INFORMATIEKRANT Aa en Hunze

_BT Clear

VOORWOORD

Als gemeente Aa en Hunze willen we dichtbij onze inwoners staan. We willen mensen die dat nodig hebben zo goed mogelijk ondersteunen. In onze gemeente zijn er allerlei organisaties en initiatieven die u kunnen helpen.

Bijvoorbeeld als u te maken heeft met ziekte of een beperking. Of als u zorgen heeft over geld. Of problemen ervaart met de opvoeding van uw kinderen. In uw leven kunt u tegen problemen aanlopen waar u zelf misschien even geen oplossing voor ziet. Wij willen onze inwoners graag via alle mogelijke kanalen en op alle mogelijke manieren informeren over hulpvoorzieningen die er in de gemeente Aa en Hunze zijn.

Op het moment van schrijven van dit voorwoord, wordt heel Nederland overvallen door het coronavirus met alle gevolgen van dien. Ook voor de hulp en ondersteuning van onze inwoners heeft het virus gevolgen. Letterlijk ‘dichtbij staan’ kan nu vaak niet.

Toch ontvangt u als inwoner van de gemeente Aa en Hunze deze informatiekrant. Maar bedenk dat de hulp en ondersteuning de komende tijd allemaal anders gaan dan onder normale omstandigheden; veel meer telefonisch en digitaal.

U leest in deze krant over verschillende organisaties en wat deze voor u kunnen betekenen. Stichting Attenta vertelt u met welke vragen u bij Attenta terecht kunt. Impuls – de welzijnsorganisatie - laat zien welke hulpverlening, trainingen en ontmoetingsactiviteiten zij biedt.

De Voedselbank, het Taalhuis, stichting Leergeld, Home-Start en Humanitas Thuisadministratie zijn mooie voorbeelden van initiatieven waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn. Ook inwonersinitiatieven zoals bijvoorbeeld Omzien naar Elkaar in Rolde, dorpscoöperatie De Brug in Gasselternijveen en Grolloo Zorgt, leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze dorpen. Het mag duidelijk zijn: de inzet van vrijwilligers is onmisbaar in onze samenleving. Hun inzet is merkbaar op allerlei terreinen. Ook op deze plaats wil ik graag van de mogelijkheid gebruik maken om mijn waardering uit te spreken voor deze inzet van zoveel vrijwilligers!

We hopen dat deze krant ook bij u het gevoel overbrengt dat wij hebben: dat de gemeente Aa en Hunze een zorgzame gemeente is, een samenleving waar veel betrokken beroepskrachten en enthousiaste vrijwilligers zich elke dag inzetten voor de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. En dat u na het lezen van deze informatiekrant beter weet welke hulp en ondersteuning geboden wordt en waar u terecht kunt met uw vragen.

Maar allereerst hopen we natuurlijk dat we het coronavirus wereldwijd onder controle krijgen. En daar kunnen we allemaal ons steentje aan bijdragen.

Co Lambert
Wethouder Sociaal Domein
gemeente Aa en Hunze

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Stichting Attenta en Impuls.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

April 2020

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

_BT Clear