CLIËNTENRAAD JEUGDWET GOEREE-OVERFLAKKEE

Internet: www.crjw-go.nl
Email: [email protected]
Facebook: Cliëntenraad Jeugdwet Goeree Overflakkee
Twitter: @GoJeugdwet

Wie zijn wij?
Na een aantal jaren hard werken achter de schermen zijn we in mei 2018 gestart met het opzetten van de Cliëntenraad Jeugdwet op Goeree-Overflakkee.
De Cliëntenraad Jeugdwet bestaat momenteel uit negen (pleeg-)ouders of verzorgenden van kinderen die gebruik maken van jeugdhulp vanuit de Jeugdwet op ons eiland.
Ons hart ligt bij het verbeteren van de zorg rondom kinderen, jongeren en hun opvoeders, als

Wat doen wij?
De Cliëntenraad Jeugdwet is mede vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee opgestart met een aantal doelen:

  • Ervaringen, knelpunten en problemen vanuit cliënten inventariseren en deze terug koppelen aan de betrokken ambtenaren.
  • Fungeren als een klankbord bij voorgenomen veranderingen van het beleid of bij het opstellen van bijvoorbeeld het kindpakket of foldermateriaal door de gemeente.

Wanneer kunt u contact zoeken met de Cliëntenraad?
Is het onduidelijk waar u/jij terecht kunt met een hulpvraag omtrent jezelf of uw/jouw kind? Begrijpt u/jij de brieven die de gemeente stuurt omtrent de aanvraag van jeugdhulp vanuit de jeugdwet niet? Kan de juiste zorg voor uw kind/voor jou niet geleverd worden binnen de gemeente Goeree Overflakkee? Of elke andere vraag gerelateerd aan de Jeugdwet. Uw/jouw vragen worden volledig anoniem verwerkt

Wij zijn nog op zoek!
De ervaringen en tevredenheid van de gebruikers van jeugdhulp zijn onmisbaar om de uitvoering van het beleid rondom de jeugdwet nog verder te verbeteren. Naast input vanuit de ervaringsdeskundigheid van de cliënten zijn we ook op zoek naar extra versterking voor de cliëntenraad. Bent u als (pleeg-)ouder/verzorger betrokken, of ben jij als jeugdige zelf geïnteresseerd om ons team te komen versterken? Wilt u/jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via [email protected].

PLEEGZORG IS BIJZONDER NODIG

Vijftien jaar geleden kwam het eerste pleegkind bij familie Zandburg uit Goedereede-Havenhoofd. “Dat meisje was toen drie jaar en nu als achttienjarige komt ze nog steeds bij ons langs. Dat is één van de mooie dingen van pleegzorg.”, vertelt Krijna. Na dit eerste kind, volgden er nog 31. Kinderen die in een crisissituatie verkeerden en voor korte tijd een veilige plek nodig hadden. Andere kinderen bleven langer bij de familie Zandburg, soms vele jaren. Voor Krijna zijn het mooie ervaringen: “Ik geniet ervan hen een veilig thuis en een goede basis voor de toekomst te geven. Voor deze kinderen is dat niet zo vanzelfsprekend.”

Krijna vervult haar taak als pleegmoeder met liefde, maar waarschuwt: “Als je pleegzorg biedt, leef je niet op een roze wolk. Ieder kind heeft een eigen verhaal. Je komt veel schrijnende situaties tegen. Er zijn kinderen die mishandeld zijn, kinderen die ondervoed zijn, kinderen van wie de vader uit beeld is en waar de moeder niets van wil weten. Verschrikkelijke dingen, maar ik waak er wel voor hen zielig te vinden. Dat heeft geen goede uitwerking op een kind.”

Op Goeree-Overflakkee zijn er bijna zestig pleeggezinnen. Ieder pleeggezin maakt op eigen wijze een belangrijk verschil in een kinderleven. Van een weekend per maand tot voltijds. Voor een korte periode of tot het kind volwassen is. Krijna vertelt: “De behoefte aan pleegouders is groot en het zou fijn zijn als er meer Goereese pleeggezinnen komen, zodat kinderen op het eiland kunnen blijven wonen.” Ze raadt geïnteresseerden wel aan zich goed voor te bereiden. “Je moet bijvoorbeeld goed nadenken of je hier genoeg tijd voor hebt en of het bij je gezinssamenstelling past.”

De pleegzorgorganisatie denkt graag mee met belangstellenden en helpt om hierin een goede keuze te maken. Er zijn regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en voor aspirant pleeggezinnen is er een voorbereidingsprogramma. Na de plaatsing van een pleegkind zijn er diverse trainingen. Daarin leren de pleegouders bijvoorbeeld over het omgaan met hechtingsproblemen van pleegkinderen en de samenwerking met de ouders van het pleegkind.

Ieder pleeggezin dat ‘het avontuur’ aangaat en voor een pleegkind zorgt, wordt ondersteund door een pleegzorgbegeleider. Pleegouders krijgen ook een onkostenvergoeding. Krijna vindt het heel fijn dat er regelmatig koffieochtenden zijn met ander pleegmoeders. “We delen onze ervaringen, vragen, verdriet en vreugde. Mensen buiten de pleegzorg begrijpen dat niet altijd.”

Meer weten over pleegzorg? Ga naar www.enver/pleegzorg.nl, vraag een informatiepakket aan of bezoek een voorlichtingsbijeenkomst.

Foto: Enver. In verband met de privacy is voor deze foto gebruik gemaakt van modellen.

_BT Clear