De weg naar zorg en ondersteuning

_BT Clear

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. Maar waar begint die verantwoordelijkheid? Wat kun je zelf doen? En waar kun je hulp bij krijgen zonder dat je een indicatie van de gemeente nodig hebt? We vragen het wethouder Kees Telder van gemeente Doetinchem. Hij heeft de portefeuille Zorg. Daaronder vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het armoedebeleid, maatschappelijke opvang en publieke gezondheid

We horen veel over de decentralisaties van zorg. Zijn gemeenten nu verantwoordelijk voor álle zorg?

Nee, we hebben wel veel taken van de Rijksoverheid en de provincies overgenomen. Maar dit geldt zeker niet voor alle zorg. Veel zorg blijft nog steeds de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de geneeskundige zorg. Wij zijn verantwoordelijk voor lichte vormen van zorg zoals ondersteuning, begeleiding en dagbesteding.

Wat is het nut van die overheveling van zorgtaken?

De Rijksoverheid merkte dat we op sommige punten wat waren doorgeslagen in het zorgen voor Nederlandse inwoners. Zowel financieel als met het overnemen van zorg. Er werd uitgegaan van labels en indicaties. Het menselijke aspect en de eigen kracht verdwenen uit beeld. Het aanvragen van zorg en ondersteuning gebeurde veelal geautomatiseerd via formulieren en systemen. Gemeenten proberen dit systeem nu te doorbreken. In Doetinchem voeren we nu bijvoorbeeld het Gesprek. Persoonlijk aan de keukentafel bespreken consulenten en buurtcoaches de persoonlijke situatie van de aanvrager mét de aanvrager. Dit gaat verder dan labels en diagnoses van artsen. Daarbij kijken we vooral naar wat inwoners nog wel kunnen. Samen zoeken we dan naar de best passende oplossing.

Waar zet gemeente Doetinchem dan op in?

Eigen kracht begint zo langzamerhand een dooddoener te worden. Toch is dit ontzettend belangrijk. Wanneer mensen grip op hun leven hebben, voelen ze zich sterker en vitaler. Ze halen meer voldoening uit hun leven. Dat is onbetaalbaar. Eigen kracht betekent overigens niet dat iemand het zelf maar moet oplossen. Daar kan iemand prima in ondersteund worden. Of dat nou door de gemeente is of door andere initiatieven uit de samenleving

Wat bedoelt u met ondersteuning door andere initiatieven uit de samenleving?

Er zijn binnen de gemeente veel voorzieningen die vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Maar niet iedereen weet dat. Sportservice Doetinchem biedt bijvoorbeeld advies en begeleiding op het gebied van sport en bewegen. Of de Gruitpoort, daar kunnen mensen op een laagdrempelige manier verschillende cursussen volgen. Daar is ook het Jongerencentrum Doetinchem gevestigd. Hier kunnen jongeren zo naar binnen lopen. Jimmy’s staan dan voor hen klaar met een luisterend oor en advies. Ze kunnen de jongeren bijvoorbeeld helpen studiefinanciering aan te vragen. Maar ze zijn er ook voor vragen over financiën en geld of relaties en seksualiteit. De Stadskamer Doetinchem is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Hier worden (creatieve) workshops georganiseerd, er is een repaircafé, een was- en strijkservice en er is een winkeltje. Inwoners met én zonder een zorgindicatie kunnen hier deelnemen aan activiteiten. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen van initiatieven uit de samenleving die inwoners met elkaar in contact brengen, kennis en vaardigheden stimuleren en bijdragen aan een positiever zelfbeeld. Dat is toch mooi?

En wat als er meer nodig is dan zo’n maatschappelijk initiatief?

Natuurlijk kan niet alles opgelost worden met eigen kracht of een maatschappelijke voorziening. Daarvoor is de gemeente er ook. Leefbaarheid blijft centraal staan. Wij kijken heel goed naar de persoonlijke situatie van de inwoner. Daarbij passen we maatwerk toe. Er is nu eenmaal geen standaard behandeling die voor iedereen werkt. We geven ook niet zomaar een indicatie af die tien jaar onveranderd blijft. Situaties veranderen en daar willen we op inspelen. Daar wordt iedereen beter van.

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Doetinchem.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met gemeente Doetinchem en de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter

Maart 2016

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear