indruk die we bij hoarding-cliënten achterlaten, is dan ook cruciaal voor het aanvaarden van hulp en het vervolg van de begeleiding. LIMOR is gespecialiseerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met cliënten, waardoor onze begeleiders hen goed kunnen ondersteunen. We kijken samen met de cliënt wat nodig is om letterlijk en figuurlijk weer een uitweg te vinden.

Uitgestelde activiteiten

Dit doen we stap voor stap en in het tempo van de cliënt. Hoarders zijn vaak creatieve mensen met veel ideeën, maar soms halen de ideeën hen in. Of zoals een cliënt het zelf verwoord: er is sprake van ‘uitgestelde activiteiten’. Hoarding kun je niet genezen, maar we leren onze cliënten om er zo goed mogelijk controle over te krijgen. Dat is een proces wat tijd kost.

Het succes: de situationele ketenaanpak

Tijdens dit proces blijven onze gespecialiseerde medewerkers ten allen tijde naast de cliënt staan. Deze vertrouwensrelatie is uitermate belangrijk, vooral wanneer er door andere organisaties dwang of drang toegepast wordt. Onze medewerkers werken nauw samen met ketenpartners, zoals gebiedsteams, gemeentes, woningbouwcorporaties en GGD. Zo maken we gebruik van elkaars expertise en werken we samen aan 1 plan, waarin veiligheid voor onze cliënten altijd centraal staat.

Contact

Meer weten over hoarding in de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? We zien uw vragen en/of aanmeldingen graag tegemoet. Neem gerust contact met ons op via (085) 4856000 of [email protected].

_BT Clear

Nieuwbouw voor Nieuw Toutenburg in Noardburgum

‘We gaan op deze nieuwe plek ook waardevolle geschiedenis schrijven’

_BT Clear

Nieuw Toutenburg, het eerste verpleeghuis van Nederland, is al 60 jaar een zorgbegrip in Noardburgum. Van zorg voor mensen met dementie heeft Nieuw Toutenburg, onderdeel van Noorderbreedte, zich in zes decennia ontwikkeld tot specialist op het gebied van het syndroom van Korsakov en Gerontopsychiatrie. De locatie is met de tijd meegegaan, maar fysiek gezien voldoet het huidige gebouw niet meer aan de moderne eisen van deze tijd. Reden voor Noorderbreedte om met nieuwbouw te beginnen. Als een mooi cadeau voor een mooi, zorgzaam en rijk 60-jarig bestaan.

Nieuwbouw in volle gang

De bewoners van het huidige Nieuw Toutenburg kunnen die komende nieuwbouw zelf nauwlettend in de gaten houden. Want sinds enkele maanden wordt er vlakbij het huidige woonzorgcentrum een nieuw thuis voor ze gebouwd. Het nieuwe Nieuw Toutenburg gaat plek bieden aan 120 bewoners. Er komen twaalf woningen, gelegen in een bosrijk gebied. Elke woning krijgt tien appartementen en een woonkamer waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Naast woningen komt er ook nog een werkgebouw op het terrein van Nieuw Toutenburg. Hier kunnen de bewoners meedoen aan diverse activiteiten op de werk- en dagbesteding. Daarnaast komt er ook nog een klein dorpshuis.

Waardevolle dag

“Door de nieuwbouw kunnen we nog beter inzetten op het zorgen voor een waardevolle dag”, zegt Bert Renkema, regiomanager bij Noorderbreedte. “Bewoners moeten hun dag kunnen invullen zoals zij dat zelf willen en kunnen. Dus naar eigen wens: in de privacy van hun eigen appartement, in de gezelligheid van de huiskamers en in de zinvolheid van leuk werk en welzijnsactiviteiten.”

Foto: David Nieuwenhuis

Eind van het jaar

Als alles volgens plan verloopt, opent het nieuwe Nieuw Toutenburg eind 2019 de deuren. “De bewoners verhuizen dan naar de nieuwe locatie”, aldus Bert. “De oude locatie breken we dan af. Daarmee komt er echt een eind aan een van de meest bijzondere zorglocaties in Friesland. Maar er komt ook een bijzondere voor terug, die net zo geschiedenis gaat schrijven, dat weet ik zeker.”

www.noorderbreedte.eu/nieuw-toutenburg

Foto: David Nieuwenhuis

_BT Clear