INFORMATIEKRANT Aa en Hunze

Foto gemaakt door GiAF

Jeugd Maatschappelijk Werk (JMW)

Het bespreekbaar maken van moeilijk gedrag is één van de dingen waar het JMW goed in is. De jeugdmaatschappelijk werker luistert naar kinderen en ouders als er iets aan de hand is of als er zorgen zijn.

_BT Clear

Zij kan informatie en advies geven, onderzoeken wat de oorzaak van opvallend gedrag kan zijn en kortdurend hulp en/of steun bieden bij de aanpak van problemen. Het doel van het JMW is om kinderen en/of ouders die dat nodig hebben, in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden. De jeugdmaatschappelijk werker helpt kinderen en ouders bij het leren van vaardigheden en biedt een luisterend oor.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: 

  • Faalangst
  • Pesten of gepest worden
  • Gebrek aan sociale vaardigheden
  • Hoe ga je om met boosheid
  • Problemen in de thuissituatie of op school
    Gescheiden ouders
  • Rouw en verlies
  • (Huiselijk) Geweld
  • Opvoeding

De hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Bij de aanpak werkt de jeugdmaatschappelijk werker, indien ouders hier mee instemmen, samen met de leerkrachten van de school. De gesprekken zullen doorgaans plaatsvinden op de school, op de locatie van Impuls of bij het gezin thuis.

Hoe werkt de aanmelding?

Zowel ouders/verzorgers als leerkrachten binnen het onderwijs kunnen contact opnemen met de jeugdmaatschappelijk werker. Er is geen verwijzing nodig. Een gezin kan echter ook (met diens toestemming) door bijv. de intern begeleider, de leerkracht, een medewerker van Attenta, de huisarts of een andere hulpverlener doorverwezen worden naar de jeugdmaatschappelijk werker. In dat geval neemt de jeugdmaatschappelijk werker zelf contact op met het gezin. 

Goed om te weten

De jeugdmaatschappelijk werker is onafhankelijk, voert vertrouwelijke gesprekken en geeft alleen relevante informatie door wanneer ouders daar toestemming voor hebben gegeven. Zij praat alleen met het kind als daar toestemming voor is van de ouders.

Contact

De jeugdmaatschappelijk werkers zijn te bereiken via telefoonnummer 0592 – 245 924 of
[email protected].

De gesprekken zijn gratis.

Gezinscoach

Soms zijn er door omstandigheden meerdere moeilijkheden in de gezinssituatie en loop je hierin vast. Een gezinscoach kan je hierbij ondersteunen. Een gezinscoach komt bij je thuis en gaat in gesprek over de (opvoed) vragen die er zijn. Dit kunnen allerlei vragen zijn: over hoe je grenzen kunt stellen, invulling kunt geven aan het co-ouderschap of hoe je met elkaar als gezin omgaat. Er kunnen ook gesprekken worden gevoerd met het hele gezin. In de begeleiding gaan we op zoek naar mogelijkheden en sterke punten in het gezin, zodat jullie samen weer vertrouwen krijgen in de toekomst.

In een pilot van een jaar beogen we de samenwerking met de huisartsen en Attenta in de jeugdhulpverlening te verstevigen. Het doel is om kinderen en ouders vroegtijdig en zo laagdrempelig mogelijk te ondersteunen. Om deze vragen op te kunnen pakken is er bij Impuls een gezinscoach beschikbaar.

Jongerenwerk

Het is belangrijk dat je als kind of jongere veilig opgroeit. Ouders, verzorgers en school staan voor je klaar maar soms heb je even extra hulp hebt. Impuls is er voor jou en alle kinderen en jongeren van 8 tot 23 jaar in de gemeente Aa en Hunze. Trouwens ook voor jouw ouders en verzorgers.

Hoe ga je om met sociale media? Wat weet je over drank en drugs? Is mijn kind weerbaar? Impuls geeft in samenwerking met onder andere scholen voorlichting en trainingen over deze thema’s.

En wat als je ouders gaan scheiden? Wat doet dat met je? Impuls biedt kinderen van gescheiden ouders hulp bij het omgaan met een scheiding.

Training Weerbaarheid

Vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen? Zou je graag wat meer willen weten wat je kunt doen als je gepest wordt? Of weet je niet zo goed hoe je vrienden moet maken? Impuls heeft speciaal voor deze jongeren een tweetal weerbaarheidstrainingen, beide gaan in oktober weer van start!! Tim en Flapoor is een sociale vaardigheidstraining voor jongens en meisjes uit groep 4, 5 en 6, die hun sociale vaardigheden willen versterken. Jongeren uit groep 7 en 8 kunnen mee doen aan PowerKidzzz. Beide trainingen bestaan uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Je leert er om niet weg te lopen voor lastige situaties en vertrouwen te hebben in jezelf. Je krijgt inzicht in jezelf en leert positief over jezelf te denken.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Mareille IJntema via 0592 - 245 924.


Tim en Flapoor

Een tijdje terug kwam een moeder bij mij en vertelde mij dat haar dochter de laatste tijd zo somber was. Ze werd gepest en durfde niet voor zichzelf op te komen. Ik dacht meteen aan de training ‘Tim en Flapoor’, maar besloot eerst een intake te hebben met de ouders. Ik sprak met vader, moeder en het meisje zelf. Het meisje vertelde dat ze niet mee durfde te doen aan de training, omdat ze daar ook gepest kon worden.

We besloten om eerst gesprekken te hebben op school. Ik zou haar uit de klas halen om samen te kijken naar hoe het pesten eruit zag en hoe ze kon leren om voor zichzelf op te komen. Het meisje voelde zich direct vertrouwd en in de gesprekken werd al snel duidelijk dat het ging om één jongen. Alles wat deze jongen deed, zag zij als pestgedrag. Ik leerde haar om negatieve gedachten om te zetten naar positieve gedachten en zo kwamen we ook bij de weerbaarheidstraining uit. Wat voor positiefs kon deze training haar brengen?

Een paar dagen later was het zover: de training Tim en Flapoor. Ze zag nog wel wat beren op de weg, maar aan het eind van de eerste bijeenkomst kwam ze nog even bij mij om glimlachend te zeggen dat ze het hartstikke leuk vond en zin had in de volgende training.

Na de individuele gesprekken en een weerbaarheidstraining geef ik ook de ouders nog wat handvatten om thuis mee aan de slag te gaan. Haar moeder belde laatst om te zeggen dat het hartstikke goed gaat met haar dochter en dat ze ontzettend blij zijn dat ze deze stap hebben gezet. De ‘pester’ zit nog op school, maar is niet altijd meer een pester in het meisje haar ogen. Ze is voor zichzelf opgekomen en vorige week heeft ze hem zelfs gevraagd of hij met haar wilde spelen na schooltijd. ‘Ik denk dat hij misschien wel pest, omdat hij ook niet zo goed weet hoe hij vrienden moet maken, dan kan ik zijn eerste vriendinnetje zijn’, aldus het meisje.

_BT Clear

_BT Clear