TEAM JEUGD EN GEZIN SAMEN MET U OP ZOEK NAAR DE JUISTE HULP

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. De taken en verantwoordelijkheden die hierbij horen zorgen ervoor dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Eigen kracht en verantwoordelijkheid, maar ook maatwerk spelen hierbij een grote rol. De verantwoordelijkheid van de gemeente komt tot uitdrukking in de organisatie van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp en de inkoop van jeugdhulp.

_BT Clear

In 2017 is besloten de organisatie van de jeugdhulp (voorheen Jeugd Ondersteunings Team (JOT)) en de gezinsregie in één team te organiseren. Op die manier kon de samenwerking nog verder versterkt en kwetsbare gezinnen beter geholpen worden. Vanaf dat moment vormen het voormalige JOT en de gezinsregisseurs samen met Leerplicht en Leerlingenvervoer het team Jeugd en Gezin. Met deze wijziging is tevens de naam gezinsregisseur veranderd in procesregisseur. Het team wordt centraal aangestuurd door een gemeentelijke teamleider (Laura Heindijk) en ondersteunt door twee inhoudelijke coördinatoren (Petra Elhalky en Gaby Kolmus).

Wat mag u verwachten van het team Jeugd en Gezin? Ons dagelijks leven bestaat uit wonen, werken, kinderen opvoeden, naar school gaan of een opleiding volgen, zorgen voor familie en vrienden, sporten en leuke dingen doen. Soms gaat dit niet vanzelf en is hierbij ondersteuning nodig. De medewerkers van het team Jeugd en Gezin kunnen samen met u zoeken naar de juiste ondersteuning.

Iedere aanmelding komt binnen bij de bureaudienst. De bureaudienst bestaat uit één team van medewerkers met verschillende disciplines. Zij verzorgen de intake, beoordelen de situatie en maken een analyse. Op basis van de uitkomsten wordt samen met u bekeken welke ondersteuning nodig is.

De inzet van de medewerkers van het team Jeugd en Gezin is zo klein als mogelijk en zo groot als nodig. Elke situatie is anders en vraagt om maatwerk. De medewerkers kennen de wegen, zetten de juiste hulpvraag uit en houden samen met u overzicht. Zijn er meerdere of complexe problemen binnen uw gezin of leefsituatie, en komt u er zelf (of samen met uw partner of netwerk) niet meer uit, dan kan ondersteuning worden geboden door een procesregisseur.

De procesregisseur bekijkt het geheel en onderzoekt samen met u en eventueel hulp- en dienstverleners hoe de situatie het best aangepakt kan worden. Gedurende het hele traject blijven de procesregisseurs het proces bewaken. Zij zorgen ervoor dat de juiste ondersteuning wordt ingezet, eventuele knelpunten in de ondersteuning worden opgelost en dat de juiste ondersteuning blijft doorlopen zolang het nodig is.

Heeft u vragen rondom het opgroeien en de opvoeding van uw kind(eren) en komt u er alleen of samen niet meer uit, dan kunnen de medewerkers jeugd u ondersteunen. Samen met u wordt bekeken welke ondersteuning voor uw kind nodig is en het beste bij u past. Hierbij bespreken we met u wat u zelf nog kunt en wat uw sociale netwerk kan betekenen.

De medewerkers jeugd bieden indien mogelijk de nodige ondersteuning op het gebied van jeugd- en gezinsbegeleiding zelf. Ook kan gespecialiseerde hulp worden aangevraagd bij lokale of regionale zorgaanbieders.

Door tijdige afstemming worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen en wordt bijgedragen aan het veilig opgroeien van kinderen en jeugdigen op Goeree-Overflakkee. Iedere professional binnen het team Jeugd en Gezin werkt met de Verwijsindex (VIR).

Meer informatie over de VIR leest u in de folder ‘Verwijsindex, samenwerken om jongeren beter te kunnen helpen!’. Deze folder is raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl) of telefonisch op te vragen bij het Sociaal Meldpunt, via 14 0187 (optie 1).

MEER INFORMATIE

Indien u vragen heeft, meer informatie wenst of een aanmelding wilt doen, kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee via 14 0187 (keuze 1). U kunt ook een e-mail sturen naar
[email protected]
Aanmelden kan tevens via de website www.goeree-overflakkee.nl/zorgloket. Heeft u vragen over de organisatiestructuur of de werkwijze van het team, dan kunt u uw vragen per e-mail stellen aan Laura Heindijk, teamleider Jeugd en Gezin, via [email protected].

_BT Clear