Buurtsportcoaches zetten
Noordwijk in beweging

_BT Clear

Sportbedrijf Noordwijk heeft twee buurtsportcoaches aan het werk gezet om groepen Noordwijkers letterlijk tot meer beweging aan te zetten. Hun inspanningen hebben al tot de nodige successen geleid.

Hoewel de jeugd van Noordwijk een hoge sportparticipatie kent van 88 procent, haalt slechts 39 procent van hen de Nationale Beweeg Norm van 1 uur per dag bewegen. Om daar verbetering in aan te brengen bieden de buurtsportcoaches alle basisscholen in Noordwijk enkele keren per jaar, een week lang, een uur naschoolse sport aan op hun schoolplein. De opkomst en het enthousiasme zijn groot, zowel van de kinderen als van hun ouders. De doelstelling was, om per keer 25 leerlingen mee te laten doen. De kinderen vinden het echter zó leuk, dat de buurtsportcoaches afgelopen seizoen al konden rekenen op een opkomst van 50 tot 80 leerlingen per keer. Uit onderzoek in samenwerking met de Estec, waarbij de basisschool kinderen worden gemonitord met GPS-trackers, is gebleken dat:

“door de tussenkomst van de buurtsportcoaches wordt de Nationale Beweeg Norm wél gehaald.”

Naast basisschoolleerlingen richt de aandacht van de buurtsportcoaches zich ook op andere doelgroepen. Zo worden er wekelijks bewegingslessen aangeboden aan de deelnemers van REURING op sportcomplex Duinwetering en hebben de buurtsportcoaches mede een congres voor alle sportverenigingen uit de Bollenstreek georganiseerd.

Ook in het nieuwe seizoen gaan de buurtsportcoaches weer aan de slag om de Noordwijkers in
beweging te krijgen!

Volg de buurtsportcoaches op Facebook of kijk op de website www.sportbedrijfnoordwijk.nl voor alle activiteiten.

_BT Clear