_BT Clear

Een steuntje in de rug

‘Het lukt zelf wel’. ‘Nee hoor, dat is niet nodig’. Komt het u bekend voor? Het liefst weten we alles op eigen kracht te bewerkstelligen. Uit eigen wil, omdat u niet weet waar u terecht kunt of simpelweg omdat de drempel te hoog is. Elke gemeente heeft zijn inwoners die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Niet iedereen heeft een sociaal netwerk om op terug te vallen in moeilijke tijden. Daarom bieden verschillende organisaties binnen de omgeving graag de helpende hand. In deze Informatiekrant leest u hoe deze organisaties kunnen bijstaan met uiteenlopende vragen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Hulpprogramma’s

Aan de hand van interviews, achtergrondartikelen en persoonlijke verhalen maakt u kennis met hulpprogram-ma’s, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Dit zorgnetwerk van vrijwilligers en professionals met verschillende achtergronden helpen u met uw probleem of verwijzen u door naar de juiste specialistische zorgverlener. Met een doelgericht plan van aanpak helpen zij kwetsbare groepen van jong tot oud. Denk aan tijdelijke huishoudelijke hulp na een ziekenhuisopname, hulp bij financiën of bij eenzaamheid.

Een gezamenlijk netwerk

Heeft u zelf of iemand in uw omgeving baat bij hulp? Wees waakzaam en trek op tijd aan de bel. Het proces van de overgang van thuissituatie naar een zorginstantie kan hierdoor vertraagd of zelfs voorkomen worden. Soms lukt dit door terug te vallen op een eigen netwerk. Bij eigen familie of buurtgenoten die oog hebben voor elkaar. En wanneer dit niet meer mogelijk is, dan is het een fijne gedachte dat een netwerk van de gemeente en andere instanties klaarstaat bij uiteenlopende zorg- en ondersteuningsvragen.

Wij wensen u veel leesplezier.

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeenten
Achtkarspelen Tytsjerksteradiel.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie
genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Mei 2019

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear