In gesprek met Paula Bader en André Pöstgens

van het Ondersteuningsteam


In Aalten, Oost Gelre en Winterswijk kun je voor hulp terecht bij het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek. De gemeenten, diverse jeugdhulpinstellingen en het onderwijs zijn hiervoor een unieke samenwerking aangegaan. Er werken inmiddels 14 mensen samen in het Ondersteuningsteam. Twee van hen, Paula Bader van De Lichtenvoorde en André Pöstgens van Estinea, geven met plezier tekst en uitleg over hun werk voor het Ondersteuningsteam.

_BT Clear

Snel en laagdrempelig

“Het hulptraject is sinds de invoering van jeugdzorg naar de gemeente anders ingericht”, zegt Paula Bader. “Als een ouder hulp of advies nodig heeft over zijn kind kan hij of zij tegenwoordig terecht bij het Ondersteuningsteam. Een mailtje naar [email protected] is voldoende. Het is laagdrempelig en het traject verloopt snel van moment van het eerste mailtje tot contact leggen en het eerste huisbezoek. Dit ervaren ouders als zeer prettig.”

Gezinsprobleem

“Wij komen zoveel mogelijk op huisbezoek bij de gezinnen”, geeft André Pöstgens aan. “Want problematiek rondom kinderen heeft soms te maken met het hele gezin. Als vader bijvoorbeeld zijn baan verliest en daardoor de relatie tussen de ouders onder druk komt te staan, dan merken kinderen dat. Ze zitten daardoor soms niet lekker in hun vel.“

School

Contact met het OT gaat altijd met toestemming van de ouders. De meeste kinderen waar het OT mee te maken heeft zijn tussen de 5 en de 18 jaar. Maar de hulp kan ingezet worden van 0 tot en met 23 jaar.

Teveel gamen

“De problemen die we tegenkomen zijn heel divers”, zegt Paula Bader. “Het kan zijn dat ouders zich zorgen maken omdat hun kind teveel gamet en niet wil luisteren als hij moet stoppen. Of een kind ontwikkelt zich niet goed. Soms zeggen ouders dat het niet meer gezellig is thuis. Het lukt niet meer om de kinderen te laten luisteren, waardoor er ruzie is en het opvoeden niet meer leuk is.”

Eén contactpersoon

Het OT bestaat uit verschillende organisaties: Estinea, De Lichtenvoorde, MEE Oost Gelderland, Jeugdbescherming Gelderland, Sensire, Samenwerkingsverbanden Scholen, SIZA en Lindenhout. “Van die brede kennis maken we natuurlijk gebruik”, beaamt André. “We weten elkaar te vinden en overleggen met elkaar. Wel heeft een gezin één contactpersoon of regisseur. Soms is de regisseur vooral achter de schermen bezig, om alle lijnen in de gaten te houden. Voor ouders is het heel fijn; ze hebben één aanspreekpunt.”

Gesprekken

“We houden eerst een aantal gesprekken met het gezin om vast te stellen wat er nodig is. Daarna praten we met de ouders om de verdere richting te bepalen en te zien wat vrienden en familie bijvoorbeeld kunnen doen. Vervolgens voeren we gesprekken om af te ronden en te evalueren. Het eerste doel is altijd dat ouders zelf weer de opvoeding gaan doen. Soms is het probleem niet snel opgelost, dan is het nodig om specialistischer hulp in te schakelen. Daar is dan wel een indicatie voor nodig. We gaan dan in gesprek met de gemeente. Samen bekijken we of alle mogelijkheden zijn onderzocht. Na de instroom in die zorg rondt het Ondersteuningsteam de hulp af”, besluiten André Pöstgens en Paula Bader.

_BT Clear

Maakt u zich ernstige zorgen over een kind?

Naast uw eigen huisarts en het noodnummer 112 kunt u ook altijd terecht bij:

Politie: geen spoed wel hulp nodig
Is er geen spoed, maar is er wel snel hulp nodig? Bel de politie via (0900) 8844 (starttarief 9,4 cent en 2,76 cent per minuut,
plus gebruikelijke belkosten).

Jeugdhulp: directe hulp bij crisissituaties
Spoedeisende zorg van Jeugdbescherming Gelderland: (0900) 99 555 99 (dag en nacht bereikbaar).

Veilig Thuis: melden vermoedelijke kindermishandeling of huiselijk geweld
Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om jezelf gaat of om iemand anders. Of je het zeker weet of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel. De website www.vooreenveiligthuis.nl is de eerste stap naar hulp en advies. Je kunt ook bellen met Veilig Thuis op 0800 2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar).

_BT Clear