Sociale betrokkenheid

Kleine moeite, geweldig gevoel!

Home-Start NOF koppelt ervaren opvoeders aan gezinnen met jonge kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een getrainde vrijwilliger komt wekelijks in het gezin en neemt de tijd om leuke dingen te ondernemen en een luisterend oor te bieden. Vrijwilligers bieden hulp zonder voorwaarden en hebben geleerd om vooral goed aan te sluiten bij de wensen van het gezin. Deze hulp is laagdrempelig en biedt zowel de ouder als een vrijwilliger veel voldoening.

_BT Clear

Home-Start is een gecertificeerd programma van Humanitas en wordt in Nederland al 25 jaar succesvol aangeboden in ruim 155 gemeenten. Het programma is 6 jaar terug in Noordoost Friesland gestart. Home-Start wil zwaardere hulpverleningstrajecten voorkomen. Vrijwilligers helpen ouders om weer positiever om te gaan met hun situatie. Zij spelen in op de kracht van ouders, zodat zij weer gaan geloven in hun eigen opvoedvaardigheden. Dát het werkt is inmiddels door diverse onderzoeken gebleken. Ouders voelen zich gehoord en begrepen en waarderen de betrokken persoonlijke manier van begeleiden.

Vrijwilliger Alie maakte kennis met het gezin van alleenstaande moeder Hanny. Zij voelde zich overbelast en had geen sociaal netwerk en kon moeilijk grenzen stellen. De oudste zoon was passief en zat veel achter een beeldscherm, terwijl de jongste dochter van 3 jaar alle aandacht opeiste en enorm kon gillen als ze haar zin niet kreeg. De middelste dochter van 8 jaar gedroeg zich aangepast. Alie had vrij snel een klik met de kinderen en het vertrouwen van moeder. Ze kwam wekelijks, voordat de kinderen uit school kwamen, zodat Hanny haar verhaal kwijt kon. Alie is begonnen met activiteiten te ondernemen met de zoon, omdat ze merkte dat hij zich verveelde. Dat haalde hem voor de tv weg. Ze heeft Hanny tips gegeven over het tv gebruik. Dat werd goed opgepakt en had succes.

Na anderhalf jaar vertelt moeder in een eindgesprek wat de hulp van Alie haar opgeleverd heeft. Ze geeft nu beter haar grenzen aan en er wordt naar geluisterd. Ze negeert het gillen van haar dochter, zodat dat niet meer het gewenste effect oplevert. Er is minder ruzie onderling en Hanny voelt zich gesterkt door de motiverende steun van Alie. Ze overziet het weer beter. Alie kwam graag in het gezin en ze hebben inmiddels een hechte band opgebouwd.

Meer weten?

Telefoonnummer: 06 35113852
Email: [email protected]
Website: www.home-start.nl


Voorschoolse Educatie

op de peuteropvang en het kinderdagverblijf

Voor jonge kinderen is het leuk en leerzaam om al spelend te leren over de wereld om hen heen. Op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Achtkarspelen zijn hier verschillende mogelijkheden voor. Kinderen kunnen er naar hartenlust veilig spelen, terwijl ze in contact komen met andere kinderen, volwassenen en ander spelmateriaal. Spelen, ontdekken en uitgedaagd worden, daar leren kinderen van en daar worden ze groot van. Het versterkt hun vertrouwen in zichzelf.

_BT Clear

VVE-programma Piramide

De pedagogisch medewerkers in Achtkarspelen bieden de kinderen een stimulerende en vertrouwde omgeving, zodat kinderen zich thuis voelen. Zij werken met de methode Piramide, een speels programma voor kinderen van n ul tot en met vier jaar. Via de thema’s van Piramide, komen kinderen in aanraking met allerlei nieuwe materialen en begrippen. Zo worden de kinderen voorbereid op de basisschool.

Volgen van kinderen en tutoring

Jonge kinderen ontwikkelen zich nog heel verschillend. De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van de kinderen en signaleren het wanneer een kind meer uitdaging nodig heeft of juist een duwtje in de rug. In het laatste geval krijgt een kind iets meer begeleiding van een tutor. De tutor en het kind doen op de groep, eventueel samen met een paar andere kinderen, bijvoorbeeld spelletjes, puzzels, ze lezen samen boeken, etc. Dit wordt tutoring genoemd. Uiteraard worden ook de ouders hierbij betrokken. Samen werken ze er naar toe dat het kind een goede start heeft op de basisschool.

Andere hulp nodig?

Soms heeft een kind meer nodig dan een duwtje in de rug. Wanneer ouders of de pedagogisch medewerkers dat signaleren, weten we snel waar we hulp in kunnen roepen.

En verder…

We werken nauw samen met de basisscholen. Met hen praten we over hoe we het beste een doorgaande lijn voor jonge kinderen kunnen realiseren. We zorgen voor een overdracht van de kinderen, zodat de leerkracht van groep 1 het kind niet helemaal opnieuw hoeft te leren kennen.

We maken ook gebruik van Tomke en van de Sânglês-rige. Tomke spreekt namelijk Frysk. Meertalig opvoeden hebben we hoog in het vaandel, omdat uit onderzoek blijkt dat dit goed is voor de ontwikkeling van de hersenen.
_BT Clear