INFORMATIEKRANT Aa en Hunze

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door bedrijven en organisaties uit de gemeente Aa en Hunze e.o

_BT Clear

De juiste verbinding

Zo lang mogelijk zelfstandig en prettig blijven wonen in Grolloo en omstreken; dat is wat de bewoners willen en wat het Bewonersinitiatief ‘Grolloo Zorgt’ wil bevorderen. Best een uitdaging en toch ook weer niet!

In Grolloo en omstreken zetten de inwoners de schouders eronder. Wie kan, draagt bij en de dorpscoördinator ondersteunt hierbij. Zij verbindt de vragen van een inwoner aan de juiste persoon uit het dorp die heeft aangegeven te willen helpen. De vragen zijn breed, net als het aanbod. Denk aan vervoer maar ook gezelschap en ondersteuning bij activiteiten.

Lukt het niet meer om alleen uw boodschappen te doen, een wandeling te maken of om een losliggende tegel in het pad recht te leggen? Geef het aan en er komt hulp.

We doen geen dingen die bij een professional horen, maar kunnen wel de juiste verbinding leggen. Wij verzorgen de dingen die de meeste mensen altijd zelf deden en konden. En we worden er blij van in Grolloo, Papenvoort en Vredenheim. Niet alleen degene die hulp krijgt, maar ook degene die helpt. Dat de kosten van professionele zorg erdoor terug lopen is een mooie bijkomstigheid.

Wilt u meer weten of ook vrijwilliger zijn? Neem dan contact op met Siny Vink, Dorpscoördinator (E-mail: [email protected]) of Roelof Dilling, voorzitter ‘Grolloo Zorgt’ (E-mail: [email protected]).

We doen het samen

Gasselternijveen is een aantrekkelijk dorp omdat er (nog steeds) een overvloed aan voorzieningen is (huisarts, tandarts, supermarkt, multifunctioneel centrum, twee basisscholen, zwembad en bibliotheek), maar daar staat tegenover dat het ook wel eens beschouwd wordt als het ‘armste’ dorp van de gemeente.

In 2017 is dorpscoöperatie opgericht met als doelstelling het in stand houden en eventueel bevorderen van de leefbaarheid in Gasselternijveen en het behartigen van de belangen van Gasselternijveen en zijn inwoners. Dat willen we bereiken door op een creatieve en vitale wijze te anticiperen op de ontwikkelingen in de samenleving. We willen werken vanuit het besef dat er blijvend en in verbondenheid met elkaar geleefd moet kunnen worden.

De coöperatie telt inmiddels bijna 500 leden en heeft al tal van zaken voor het dorp weten te verwezenlijken, bijvoorbeeld het openhouden van de plaatselijke supermarkt, het inrichten van De Huiskamer, waar de ouderen zonder indicatie voor dagbesteding terecht kunnen, een dorpsloket waar de inwoners met al hun hulpvragen terecht kunnen en een vervoersbus voor die inwoners die zelf hun vervoer niet goed (meer) kunnen regelen.

Binnenkort hoopt de coöperatie plannen aan het dorp te kunnen presenteren voor ouderenhuisvesting, waarbij ook passende zorg geboden kan worden.

Voor elkaar en door elkaar

www.dorpscoopdebrug.nl

_BT Clear

_BT Clear

Een goede klik

Ik zou graag een kopje koffie met iemand drinken. Ik ben 86 en mijn kinderen wonen ver weg. Een praatje maken vind ik fijn, want tja, de tv praat niet terug. Misschien kan er ook een boodschap of een klusje in huis gedaan worden?”

"Ik las jullie folder en dacht: O, dat is leuk! Ik wil graag vrijwilligerswerk doen. Af en toe bij iemand op bezoek gaan om een klusje te doen of een eindje te gaan fietsen. De administratie te verwerken voor iemand die dat niet meer ziet zitten of met mijn auto iemand naar de arts brengen."

Zomaar twee gesprekken die via onze telefoon binnenkomen. Dit is waar Omzien Naar Elkaar om gaat. Zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

_BT Clear

_BT Clear