Samen verduurzamen met Helpt Elkander

Lokaal het verschil maken, met elkaar

Woningcorporatie Helpt Elkander is dé Nuenense sociale huisvester: ze wil lokaal het verschil maken, samen met anderen. Meer en meer richt de corporatie zich dan ook op doen wat nodig is voor Nuenen. Op het gebied van bouwen en onderhouden van goede, betaalbare en toekomstbestendige woningen, en zéker ook op het gebied van leefbaarheid en sociale verbinding. Kortom: het gaat Helpt Elkander niet alleen om technische verduurzaming, ook om sociale verduurzaming. Die ambities komen samen in het project ‘Nuenen Verduursamen’, dat Helpt Elkander de komende jaren samen met Aannemersbedrijf Caspar de Haan uitvoert.

_BT Clear

Nederlandse woningcorporaties staan voor forse opgaven. Met brancheorganisatie Aedes hebben ze afgesproken dat ze voor 2030 al hun huurwoningen naar energielabel B of hoger brengen. Een groot deel van het bezit van Helpt Elkander voldoet daar al aan, met Nuenen Verduursamen vult ze de rest van die opgave in. Daarnaast wil de overheid dat alle woningen in 2050 gasloos zijn. Nieuwbouwwoningen levert Helpt Elkander gasloos op, bestaande woningen van het gas halen is nog zeer kostbaar. “Dus voor we dat doen, willen we de mogelijkheden kennen om goede keuzes te maken”, vertelt Karin Heilijgers, vastgoedspecialist bij Helpt Elkander. “Wellicht zijn er over een aantal jaren betaalbaardere oplossingen. Bovendien is het niet logisch om een slecht geïsoleerde woning van het gas af te halen. Daarom krijgen onze woningen die dat nog niet hebben eerst een warme, jas aan.”

Beschikbaarheid

Buiten landelijke opgaven, liggen er ook lokale uitdagingen. “We zien de wachtlijsten oplopen, terwijl veel mensen snel een woning nodig hebben”, vertelt Karin. “Vooral voor ouderen en jongeren hebben we een tekort.” Daarom heeft Helpt Elkander in haar ondernemingsstrategie 2020-2024 opgenomen dat ze de komende jaren netto 150 betaalbare huurwoningen voor diverse doelgroepen toevoegt in Nuenen. Onder andere met de bouw van nieuwe huurappartementen op de Wederikdreef en met de herontwikkeling aan de Vinkenhofjes in Nuenen-Zuid waar 61 verouderde huurappartementen plaatsmaken voor ongeveer het dubbele aantal appartementen. Zo komt ook doorstroming op gang: “Als ouderen vanuit een grote eengezinswoning verhuizen naar een kleinere geschikte woning, komen er weer woningen beschikbaar voor jonge gezinnen.”

Betaalbaarheid

Tegelijkertijd is Helpt Elkander bezig om in totaal 440 woningen technisch en sociaal te verduurzamen, samen met aannemer Caspar de Haan. Om tegemoet te komen aan de overheidsopgaven, en – belangrijker nog –de woonlasten voor huurders betaalbaar te houden.

“Wij willen dat onze investeringen de huurders iets opleveren”, aldus Karin. “Dat zij, ondanks de landelijke jaarlijkse huurstijgingen, toch betaalbare maandelijkse woonlasten houden.”

Het eerste verduurzamingsproject aan de Lindenhof is afgelopen zomer afgerond. Karin: “De isolatie en mechanische ventilatie resulteren in meer comfort en een lager energieverbruik en dus lagere woonlasten. Om mensen ervan bewust te maken dat zij zelf ook een steentje kunnen bijdragen, geven we ze allerlei besparingstips.”

Voor 2021 staan minstens nog drie verduurzamingsprojecten op de planning. “We bepalen per project wat het meest noodzakelijk is en wat we kunnen doen. En we proberen het zoveel mogelijk te combineren met ander onderhoud dat gepland staat.” De aftrap voor het volgende project, verduurzaming in de Bernhardstraat, was eind augustus 2020.

Leefbaarheid

Bij ieder project bekijkt Helpt Elkander tijdens huisbezoeken niet alleen wat technisch mogelijk is, ook hoe bewoners het vinden om daar te wonen en wat zij nodig hebben om het woonplezier te verbeteren. Karin: “Bij de Lindenhof was er behoefte aan een wekelijks koffie-uurtje om van daaruit ook samen dingen te gaan ondernemen. Wij ondersteunen dit soort initiatieven door bewoners met elkaar te verbinden. Aan de Bernhardstraat moesten balkons vanwege de slechte kwaliteit worden vervangen. In overleg bleek een aantal bewoners heel graag een groter balkon te willen, waarop ze ook echt kunnen zitten. Dat hangt ook samen met de sociale verduurzaming en daarom bieden we grotere balkons aan in het project.” Ook zet Helpt Elkander zich er samen met maatschappelijke partners, zoals het CMD en LEVgroep, voor in om individuele bewoners ondersteuning te bieden als zij wel wat hulp kunnen gebruiken om (langer) zelfstandig te blijven wonen.

Samen

Verduurzamen kan Helpt Elkander, als kleine corporatie met slechts 16% van alle woningen in Nuenen in bezit, niet alleen. En dat hoeft gelukkig ook niet. In de Transitievisie Warmte die de gemeente Nuenen opstelt wordt duidelijk dat partijen samen op moeten trekken en samen en per wijk moeten zoeken naar mogelijkheden. Karin: “Als de gemeente en andere belanghebbenden een bepaalde wijk gasloos willen maken, dan kunnen wij daar een bijdrage aan leveren door juist ook in die wijk met onze woningen en bewoners aan de slag te gaan.”

Fotograaf: Andrea Piacquadio

_BT Clear

Gezellig besparen met de buurt

Wilt u een lagere energierekening? Geef dan een (online) EnergyParty voor uzelf en uw buurtgenoten; compleet met een gespreks-begeleider vanuit Buurkracht. Tijdens de (online) avond bekijken jullie samen ieders energieverbruik én bespaarmogelijkheden. Afhankelijk van de geldende maatregelen rondom corona kan de EnergyParty bij iemand thuis plaatvinden of volledig online.

Het is een slimme, snelle en gezellige manier om je energierekening te verlagen. Bijna iedereen die meedoet verlaagt zijn energierekening door kleine veranderingen in huis. Dit kan flink schelen, soms honderden euro’s.

Aanmelden kan via: www.buurkracht.nl/energyparty.

Duurzaamheidskrant

Gemeente Nuenen

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear