INFORMATIEKRANT Aa en Hunze

Zorg en welzijn voor jong en oud

Je eigen leven leiden, zelf keuzes maken en dingen regelen. Dat doen we allemaal het liefst. Maar er zijn van die momenten in het leven waarop je wel wat steun kunt gebruiken. Je bent als inwoner van Aa en Hunze van harte welkom om binnen te lopen bij Impuls aan de Schoolstraat in Gieten. Wij helpen je graag op weg!

_BT Clear

Impuls maakt deel uit van de Tintengroep, een maatschappelijk ondernemer die zich inzet om de eigen kracht en talenten van de bewoners te versterken zodat mensen zichzelf kunnen redden in hun buurt en in de maatschappij. We brengen mensen en organisaties bij elkaar: dus niet ieder voor zich, maar samen!

Dichtbij de inwoners

Bij Impuls werken de buurt- en maatschappelijk werkers dichtbij de inwoners en in nauw contact met dorpsorganisaties en inwonersinitiatieven. In de dorpen worden activiteiten georganiseerd zoals meer bewegen voor ouderen en jeugdactiviteiten maar ook de Huiskamers, ontmoetingsplekken zonder indicatie, worden mogelijk gemaakt door Impuls. Ontmoeting en vervoer zijn essentieel om leefbaarheid in de dorpen te kunnen behouden. Daarom coördineert Impuls bijvoorbeeld het vrijwillig vervoer via het project AutoMaatje.

Maatschappelijk werk

Impuls biedt individueel maatschappelijk werk voor alle inwoners uit de gemeente Aa en Hunze. Deze hulp is gratis en er is geen verwijzing voor nodig. Het maatschappelijk werk is er ook voor informatie en advies.

Mantelzorg

Zorgen voor een naaste vraagt veel. Het is fijn om met anderen daarover te kunnen praten die in dezelfde situatie zitten. In het Mantelzorg Café van Impuls kan dat bijvoorbeeld. Maar Impuls regelt ook respijtzorg (iemand neemt tijdelijk de zorg even over) of een cursus mindfulness en ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Adviseren van dorpsorganisaties

Maar Impuls adviseert ook dorpsorganisaties zoals dorpsbelangen en dorpshuizen bij projecten en ondersteunt tevens bij fondsenwerving. Inwoners met sociale initiatieven zoals bijvoorbeeld burenhulpgroepen geven wij graag advies en begeleiding.

Het Vrijwilligers Informatie Punt

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van Impuls ondersteunt en versterkt vrijwilligers(werk). Het VIP heeft een eigen website met informatie, nieuws en een digitale vacaturebank voor organisaties én inwoners die een vrijwilliger of maatje zoeken. Ook is het mogelijk jouw aanbod of talent op deze gratis vacaturebank te plaatsten. Daarnaast biedt het VIP trainingen en bijeenkomsten voor organisaties en vrijwilligers.

Het VIP is van maandag t/m woensdag van 09.00 – 12.30 uur geopend (Schoolstraat 1 in Gieten). Je hoeft geen afspraak te maken. Het VIP is ook bereikbaar via telefoonnummer 0592 - 245 917 of via [email protected].

Werk en participatie

Ervaar je een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld omdat je een beperking hebt? Of heb je hulp nodig bij het vinden van (vrijwilligers)werk of dagbesteding? Wij bieden jou graag ondersteuning. Ook kunnen we jou begeleiden bij het aanleren van nieuwe (sociale) vaardigheden, die je kunnen helpen in het dagelijks leven. Zo helpen we jou om zelf weer een fijne invulling te geven aan je dag. We kijken daarbij goed naar wat jij leuk vindt om te doen en wat bij jou past. De ondersteuning die wij bieden is gratis.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Carla Nijeboer via 06 - 408 292 46 of mail naar [email protected].

Collectief aanbod

Ook heeft Impuls een collectief aanbod. Zo is er de cursus 'Zicht en Grip op jouw geldzaken’ waar je leert meer inzicht te krijgen in jouw financiële situatie. Of Veerkracht bijeenkomsten waarin je werkt aan je eigen kracht en weerbaarheid. Maar ook activiteiten voor ontspanning en ontmoeting (zie ook verderop in deze krant).

Jongerenwerk

Veilig opgroeien, dat is wat we elk kind gunnen. Jezelf ontwikkelen staat in deze levensfase centraal, maar helaas gebeuren er soms dingen waardoor dit lastiger wordt. Ouders, verzorgers en school staan voor ze klaar, maar soms kan niet voorkomen worden dat er extra ondersteuning nodig is. Onze jongerenwerkers zijn er voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook voor ouders en verzorgers kunnen we van betekenis zijn.

Medewerkers Impuls

Impuls werkt met een team van buurtwerkers, ouderenadviseurs, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, activiteitenbegeleiders, een consulent vrijwilligerswerk, een gezinscoach, een consulent mantelzorg, een coördinator meer bewegen voor ouderen, een budgetcoach, een coach sociale activering en een adviseur samenlevingsopbouw. Met ons allen staan we voor je klaar!

AdviesLoket

Heb je vragen op gebied van administratie, formulieren invullen of jouw persoonlijke financiën? Dan kun je terecht bij het AdviesLoket. Je kunt hier terecht voor vragen over geld, administratie en belangrijke papieren. Het AdviesLoket wordt bemenst door deskundige vrijwilligers. De vrijwilliger beantwoordt jouw vragen, geeft advies of zoekt samen met jou naar een oplossing. Het AdviesLoket is iedere maandagmiddag geopend van 14.00 – 16.00 uur (Schoolstraat 1 in Gieten). Je hoeft geen afspraak te maken.

_BT Clear

_BT Clear