“MET EEN BEETJE ONDERSTEUNING VINDEN WE ONZE EIGEN WEG”

Al jaren ontvangt de familie Gierman ondersteuning van Eigenz. Deze ondersteuning is in de eerste plaats voor hun zoontje Sem. De ondersteuning richt zich ook op de ouders van Sem, om hen te helpen met de opvoeding en om weer wat meer naar de toekomst te kijken.

“Sem is een vrolijke en enthousiaste jongen”, vertelt moeder Nicole. “Omdat hij een verstandelijke beperking heeft, is hij vaak heel onrustig. Hierdoor is het voor hem lastig om mee te kunnen doen in de maatschappij. Voor ons als ouders is dat best moeilijk om te zien en soms ook om ermee om te gaan. Dankzij de thuisondersteuning die we krijgen, gaat dit inmiddels steeds beter.”

Doelen en toekomstperspectief
“Toen we begonnen met de thuisondersteuning voor Sem, stelden we samen met een begeleider bepaalde doelen en een toekomstperspectief op”, gaat vader Martijn verder. “We bekeken welke zorg en/of ondersteuning nodig was om dit te bereiken. Onze zoon begon al snel met psychomotorische therapie en had wekelijks contact met een aantal vaste begeleiders.

Tijdens deze contactmomenten werd er op een speelse en veilige manier gewerkt aan de doelstellingen.”

School-zorgprogramma op maat
Omdat het bij Sem op school niet lekker liep, hebben de ouders van Sem met de begeleider en school een school-zorgprogramma op maat samengesteld. Martijn: “Nu krijgt Sem ’s morgens les van een leraar en ’s middag werkt hij met een begeleider aan zijn doelstellingen op een manier die bij hem past.” Als iemand aan Sem vraagt waar hij naar school gaat, dan praat hij daar snel overheen en begint hij te vertellen over zijn vrienden van Eigenz. “Zij helpen mij met het rustig maken van mijn hoofd en lichaam. Ze laten mij met een beetje hulp ‘de goede ik’ zijn. Ik heb fijne begeleiders en ik vind het fijn om met ze te lachen.”

Ver gekomen
Nicole: Natuurlijk blijven we ons uitgestippelde toekomstplan aanpassen. Dat moet wel, maar met wat steun zorgen we ervoor dat we via ons eigen pad de weg naar de toekomst kunnen volgen. We zijn dan ook enorm dankbaar voor de professionele ondersteuning die we krijgen van ons ‘Eigenz team’. Samen zijn we echt al heel ver gekomen en gaan we zeker nog veel verder komen!

Meer informatie
Wil je meer weten over de mogelijkheden van Eigenz? Bekijk de website www.eigenz.org, bel 0187-898888 of stuur een e-mail naar [email protected].


JE BABY IN GOEDE HANDEN BIJ SPECIAAL OPGELEIDE BABYSPECIALISTEN

Bij kinderopvang Kibeo creëren we elke dag een veilige en uitdagende speelomgeving voor alle kinderen. Ook voor de allerkleinsten. Onze babyspecialisten zorgen er met gerichte activiteiten voor dat je baby zich op zijn of haar eigen tempo ontwikkelt.

Deskundige en getrainde medewerkers
De pedagogisch medewerkers op onze babygroepen zijn opgeleid om de baby’s van de beste zorg te voorzien. De babyspecialist begrijpt je kindje goed, vertaalt de signalen die hij of zij afgeeft en weet precies waar je baby behoefte aan heeft. Babyspecialist Mariëlle vertelt over onze babygroep: “Door het ritme van thuis te volgen, bieden we een baby structuur. Elke dag kijken we wat de kleine nodig heeft en stemmen hier onze activiteiten op af. De activiteiten zijn voornamelijk gericht op voelen, proeven, zien en horen. We betrekken hierbij ook de ouders.

Zij moeten zich, net als de baby, thuis voelen op de vestiging.”

Rustmomenten creëren
Persoonlijke aandacht staat voorop; door hardop te zeggen wat we doen, benoemen waar een baby naar kijkt en terug te praten, voelt een kindje zich veilig. Mariëlle: “We vinden het belangrijk om rustmomenten te creëren voor de baby’s. Zoals na een speelmomentje of wanneer we de fles geven. We hebben vaste rituelen, zoals de verschoonmomenten en het naar bed brengen. Mijn collega’s en ik doen dat allemaal op dezelfde manier. Deze structuur zorgt voor rust bij het kindje.”

Veel individuele aandacht
Rick, vader van Kurt, vertelt over onze babygroep. “Kurt gaat sinds hij 3,5 maand oud is naar de kinderopvang. Het is heel prettig dat de kleinere kindjes samen in een babygroep zitten. Onze zoon kan hierdoor contact maken met leeftijdsgenootjes en de kindjes krijgen meer persoonlijke aandacht. Dat wil je natuurlijk altijd als ouder!”

Kijken waar je kleintje straks misschien speelt
Voordat je opvang voor je kindje kiest, is het fijn om eerst vrijblijvend binnen te kijken bij een vestiging. We kijken graag samen met jou wanneer een rondleiding uitkomt. Kijk voor meer informatie op www.kibeo.nl.

GEWELDLOOS VERZET

U maakt zich zorgen over uw kind. U doet uw best, maar u voelt u steeds vaker machteloos en u heeft het idee dat u op geen enkele wijze nog invloed kan uitoefenen op het gedrag van uw kind. Herkenbaar?

Wanneer het in de opvoeding anders loopt dan u had gehoopt, kunt u een beroep doen op de opvoedingsondersteuning van Agathos hulpverlening. Ziet u bijvoorbeeld dat ruzies steeds heftiger worden, uw kind gewelddadig gedrag vertoont richting u of anderen? Spijbelt uw kind, zijn er foute vrienden in het spel, of drank- en drugsgebruik? In zulke gevallen werken wij met de methode Geweldloos Verzet. Daarbij leer je onacceptabel gedrag bespreekbaar te maken. Niet door het conflict te zoeken, maar door juist op een alternatieve manier te laten zien dat het gedrag echt niet langer kan.”

Zo ook voor Nadine. Haar ouders hadden behoefte aan een luisterend oor en schakelden via het CJG hulp in. In de gesprekken met de hulpverlener van Agathos hebben de ouders van Nadine geleerd hoe Geweldloos Verzet toe te passen op hun situatie. Uiteindelijk is Nadine ook samen met de hulpverlener van Agathos in gesprek gegaan met haar ouders, mentor en vrienden. Bij het laatste gesprek gaven ouders en Nadine aan: ‘We hebben meer vertrouwen in elkaar gekregen en kunnen nu weer zonder ruzie een gesprek voeren’.

_BT Clear