Beste (aanstaande) ouders/verzorgers,

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Oost Gelre bestaat dit jaar vier jaar. In die tijd is er veel bereikt en veranderd. De grootste verandering is de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente begin dit jaar. Een enorm grote en ingrijpende operatie. Er moest en moet nog steeds veel werk worden verzet om alles in goede banen te leiden.

_BT Clear

De Jeugdwet biedt kansen om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren. Als gemeente doen we dat door lokaal maatwerk te leveren en verbinding te maken met onderwijs, sport, cultuur en veiligheid. En altijd vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur. Hierbij staat de kwaliteit van de hulp en zorg voorop en zetten we het opvoeden weer centraal.

Bij het CJG kunt u terecht met vragen over zwangerschap en het opvoeden en opgroeien van uw kind. Het is laagdrempelig, goed bereikbaar en gratis. U wordt zo snel mogelijk geholpen of krijgt advies voor verdere hulp. Het CJG heeft nauw contact met het Ondersteuningsteam, maar ook met de medewerkers van het Jeugdloket van de gemeente. Heeft u een probleem? Dan komen zij bij u op huisbezoek.

De ervaringen van ouders met het CJG zijn tot nu toe erg positief. Ze kunnen er gemakkelijk terecht en het is goed bereikbaar. Ook online vindt u veel informatie. De website van het CJG is overgaan naar: www.sameninoostgelre.nl. Hier leest u over zwangerschap, het opvoeden en opgroeien van uw kind(eren), vrijwilligerswerk of mantelzorg en vindt u contactgegevens van (zorg)organisaties. Over al deze onderwerpen leest u meer in deze informatiekrant.

Deze krant is voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders in Oost Gelre. Aarzel niet om op tijd vragen te stellen, informatie of advies te zoeken of hulp te vragen. U staat er namelijk niet alleen voor!

Jos Hoenderboom
Wethouder (jeugd)zorg gemeente Oost Gelre

_BT Clear

Beste ouders en opvoeders,

Opvoeden is een levenstaak, kun je wel zeggen. Je bent er nooit echt klaar mee. Maar het is natuurlijk ook een hele mooie taak. Je ziet een kleine afhankelijke baby opgroeien tot een mooi volwassen mens. Opvoeden is leuk, maar soms ook erg lastig. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, in elk gezin is wel eens wat. Vaak helpt het als je er met andere ouders over praat. Dat zien we bij het Centrum voor Jeugd en Gezin ook. Jonge ouders treffen elkaar bijvoorbeeld bij ‘Bakkie Doen’ of ontmoeten andere ouders in een van de oudergroepen die met hulp van de Family Factory zijn ontstaan. Zo zijn er groepen voor ouders van hoog- en meerbegaafde kinderen, pleegkinderen en staat er een oudergroep voor ‘jonge (aanstaande) moeders’ in de startblokken.

_BT Clear

Als je er met andere ouders niet uitkomt zijn er nog tal van andere manieren om eenvoudig hulp of advies te krijgen voor jouw kind. Wat dacht je van integrale vroeghulp? Je krijgt snel en gratis een oplossing of een antwoord op je vraag als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind. Of bij Home-Start, waarbij je thuis de praktische steun van een vrijwilliger krijgt. Je kunt verder altijd terecht bij het Ondersteuningsteam als je kind of je gezin een (groter) probleem heeft. Zij helpen je op een manier die bij jou en jouw gezin past.

Het mooie van de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente is dat al deze organisaties, instellingen en oudergroepen elkaar veel beter vinden. Er is een enorme dynamiek ontstaan en men maakt meer gebruik van elkaars kennis. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de spil in dit web. Het blijft het eerste punt voor het stellen van vragen over het opvoeden en opgroeien van je kind. Wij zijn ervoor om te zorgen dat opvoeden vooral leuk blijft.

Karin Berenschot
CJG Coördinator Oost Gelre

Colofon

Uitgave van
Gemeente Oost Gelre
I: www.oostgelre.nl
T: (0544) 39 35 35

Verzorgd door
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie
Gemeente Oost Gelre, Dizzel Communicatie

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

September 2015

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Oost Gelre hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente Oost Gelre zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

_BT Clear