Voorwoord

Een nieuw en fris begin

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De wereld is veranderd en dagelijks lopen we tegen allerlei uitdagingen aan. We willen ook fijn blijven wonen en werken in gemeente Nuenen. Dat betekent elkaar helpen, naar elkaar luisteren en ons steentje bijdragen aan een prettige leefomgeving. Samen gaan we vooruit in een snel veranderde wereld.

_BT Clear

We lopen tegen uitdagingen aan

Grote vraagstukken over het klimaat, natuur, energie, wonen en vervoer houden ons bezig. Hoe kunnen we energie besparen? Comfortabeler wonen? Minder afval produceren? Deze thema’s krijgen allemaal een plek in onze mooie gemeente. Oplossingen moeten goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken, waar dat kan.

Van voornemen naar actie

Goede voornemens moeten we ook omzetten in daden. Zoals u wellicht weet, kiezen we voor ledverlichting in de straten en bij u thuis. Huizen en maatschappelijk vastgoed isoleren we. Ook worden deze gebouwen van zonnepanelen voorzien. Ook het gemeentehuis is in december 2020 voorzien van zonnepanelen. Daarnaast zijn er een aantal initiatieven van bedrijven en particulieren in Nuenen.

Denk aan het project ‘Verenigde Straten van Nuenen’, Morgen Groene Energie en inwoners die via buurtinitiatieven inkoopacties organiseren voor isolatie van hun woningen. Maar ook aan de samenwerking tussen de gemeente, Ondernemerscontact Nuenen en VNO/NCW om het industrieterrein Eeneind II en Eeneind II-Zuid te verduurzamen.

Een dorp om trots op te zijn

Een fijne leefomgeving, schone gezonde lucht en een dorp om trots op te zijn. We nemen daarvoor afscheid van fossiele brandstoffen. En we gaan steeds bewuster om met onze energie en grondstoffen. In deze krant vindt u allerlei tips om energie te besparen, uw tuin groener te maken en materialen opnieuw te gebruiken.

De kracht van samen

Het coronavirus heeft ons allemaal geraakt en het is een behoorlijk lastige tijd. In deze crisis ligt ook een mogelijkheid om te veranderen met elkaar. De kracht van samen is van groot belang als we de gevolgen van klimaatverandering binnen de perken willen houden. Het is goed om ideeën, oplossingen en ontwikkelingen met elkaar te delen.

Ik hoop dat deze duurzaamheidskrant u informatie en inspiratie geeft om juist in deze tijd aan de slag te gaan.

Fijn en gezond wonen, daar zorgen we samen voor.

Joep Pernot
Wethouder Duurzaamheid

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Teksten en redactie
Code C
Noot van de Redactie

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

Januari 2021

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Duurzaamheidskrant

Gemeente Nuenen

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear