“Als het even niet lukt, zijn wij er voor u!”

_BT Clear

Meestal lossen mensen problemen zelf op of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat geval kunt u terecht bij de jeugd-, participatie- en dorpenteams van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Van jeugd-, participatie- en dorpenteams naar gebiedsteams

Als gemeenten werken we al langer samen om de zorg- en ondersteuningsvragen van onze inwoners zo goed mogelijk te beantwoorden.

Om u nog beter van dienst te zijn gaan onze jeugd-, participatie- en dorpenteams dit najaar samen verder in gebiedsteams. Zij staan klaar voor alle inwoners in onze gemeenten, voor jong en oud.

Eén ingang voor al uw vragen

Of het nu vragen zijn over werk en inkomen, zorg, opvoeding, dagbesteding of de aanvraag van een WMO-voorziening, voor alle vragen kunt u in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel straks terecht bij de sociaal werkers in de gebiedsteams. Er is op deze manier één ingang voor alle vragen en u hoeft niet langer van loket naar loket.

Iedereen moet mee kunnen doen

Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. We doen er dan ook alles aan om dat met onze inwoners mogelijk te maken. Onze medewerkers helpen u op weg om de draad zelf weer op te pakken. Ons doel is om zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners te vergroten en de ondersteuning in onze gemeenten betaalbaar te houden. Daarom kijken we eerst samen naar uw eigen mogelijkheden en uw eigen netwerk. Als het nodig is, zoeken wij met u naar andere ondersteuning om u op weg te helpen. Als het even niet lukt, zijn wij er voor u!

Margreet Jonker
Wethouder gemeente Achtkarspelen

Andries Bouwman
Wethouder gemeente Tytsjerksteradiel

_BT Clear

Grip op geldzaken zorgt voor rust op vele fronten

Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft moeite met rondkomen. Twee op de vijf huishoudens heeft te maken met betalingsachterstanden. Financiële problemen en schulden veroorzaken vaak veel onrust en stress. Een belangrijke eerste stap om uit die malaise te komen, kan het op orde brengen van de administratie zijn.

_BT Clear

Uit onderzoek blijkt dat mensen die overzicht over hun inkomsten en uitgaven hebben, minder snel problemen krijgen dan mensen die dat niet hebben. Inzicht en overzicht geeft rust. Sociaal werkers van de gebiedsteams in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunnen helpen bij het oplossen van financiële problemen.

Dat het leven in armoede spanningen oplevert, ervaren medewerkers van de gebiedsteams dagelijks.

Los van de onrust en de stress vormen geldproblemen ook een belemmering voor het opbouwen van een toekomst en zorgen ze voor een tunnelvisie. De focus komt nog maar op één bepaald aspect te liggen. In hun ondersteunende werkzaamheden willen de sociaal werkers allereerst bij een cliënt in beeld krijgen wat er maandelijks binnenkomt en uitgaat. Geen overzicht is geen inzicht. Daarbij starten ze met de inkomstenkant. Niet zelden valt op dat er weinig tot geen gebruik gemaakt wordt van regelingen en toeslagen om de financiële druk te verminderen.

Mensen denken heel vaak dat ze er niet voor in aanmerking komen, terwijl dat wel degelijk het geval kan zijn. Daarnaast is het soms ook lastig voor hen om de mogelijkheden te kennen en aan te vragen. Daar kunnen medewerkers van de gebiedsteams bij helpen.

Bij het bekijken van het uitgavenpatroon waken sociaal werkers ervoor om een oordeel te geven. Wel kijken ze kritisch naar de uitgaven, waarbij met name oog is voor de vaste lasten. Ook is het zaak dat er open kaart wordt gespeeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Na de inventarisatie geven zij tips om geld te kunnen besparen. Het zijn adviezen. Het is de mensen hun geld; het is aan hen wat zij er mee doen en de keuzes te maken. Maar er wordt wel gewezen op wat iets kost. Het gaat ook om bewustwording. In de gesprekken komt soms ook naar voren dat cliënten bepaalde kostenposten wel graag kwijt zouden willen, maar dat het opzeggen ‘teveel gedoe’ vergt. En daarom doen ze het niet.

Om een beeld van de financiën te krijgen en zich goed bewust te worden van de inkomsten en uitgaven, kan gekozen worden om een kasboek bij te houden. Dat kan op een eenvoudige manier, met schema’s op papier. Soms schrikken mensen ervan hoeveel schulden ze hebben en hoeveel geld ze uitgeven en soms valt het ze mee. Maar hoe de getallen ook zijn; met de informatie over de inkomsten en uitgaven kan verder gewerkt worden.
Het op een rij hebben van de financiën zorgt er ook voor dat mensen op tal van andere vlakken een actieve(re) houding aannemen.

Cursus geld telt

Wilt u tips krijgen om uw financiën op orde te brengen? Voor inwoners in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt de cursus ‘Geld telt’ georganiseerd.

  • Datum: Woensdag 22 en 29 mei en 5 juni 2019.
  • Tijd: 10.00 tot 12.00 uu r of 19.30 tot 21.30 uur
  • Locatie: It Vleckehûs, Bartholomeüs Jacobus
  • Schurerweg 14 Surhuisterveen
  • Aanmelden kan via e-mail: [email protected] of telefoonnummer: 0511 – 465200.
_BT Clear