INFORMATIEKRANT

_BT Clear

SchuldDIENSTverlening

Geldzorgen?

Dat levert vast veel stress en gepieker op. Heel vervelend! Maar u staat er niet alleen voor. Wij kunnen u helpen. Ook als er omstandigheden zijn waardoor u mogelijk in de toekomst financiële zorgen krijgt. Bijvoorbeeld bij een scheiding, overlijden van uw partner of een ontslag. Ook als (ex)ondernemer met financiële problemen kunt u bij ons terecht.

U kunt er nu iets aan doen

Hoe eerder u contact met ons opneemt, hoe beter. Onze consulenten zijn er voor u, kijken met u mee en geven advies. Of het nu gaat om schulden of hulp bij uw administratie. U hoeft niets te betalen voor de gesprekken die u met een consulent heeft. U bent van harte welkom!

Soms kan het nodig zijn dat wij tijdelijk de regie over uw financiën op ons nemen. Bijvoorbeeld via Budgetbeheer. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar de Kredietbank Nederland om een regeling voor u treffen, zodat u na drie jaar weer schuldenvrij kan zijn. Dit gaat altijd in overleg en u blijft zelf verantwoordelijk.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak maken? Wij helpen graag!
Schulddienstverlening Noardeast-Fryslân
Telefoon: (0519) 29 88 88 • E-mail: [email protected]

_BT Clear

Geldplannen: uw online actieplan

U kunt gebruik maken van online geldplannen. Met deze geldplannen krijgt en houdt u uw geldzaken op orde. U vult uw plan – anoniem – in, en u heeft na invullen een actieplan in handen. U weet precies wat u kunt doen om uw financiële situatie te verbeteren.

De geldplannen zijn geschikt voor alle inkomens: een goed plan voor iedereen. Maak er gebruik van! Kijk hiervoor op de website: www.startpuntgeldzaken.nl/noordoostfriesland

_BT Clear

Kun je wel wat ondersteuning gebruiken richting de arbeidsmarkt? Wil je ontdekken waar jouw sterke punten liggen en wil je je ontwikkelen? Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Dan is Robuust misschien iets voor jou.

Bij Robuust begeleiden we inwoners van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van werk. We werken samen met ondernemers uit de regio om de deelnemers in beweging te krijgen, te ontwikkelen en weer mee te laten doen in de maatschappij. Bij Robuust bieden we twee verschillende routes aan: activeren en re-integreren.

Activeren:

  • Creatief bezig zijn
  • Ontwikkelen van talenten
  • Opbouwen van conditie
  • Verhogen van zelfvertrouwen

Einddoel: doorstromen naar het ontwikkeltraject naar werk; waar dit niet mogelijk is, wordt gekeken ofvrijwilligerswerk mogelijk is.

Re-integreren:

  • Opbouwen van werkritme
  • Ontwikkelen van vaardigheden
  • Volgen van trainingen
  • Begeleiding naar werk

Einddoel: uitstromen naar een betaalde baan

Neem contact op met Robuust via telefoonnummer 0519-235 235 of stuur een mail naar [email protected].

We willen je graag helpen. Grijp deze kans, het begint bij jou!

Bent u op zoek naar informatie of advies over: wonen en huishouding, werk, geld en uitkering, opvoeding en gezin, vervoer, opleiding en inburgering, of meedoen en gezond blijven? Voor u, uw gezin of iemand uit de buurt? U vindt het op de website noordoosthelpt.nl. Ook zijn hier nu veel leuke initiatieven te vinden in ‘Coronatijd’.

_BT Clear

Wat doet de gemeente tegen fraude?

_BT Clear

Wij letten op fraude. Dat moet volgens de wet. Onze medewerkers voeren controles uit om fraude te bestrijden. Als we het vermoeden hebben dat iemand fraude pleegt starten we een onderzoek. Ook als we geen fraude vermoeden, kunnen we ter controle een onderzoek uitvoeren.

Wij controleren alle informatie die u doorgeeft, zoals uw woonadres, uw financiële gegevens en uw werkgegevens.  Het kan gebeuren dat we twijfel hebben over de informatie die u heeft doorgeven. In dat geval kunnen onze medewerkers bij u op huisbezoek komen. We kijken dan bijvoorbeeld of uw woonsituatie klopt met onze gegevens.

Uitkerings- of zorgfraude melden

Denkt u dat iemand uit uw omgeving onterecht een uitkering of PGB ontvangt? U vermoedt bijvoorbeeld dat iemand bijklust, zwart werkt, stiekem samenwoont of een auto heeft (gekocht). Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Als u dat wilt, kan dat anoniem. U hoeft uw eigen naam niet te noemen. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de informatie die u geeft.,

Waarom melden?

De gemeente moet ervoor zorgen dat het geld dat bedoeld is voor uitkeringen of een PGB, bij de juiste mensen terechtkomt. Dat betekent dat wij er alles aan doen om te voorkomen dat uitkeringen worden betaald aan mensen die er geen recht op hebben. Maar soms gebeurt dat toch. Dan wordt er gefraudeerd en daar moeten wij wat aan doen.

Wat gebeurt er met uw melding?

Wanneer u uitkeringsfraude meldt, vragen wij u naar gegevens over de vermoedelijke fraude. Bijvoorbeeld; adressen, werktijden, gegevens over een auto, inkomsten en met wie de persoon samenwoont. Als uw tip bruikbaar is, stellen wij een onderzoek in naar de uitkeringsfraude. Over de voortgang van dit onderzoek kunnen wij u niet informeren, in verband met privacy.

Toezicht op kwaliteit

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die u krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor heeft de gemeente een Toezichthouder Wmo Kwaliteit aangesteld. De toezichthouder doet onderzoek en heeft regelmatig contact met zorgaanbieders. Inwoners en medewerkers van de gebiedsteams kunnen ook terecht bij de toezichthouder. U kunt bijvoorbeeld calamiteiten en incidenten melden. De toezichthouder doet dan onderzoek. Hij onderzoekt de kwaliteit en daarnaast, in samenwerking met de afdeling Bijzondere controle, de rechtmatigheid van de zorg.

_BT Clear