Wonen & Leven in Lelystad


Hoofd in de wolken, poten in de klei

Gezamenlijk mediteren verbetert sociale cohesie

_BT Clear

Mediteren in de wijk verbetert sociale cohesie. Dit is het belangrijkste inzicht dat ik heb gekregen sinds ik sinds 1 januari 2021 bestuurder ben van Harmonisch Wonen in Lelystad.

Voordat ik deze positie aannam werkte ik in de financiële sector. Ik kwam vaak in Flevoland om boerderijen en windmolens te financieren. Het polderlandschap spreekt mij aan. De ruimte, het groen, de wind en de immer voortsnellende wolken zijn in Flevoland onovertroffen. Telkens wanneer ik mijn forenzen-ritje van het vasteland naar Lelystad maak geniet ik van dit landschap.

Bij Harmonisch Wonen ligt een mooie opdracht. De intentie is om het aantal woningen van Harmonisch Wonen met ruim 20% uit te breiden. Zo draagt Harmonisch Wonen bij aan de ambitieuze groeiplannen van Lelystad.

Harmonisch Wonen wil echter niet alleen bijdragen aan de groei in kwantitatieve zin. Ook in kwalitatieve zin wil Harmonisch Wonen bijdragen aan de verbetering van Lelystad. Dit willen we bewerkstelligen door de pioniersgeest die bij Lelystad én bij Harmonisch Wonen hoort nieuw leven in te blazen.

Het is evident dat degenen die Flevoland ontgonnen en in Lelystad gingen wonen Nederlandse polderpioniers waren. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor degenen die als bewonerscollectief Harmonisch Wonen zijn gestart. De initiatiefnemers en eerste bewoners van Harmonisch Wonen zagen een spirituele gemeenschap voor zich waar dagelijkse gezamenlijke meditatie* bijdraagt aan het algemeen welzijn. In feite waren zij niet alleen pioniers met de voeten in de klei, maar zij waren pioniers omdat zij “met het hoofd in de wolken ” vormgaven aan een vernieuwend stuk Lelystad

Dit heeft geleid tot een goed functionerende gemeenschap in het Sidhadorp in Lelystad, de wijk waar de woningen van Harmonisch Wonen staan. In het Sidhadorp zijn voorzieningen zoals een biologische supermarkt, een vegetarisch restaurant en een alternatief gezondheidscentrum. Door het dagelijks mediteren is er in de wijk sprake van grote sociale cohesie met veel aandacht voor elkaar.

Nu worstelen veel steden, wijken en woningcorporaties in Nederland met het thema leefbaarheid. Ik denk dat de ideeën die ten grondslag liggen aan Sidhadorp als voorbeeld kunnen dienen voor modern wijkbeheer.

De thematisering van de wijk als spirituele leefgemeenschap geeft een stevig fundament. Daarop groeien de sociale verbindingen. Om dat te bereiken moet je dus niet alleen met je voeten in de klei staan, maar ook met je hoofd in de wolken lopen.

Goed voorbeeld doet volgen. Wij hopen dat er meer wijken in Nederland en Lelystad gaan dagdromen over de manier waarop zij met hun hoofd in de wolken raken. Want uiteindelijk werkt Harmonisch Wonen niet alleen voor haar eigen bewoners, maar wil zij door deze aanpak ook een voorbeeld stellen aan verschillende wijken in Nederland.

• Het betreft hier Transcendente Meditatie

Guus Berkhout
Directeur-bestuurder

Meer weten?

Harmonisch Wonen is een woningcorporatie in Lelystad. Zij beheert ongeveer 225 verhuureenheden in het Sidhadorp te Lelystad. De woningcorporatie is geïnspireerd door de Vedische traditie, een oud systeem van kennis omtrent alle aspecten van het leven. Zij beheert de huurwoningen van het Sidhadorp, waar mensen hun werk en gezinsleven combineren met het gezamenlijk beoefenen van de Transcendente Meditatie techniek (TM), een mentale techniek voor bewustzijnsontwikkeling.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear