Iedereen die in Lelystad woont ziet hoe mooi onze stad is. Met veel groen en water in en om de stad. Lelystad heeft heel veel potentie. Onze stad ligt midden in de natuur. Én er is nog veel ruimte. Ruimte om te groeien, ruimte om Lelystad nog meer te laten floreren. Zodat Lelystad ook in de toekomst een fijne stad is om in te wonen en te leven. Een stad waar je je hele leven kunt blijven wonen als je dat wilt. Of het nu is als starter op de woningmarkt, met het gezin of als senior. Om dat te kunnen verwezenlijken én om Lelystad voor te bereiden op de toekomst, heeft Lelystad de ambitie uitgesproken om in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad te zijn en te groeien met 10.000 tot 40.000 woningen. Daarvoor is het nodig om woningen te bouwen, zodat iedereen die dat wil een wooncarrière kan maken in Lelystad. Dat doen we door verder te bouwen in Warande, in het Stadshart en aan de kust. Ook doen we een verkennend onderzoek (per locatie samen met bewoners) naar mogelijke extra woningbouwlocaties in de bestaande stad.

‘Maar met alleen het bouwen van woningen zijn we er nog niet’

We bouwen ook aan een levendig centrum met een Theaterkwartier met een bioscoop en horeca en een vernieuwd stationsgebied. En we zetten tegelijkertijd in op banengroei. Denk aan de openstelling van Lelystad Airport en de ontwikkeling van het nabije Businesspark. En bij alles wat we doen gaan we uit van Lelystad, hoofdstad van de nieuwe natuur. We blijven een groene stad, sterker nog we maken er ons visitekaartje van voor nu en in de toekomst.

‘We zijn trots op onze stad, de hoofdstad van de nieuwe natuur’

In deze Woonkrant, die jaarlijks verschijnt, geven we u een inkijkje in onze prachtige stad. Van de aanpak Lelystad Oost, de metamorfose van het Lelycentre waar kantoren woningen worden en de ontwikkelingen in het Stadshart tot de nieuwbouw in Warande. Maar ook het project Mensen Maken de Buurt laat zien wat er mogelijk is om initiatieven te laten leven in de eigen buurt.

Prettig leven betekent ook comfort in en om uw eigen woning. Daarom geven we u graag informatie en praktische tips om uw woning te verduurzamen en u voor te bereiden op het gasloze tijdperk.
Dit en meer leest u in deze krant.

Ik wens u veel leesplezier!

Adam Elzakalai
Wethouder Wonen

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Lelystad

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

September / Oktober 2021

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Warande verbindt bestaande stad aan natuur

Tussen natuur en bestaande stad ligt Warande. Deze jonge wijk is gestart in 2008 en volop in ontwikkeling. Met de Oostvaardersplassen om de hoek én op een steenworp afstand van het Markermeer is dit een perfecte plek om te wonen. Van huur tot koop, van robuuste rijwoningen tot riante villa’s, er is voor ieder wat wils in Warande. Groene lanen en brede vaarten geven de wijk vorm; parkbossen en waterplassen maken het landschap tot een fijne, ruime en groene omgeving. Kleine buurtjes aan intieme woonstraten geven de wijk een persoonlijk karakter. Daarmee is Warande een prettig woonlandschap dat de bestaande stad aan de natuur verbindt.

Warande blijft groeien

De komende jaren zal Warande blijven groeien. Met de huidige ambitie van Lelystad is het 1e deelgebied (waar nu 700 woningen zijn gebouwd) slechts het begin. Warande zal volgens de plannen, zoals ze er nu liggen, gaan bestaan uit 10 deelgebieden. Dat betekent dat er gebouwd zal worden richting de A6, vanaf de Larserdreef tot aan de Lage Vaart. Hier is ruimte voor totaal zo’n 10.000 woningen.


Ontwikkelingen Stadshart gaan in snel tempo

Met de ontwikkeling van het Theaterkwartier krijgt Lelystad er een aantrekkelijk en bruisend woon- en uitgaansgebied bij; 250 woningen/appartementen en veel ruimte voor horeca. Het toevoegen van de – voornamelijk – appartementen draagt bij aan de ambitie om de woningbouw in de stad uit te breiden.
Op dit moment worden naast de bioscoop 62 vrije sector huurwoningen gebouwd, ontworpen door Mecanoo Architecten. Daarnaast ondergaat ook de Agorahof een metamorfose en verandert in een groen en gezellig plein, met restaurants en terrassen. Aan de Agoraweg is de verkoop gestart van het project Binnenhof met 50 appartementen. Deze worden naar verwachting begin 2022 gebouwd.
Aan de andere kant van het Stadshart vordert de bouw van Zilverpoort gestaag, zoals op de foto te zien is. De grote luxe appartementen worden ontwikkeld door Woonstraks en is net als Binnenhof ontworpen door SKAUP Architecten. De gemeente gaat na de bouw de openbare ruimte in de omgeving inrichten, zodat hier een mooie entree ontstaat van het Stadshart.

Wonen in de oude HEMA

In het Stadshart komen niet alleen nieuwe appartementen, ook krijgen sommige oude panden een metamorfose. Zo komen er in de oude HEMA aan het Stadhuisplein huurwoningen. In 2022 wordt gestart met de verbouwing.

Stationsgebied belangrijk visitekaartje

Het gebied rond het station wordt opnieuw ingericht. Met een vernieuwd busstation, meer woningen, meer groen, meer bedrijvigheid en meer ruimte voor voetgangers. Er komen 525 woningen en kantoorruimte, wat ook weer bijdraagt aan de groeidoelstelling van de stad. Het is de bedoeling dat de woningen centraal komen te liggen in het groen en direct aan de westzijde van het station. Dit project is aangemeld bij het Rijk om subsidie te krijgen voor versnelling in de woningbouw. Zodra hier duidelijkheid over is wordt de ontwikkeling opgestart.

Woningbouw Arcuslocatie

Tot slot wordt gekeken naar de mogelijkheden voor woningbouw op de locatie van de voormalige school Arcus. Dit plan staat nog in de kinderschoenen. De raad zal hierover in 2022 een besluit nemen.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear