JONGEREN LOPEN VERHOOGD RISICO OM IN DE SCHULDEN TE RAKEN

Volgens het Nibud komen jongeren naarmate ze ouder worden vaker geld tekort. Uit cijfers blijkt dat 37% van de mbo’ers van 18 jaar en ouder momenteel een schuld heeft. Eén op de vier heeft betalingsachterstanden.

Uit het Nibud-onderzoek ‘Kans op financiële problemen’ blijkt dat iemands houding en financiële vaardigheden van grote invloed zijn op het ontstaan van financiële problemen. Gebrekkig financieel beheer, financiële onwetendheid en geen behoefte hebben om te sparen en vooruit te plannen, vergroten dat risico. Dat zien we ook terug bij de inwoners op Goeree-Overflakkee.

Een impulsieve, verleiding- en statusgevoelige houding vergroot de kans dat iemand moeilijk met geld om kan gaan, niet kan rondkomen en schulden heeft. De invloed van reclame en het willen meedoen met rages en trends speelt hierin een rol. Ook als jongeren op zichzelf gaan wonen, neemt de (kans op een) schuldensituatie toe.

Gevolgen
Schulden leveren stress op. Uit ervaringen blijkt dat studenten met schulden vaker afwezig zijn, moe zijn door veel werken, weinig aandacht aan school besteden, hun studiekosten moeilijk kunnen betalen of zelfs stoppen met school. Daarnaast belemmeren schulden jongeren een toekomst op te bouwen. Het is belangrijk dat jongeren financiële problemen bespreken met hun ouders of verzorgers. Hoe eerder een volwassene op de hoogte is en kan adviseren, hoe meer problemen kunnen worden voorkomen.

Mogelijkheden
Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen met vragen over geld en (problematische) schulden terecht bij de consulenten schuldhulpverlening. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0187. Tijdens een ‘informatie en advies gesprek’, met één van de vier consulenten, wordt de persoonlijke situatie doorgenomen en wordt een praktisch advies gegeven.

Naast een schuldenregeling, kan de gemeente budget coaching en budgetbeheer aanbieden. Hiervoor is het wel van belang dat jongeren vroegtijdig aan de bel trekken. Ook is het mogelijk om – met toestemming van de jongere – te kijken of een deel van de inkomsten uit een bijbaantje gereserveerd kan worden om een regeling te treffen. Daarnaast kan onderzocht worden of schuldeisers bereid zijn hun schulden voor de duur van een opleiding te bevriezen. Zo zijn er tal van mogelijkheden om de financiën weer op de rit te krijgen.

Startpunt geldzaken
Kijk ook eens op www.startpuntgeldzaken.nl/goeree-overflakkee. Hier is een geldplan met allerlei tips beschikbaar voor jongeren die bijna 18 worden.

OP GOEREE OVERFLAKKEE DOEN ALLE KINDEREN MEE!

De gemeente Goeree-Overflakkee wil dat álle kinderen mee kunnen doen. Dat ze lekker kunnen sporten en zonder zorgen naar school kunnen gaan. Ook kinderen uit een gezin waar niet zoveel geld is.

Daarom krijgen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen extra ondersteuning in de vorm van het Kindpakket Goeree-Overflakkee. Het kindpakket is een verzameling van regelingen waarmee de gemeente Goeree-Overflakkee samen met bedrijven, scholen en verenigingen ervoor zorgt dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Voorheen was er het Jeugdparticipatiefonds Sport & Cultuur, het kindpakket is nog breder. In het kindpakket zitten inmiddels allerlei leuke en nuttige spullen en activiteiten, met dank aan lokale ondernemers en verenigingen. Denk aan: een bijdrage voor schoolreisjes en activiteiten, digitale leermiddelen, sport en kleding. Ook zijn er ‘leuke dingen en acties’ met korting op producten of diensten.

Het kindpakket is voor kinderen vanaf 0 tot 18 jaar die opgroeien in een gezin met weinig geld en wonen in de gemeente Goeree-Overflakkee. De regelingen in het kindpakket gelden voor gezinnen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm. Op de website
goeree-overflakkee.mijnkindpakket.nl staat in een overzichtelijke tabel welke inkomensnorm per gezinssituatie en inkomen van toepassing is. Op deze website is ook alle andere informatie over het kindpakket te vinden.

Het aanbod van het kindpakket wordt in natura aangeboden. Dit betekent dat gezinnen met een kindpakket geen geld krijgen, maar spullen of activiteiten. Het aanbod is voor elke leeftijd anders. Na het inloggen toont de website, die is ingericht als een webshop, alleen de producten en activiteiten waaruit gekozen mag worden.

Bekijk het aanbod of vraag het kindpakket aan via goeree-overflakkee.mijnkindpakket.nl.
Wilt u meer informatie over het kindpakket? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee, via het algemene telefoonnummer 14 0187 (keuze 1). U kunt uw vraag ook e-mailen naar:
[email protected].

Aanbieders die een product, activiteit of korting willen plaatsen op de website van het kindpakket maar nog niet precies weten wat zij kunnen aanbieden, kunnen hier kijken voor inspiratie. Het is ook mogelijk uw aanbod rechtstreeks te plaatsen op de website van het kindpakket.

_BT Clear