Vroege hulp voor je (jonge) kind

Integrale Vroeghulp geeft je een helpende hand


Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind? Ontwikkelt je dochter zich anders? Is je zoon heel druk of nog steeds niet zindelijk? Maar weet je niet precies bij wie of waar je moet zijn om jouw zorgen te bespreken? Dan is Integrale Vroeghulp misschien iets voor jou. Je kunt terecht met al je vragen over de groei, de ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding van je kind. De enige voorwaarde is dat je kind jonger dan acht jaar is.

_BT Clear

Integrale Vroeghulp is wellicht een wat ingewikkeld klinkende naam voor makkelijk te verkrijgen hulp. Je hebt geen doorverwijzing nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt met je zorgen of vragen rechtstreeks bellen. Men luistert naar je en legt uit wat de aanpak is. Daarna word je aangemeld voor begeleiding en maakt men een afspraak met je voor een huisbezoek. Dat gebeurt vaak al heel snel.

Integrale Vroeghulp wordt door MEE Oost Gelderland georganiseerd. Zij doen het niet alleen, maar vragen andere deskundigen om mee te kijken. Dat kan een kinder- of jeugdarts zijn, een orthopedagoog of psycholoog. Of een kinderpsychiater, als dat nodig is. Soms wordt advies gevraagd aan Kentalis, dat zich bezighoudt met taal, spraak en gehoor. Zo nodig wordt er een revalidatiearts betrokken. Wie er wordt ingeschakeld is helemaal afhankelijk van de vraag die je hebt.

Binnen zes à acht weken heb je een oplossing of een antwoord op je vraag waarmee je verder kunt. Er wordt altijd goed gekeken naar wat er precies aan de hand is en waar je mee geholpen bent. Loop vooral niet te lang door met het probleem, het is belangrijk om op tijd hulp te zoeken.

Wil je meer informatie? Kijk dan op www.integralevroeghulp.nl of
bel naar (0314) 36 41 51.

_BT Clear

Enkele reacties van ouders:

  • “We zijn er nog niet, maar door jullie advies zijn we wel op de goede weg geholpen. Zonder jullie hadden we dit niet bereikt. Wij zijn er zeer tevreden over.”
  • “Snel geholpen, fijne duidelijke uitleg en zelf de regie houden. Erg prettig dat het advies overkwam met ons eigen idee.”
  • “Goed advies gegeven voor de peuterspeelzaal hoe om te gaan met de taal/spraakachterstand van onze zoon. De trajectbegeleider is er zelfs nog geweest voor extra toelichting, geweldig!”

Home-Start ondersteunt gezinnen met jonge kinderen

_BT Clear

Een steuntje in de rug nodig?

Als gezin maak je wel eens een moeilijke periode door: ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig contact met vrienden en familie, problemen op je werk, gebrek aan geld of spanningen met je partner. Meestal kun je zulke problemen zelf oplossen. Maar soms raak je overbelast of zie je door de bomen het bos niet meer. Dan is het een opluchting als iemand tijd heeft om te luisteren of een handje helpt bij het goed regelen van praktische zaken. Een vrijwilliger van Home-Start kan dan een steuntje in de rug bieden.

Wat is Home-Start?

Yunio Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind tot zeven jaar. Er kunnen natuurlijk ook oudere kinderen in jouw gezin zijn. Home-Start richt zich op jou als ouder. Het idee hierachter is dat als jij goed in je vel zit en zelfvertrouwen hebt, de rest van je gezin en vooral de kinderen daar profijt van hebben. Als ouder geef je zelf aan wat jouw behoefte is; jouw vraag staat centraal.

Even bellen

Je kunt je aanmelden bij één van de coördinatoren. Met de coördinator bespreek je hoe Home-Start jou kan helpen.

Jouw vragen zijn daarbij het uitgangspunt; de ondersteuning wordt afgestemd op wat voor jou, of jouw gezin, nodig is. Later wordt er een vrijwilliger aan je voorgesteld. Als het klikt, komt die vrijwilliger elke week bij je thuis. In het begin leer je elkaar kennen en gaandeweg raak je vertrouwd met elkaar. Samen bespreek je op welke wijze je steun wilt of een helpende hand bij praktische zaken. De duur van de ondersteuning is afhankelijk van jouw vraag.

Meer informatie:


Neem voor aanmelding of meer informatie contact op met:
Oost Gelre: Madelon Misasa: 06-10 12 37 45
email: [email protected]
Aalten: Will Schippers: 06-12 99 86 06
email: [email protected]
Of kijk op www.yunio.nl of
www.home-start.nl. Hier vind je meer informatie en ervaringsverhalen.

_BT Clear